PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Hình ảnh Đại Biểu Tự Viện Thành Viên Giáo Hội tại Đại Hội Kỳ 6 được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Victoria, trong 3 ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019

21 Tháng Ba 202011:25 SA(Xem: 4430)
Hình ảnh Đại Biểu Tự Viện Thành Viên Giáo Hội tại Đại Hội Kỳ 6 được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Victoria, trong 3 ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019
Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (1)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (2)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (3)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (4)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (5)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (6)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (7)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (8)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (9)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (10)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (11)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (12)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (13)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (14)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (15)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (16)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (17)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (18)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (19)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (20)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (21)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (22)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (23)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (24)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (25)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (26)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (27)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (28)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (29)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (30)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (31)Hinh group tung chua-dai hoi ky 6 (32)

Xem Danh Sách Đại Biểu tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC