PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Thông Tư v/v An Cư Kiết Hạ kỳ 22 năm Giáp Thìn 2024 của Giáo Hội Úc Châu

20 Tháng Ba 20247:14 SA(Xem: 2068)
Thông Tư v/v An Cư Kiết Hạ kỳ 22 năm Giáp Thìn 2024 của Giáo Hội Úc Châu

Phat thuyet phap
letterhead-Tong Vu Tang Su

Số 5-7/HĐĐH/TVTS/TT                                                Phật lịch: 2567, Melbourne ngày 20/03/2024

 

THÔNG
V/v An Cư Kiết Hạ kỳ 22
năm Giáp Thìn 2024


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Kính gởi: Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni.


Kính bạch chư Tôn Thiền Đức,

An cư kiết hạ là pháp hành quan trọng của người xuất gia, đó là thời điểm chư Tăng Ni dành thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ, để tăng trưởng đạo lực sau những ngày tháng dấn thân hoằng pháp lợi sanh.

Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “Tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học”. Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại sau khúc quanh lịch sử 1975, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Theo tinh thần phiên họp định kỳ của Giáo Hội tại Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan, Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 22 năm nay của Giáo Hội được tổ chức tại:

Địa điểm:Tu Viện Quảng Đức, số 85-105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060
Thời gian: từ ngày 06 đến ngày 13 tháng 07 năm 2024

Tổng Vụ Tăng Sự xin gởi Thông Tư này kính thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni toàn Giáo Hội, vì sự trường tồn Chánh Pháp và trang nghiêm Giáo Hội, hoan hỷ sắp xếp công việc của bổn tự, quang lâm chứng minh, tham dự đông đủ nhân Khóa An Cư kỳ 22 của Giáo Hội theo thời gian trên. Kính mời Chư Tôn Đức hoan hỷ thân lâm tham dự phiên họp tiền An Cư lúc 7 giờ tối thứ Sáu 05/07/2024 tại Tu Viện Quảng Đức để thành lập Ban Chức Sự Trường Hạ.


Khóa An Cư Kiết Hạ là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia nương tựa tu học, phát tâm gieo trồng ruộng phước, kính thỉnh Chư Tôn Đức Trụ Trì Tự Viện khuyến tấn hàng Phật tử địa phương của mình đăng ký tham dự tùng hạ trong Khóa An Cư Kiết Hạ này của Giáo Hội.

Kính chúc chư Tôn Thiền Đức pháp lạc vô biên và pháp duyên vô ngại.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát.
TM. Tổng Vụ Tăng Sự
Tổng Vụ Trưởng
(Xem phiên bản pdf có ấn ký)

HT. Thích Thông Mẫn


***
Hình ảnh Khóa An Cư
năm 2014 tại Tu Viện Quảng Đức


an cu 2014 (21)

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC