PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: 148-154 Edensor Rd, ST JOHNS PARK, NSW 2176. Australia. Tel: 61. 2. 9610 5452. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: phapbao@bigpond.net.au.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
499
04 Tháng Mười Một 2019(Xem: 156)
Khai sơn: Trưởng Lão HT. Thích Như Huệ Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Viên Trí Tổng Vụ Trưởng TV Thanh Niên GĐPT/ TVP TV Từ Thiện XH 20 Butler Ave, PENNINGTON, SA 5013 Tel:08.84478477 ; Mobile: 0435.373800 Email: vientri15@yahoo.com.au
16 Tháng Bảy 2016(Xem: 66)
Ngày Thứ Ba, 5-7-2016: Lễ Khai Mạc lúc 9:30 giờ sáng. Ngày Thứ Sáu, 15-7-2016: Lễ Bế Mạc lúc 9:30 giờ sáng
12 Tháng Bảy 2014(Xem: 53)
Ngày Thứ Ba, 1-7-2014: Lễ Khai Mạc lúc 9 giờ sáng. Ngày Thứ Sáu, 11-7-2014: Lễ Bế Mạc lúc 11 giờ trưa
13 Tháng Bảy 2013(Xem: 65)
KỶ YẾU TRƯỜNG HẠ MINH QUANG PHẬT LỊCH 2557 ( Từ ngày 02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )
14 Tháng Bảy 2012(Xem: 31)
KỶ YẾU TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH PHẬT LỊCH 2556 ( Từ ngày 04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )