PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: 148-154 Edensor Rd, ST JOHNS PARK, NSW 2176. Australia. Tel: 61. 2. 9610 5452. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: phapbao@bigpond.net.au.

Hội Đồng Chứng Minh (Nhiệm Kỳ VI, 2019-2023) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan

29 Tháng Mười 20197:49 CH(Xem: 807)
Hội Đồng Chứng Minh (Nhiệm Kỳ VI, 2019-2023) Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
Logo Dai Hoi_Khoang Dai Ky 6_2019_1000

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
(Nhiệm kỳ 2015-2019)


01. CHỨNG MINH
(Úc Đại Lợi)
Trưởng Lão Hòa Thượng
Thích Huyền Tôn

02. CHỨNG MINH
(Hoa Kỳ)
Trưởng Lão Hòa Thượng
Thích Thắng Hoan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC