PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: 148-154 Edensor Rd, ST JOHNS PARK, NSW 2176. Australia. Tel: 61. 2. 9610 5452. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: phapbao@bigpond.net.au.
logo-dai-hoi-khoang-dai-ky-6-2019-1000
 

letter head_Hoi Dong Dieu Hanh_2019_2023-a

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
(Nhiệm kỳ 2019-2023)


*Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành:
Hội Chủ: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: Hòa Thượng Thích Trường Sanh
Tổng Thư Ký: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng


*Hội Đồng Điều Hành:
Hội Chủ: Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: Hòa Thượng Thích Trường Sanh
Tổng Thư Ký: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Phó Tổng Thư Ký: Thượng Tọa Thích Viên Tịnh
Phó Tổng Thư Ký: Đại Đức Thích Hạnh Phẩm
Chánh Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết 
Phó Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Thể Viên 
Phó Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên

*Các Tổng Vụ:
Quyền Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: Hòa Thượng Thích Trường Sanh
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Viên Trí 
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Minh HộiTổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Hạnh Tri 
Phụ tá :  Đại Đức Thích Thông Hiếu

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp: Thượng Tọa Thích Tâm Minh
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng 
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Đạo Nguyên
Thư ký: Sư Cô Thích Nữ Giác Anh 

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: Thượng Tọa Thích Đạo Hiển 
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Viên Trí 
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Viên Tịnh

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên - GĐPT: Thượng Tọa Thích Viên Trí 
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Đạo Hiển
Tổng Vụ Phó: Đại Đức Thích Thông Hiếu

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: Thượng Tọa Thích Tâm Phương 
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Viên Trí 
Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết
Tổng Vụ Phó: Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết
Tổng Vụ Phó: Ni Sư Thích Nữ Viên Thông 
Tổng Vụ Phó: SC Thích Nữ Thành Liên

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ: Thượng Tọa Thích Đạo Thông 
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Đạo Hiển
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Viên Tịnh 

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ: Thượng Tọa Thích Thiện Hiền 
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Như Định 
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
Tổng Vụ Phó: Thượng Tọa Thích Đạo Hiển

*Vụ Ni Bộ: (trực thuộc Tổng Vụ Tăng Sự)
Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí
Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo
Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
Thư ký: Ni Sư Thích Nữ Chân Kim
Phó Thư ký: Sư Cô Thích Nữ Giác Anh
Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên
Phó Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Trí Lưu
KẾT NỐI CÙNG PGUC