PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.

Hình Ảnh Công Quả Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 Tại Tu Viện Quảng Đức

30 Tháng Mười 20191:48 CH(Xem: 2510)
Hình Ảnh Công Quả Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 Tại Tu Viện Quảng Đức
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
KẾT NỐI CÙNG PGUC