PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: 148-154 Edensor Rd, ST JOHNS PARK, NSW 2176. Australia. Tel: 61. 2. 9610 5452. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: phapbao@bigpond.net.au.
23 Tháng Hai 2020(Xem: 8152)
Hẳn quý Ngài và quý vị đã biết cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhà lãnh đạo kiên trì của GHPGVNTN trong nước viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 22/ 2/2020, nhằm ngày 29 tháng giêng năm Canh Tý, hưởng thọ 93 tuổi, 73 hạ lạp, tại chùa Từ Hiếu – Saigon, Việt Nam.
05 Tháng Mười Một 2019(Xem: 3886)
Quyết Định Chuẩn Y Thành Phần Nhân Sự Hội Đồng Điều Hành Nhiệm Kỳ VI (2019-2023): - Chiếu Hiến Chương, Chương IV, điều 19, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được tu chính và thông qua Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VI Nhiệm Kỳ 6 được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 năm 2019. - Chiếu Thư Đệ Trình danh sách nhân sự của Tổng Vụ Tăng Sự đề ngày 11 tháng 10 năm 2019, cùng các Tổng Vụ khác bổ sung nhân sự sau Đại Hội. - Chiếu Thông Báo số 2-6/HĐĐH/HC/TB đề ngày 24 tháng 10 năm 2019. - Chiếu nhu cầu Phật sự.
24 Tháng Chín 2019(Xem: 2864)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ kỳ 6 của Giáo Hội tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 20, 21, 22 tháng 9 năm 2019
10 Tháng Năm 2015(Xem: 1871)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ 05 tại Melbourne được triệu tập vào các nhày 08, 09, 10 tháng 05 năm 2015, Phật lịch 2559, tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060, Australia.
23 Tháng Mười 2011(Xem: 1464)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ 04 Adelaide (2011) được triệu tập vào các ngày 17, 18, 19/03/2011 tại Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia.
23 Tháng Mười 2007(Xem: 1552)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ 03 tại Perth (2007) tổ chức tại Chùa Phổ Quang từ ngày 11-13 tháng 4 năm 2007 tại Perth, Australia. Kính gởi: Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni, và quý Đạo hữu, lãnh đạo các cấp Giáo Hội.
23 Tháng Mười 2003(Xem: 1441)
Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II, GHPGVN TN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan (từ 29 đến 31 / 8/ 2003) kính đệ thư này, mong Hòa Thượng Viện Trưởng - sau ngày mãn hạn quản chế...
02 Tháng Tư 2002(Xem: 1400)
Đại hội khoáng đại trong 3 ngày tại Sydney be. 2543, Sydney 10- 12 September, 1999. Kính thưa quý vị nhân sĩ trí thức, quý vị cao niên, quý đồng hương và chư Phật tử nam nữ hiện diện.
KẾT NỐI CÙNG PGUC