PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: 148-154 Edensor Rd, ST JOHNS PARK, NSW 2176. Australia. Tel: 61. 2. 9610 5452. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: phapbao@bigpond.net.au.

Thư Tán Dương Công Đức của Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Victoria Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng gởi đến Chư Tôn Đức & Tự Viện thành viên Giáo Hội trong công cuộc đóng góp ủy lạo nạn nhân hỏa hoạn tại Úc Châu (Appreciation letters from Dr Kieu Tien Dung, State Member for South-Eastern Metropolitan Region, Victoria, Australia)

02 Tháng Hai 20205:38 CH(Xem: 2843)
Thư Tán Dương Công Đức của Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Victoria Tiến Sĩ Kiều Tiến Dũng gởi đến Chư Tôn Đức & Tự Viện thành viên Giáo Hội trong công cuộc đóng góp ủy lạo nạn nhân hỏa hoạn tại Úc Châu (Appreciation letters from Dr Kieu Tien Dung, State Member for South-Eastern Metropolitan Region, Victoria, Australia)
1_Tu Vien Quang Duc2_Tu Vien Kim Cang
2_Chua Giac Hoang

3_Chua Bao Minh


4_Tu Vien Tu An5_Chua Dieu Am6_Chua Phat Quang7_Chua Bo De10_Chua Phap Van
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC