PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Danh sách Tự Viện Thành Viên Giáo Hội đóng góp cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn tại Úc

05 Tháng Giêng 20204:52 CH(Xem: 11427)
Danh sách Tự Viện Thành Viên Giáo Hội đóng góp cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn tại Úc

letter head_Tong Vu Tu Thien-2019-2023         

Phật lịch: 2564; Date 18/02/2020

TÁN THÁN CÔNG ĐỨC

QUÝ TỰ VIỆN THÀH VIÊN GIÁO HỘI

 ĐÃ VẬN ĐỘNG CỨU TRỢ HỎA HOẠN TẠI ÚC CHÂU
 Kính bạch chư Tôn Đức Thiền Đức Tăng Ni,

TM.Tổng Vụ Từ Thiện, xin ghi nhận công Đức đóng góp của các Tự viện: 

1. TV Minh Giác, TT Thích Hạnh Hiếu, Sydney: $50, 137 Úc kim.

2.  Chùa Hưng Long, TT Thích Đạo Thông, Sydney: $7,000 Úc Kim

3. Chùa Pháp Hoa, TT Thích Viên Trí, Nam Úc: $16.000 Úc Kim

4. Tu Viện Quảng Đức, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne:  $70,597 Úc kim (xem danh sách)

5.  Chùa Pháp Quang, HT Thích  Nhật Tân, Brisbane: $3000 Úc Kim

6. Thiền Viện Minh Quang (NSW, SA, WA, QLD) HT Thích Minh Hiếu, $50.000 Úc Kim

7. Chùa Pháp Bảo, TT Thích Phổ Huân, SC TN Giác Anh, Sydney: $ 10,580.00 Úc Kim (xem danh sách)

8. Tu Viện Kim Cang, TT Thích Nhuận Chơn, Melbourne: $ 12,000 Úc Kim

9. Chùa Minh Giác, TT Thích  Hạnh Tri, Sydney: $6000 Úc Kim

10. Tu Viện Từ Ân, ĐĐ Thích Hạnh Phẩm, Melbourne: $  $23,730 Úc Kim (xem danh sách)

11. Chùa Báo Ân, NS Thích Nữ Huệ Khiết, Sydney: $ 13,500 Úc Kim (xem danh sách)

12. TV Vạn Hạnh, HT Thích Quảng Ba, Canberra: $ 2.200 Úc Kim  (xem danh sách) 

13. Chùa Liên Hoa, NS Thích Nữ Tâm lạc, Sydney:$13,040 Úc Kim

14. Hội PGVN Bắc Úc, Đạo hữu Quảng Ngạn, Darwin: $2,450 Úc Kim  (xem danh sách) 
15. Chùa Bảo Minh, TT Thích Viên Tịnh, Melbourne: $8,000 Úc Kim (xem danh sách) 

16. Chùa Pháp Vân, SC Thích Nữ Phổ Huệ, Melbourne: $3760 Úc Kim  (xem danh sách) 
17. CHùa Diệu Âm, NS Thích Nữ Như Tuyết, Melbourne: $3000
18. Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh, SC Thích Nữ Nguyên Khai: $1,200

19. Chùa Bồ Đề, NS Thích Nữ Nhật Liên: $5000

20. Chùa Phật Quang, NS Thích Chân Kim: $15,000 (xem danh sách)
21. Hương Vân Lan Nhã, SC Thích Nữ Huệ Minh, Sydney: $20,500
22. Tịnh Xá Minh Đăng Quang, SC Thích Nữ Thành Liên, Sydney: $4,850
23. Tịnh Xá Thanh Lương, NS Thích Nữ Thảo Liên, Sydney: $2000
24. Tịnh Thất Pháp Hưng, SC Thích Nữ An Hiếu, Queensland: $200
25. Chùa Quan Âm, NS Thích Nữ Viên Thông, Adelaide: $6000
26. Chùa Huyền Quang, HT Thích Bổn Điền, TT Thích Thiện Hiền, Sydney: $14,000
27. Chùa Linh Sơn, NS Thích Nữ Trí Lưu, Brisbane: $20,000
28. Chùa Huệ Quang, ĐĐ Thích Thông Hiếu, Melbourne: $1,740

Tổng số tiền đến ngày hôm nay, Tổng Vụ Từ Thiện nhận được từ 28 Tự Viện thành viên của Giáo Hội đã phát tâm cứu lửa là:  $385,484 Úc kim 

Ngoài ra Tổng Vụ cũng đã nhận tin từ TT Giác Tín là có vận động gần $ 40.000 nhưng không thể góp chung về Giáo Hội vì quyên góp chung cùng nhiều nhóm khác. Vì làm chung với nhiều người, TT Giác Tín sẽ gởi chi tiết sau khi đi cứu trợ. 5484

Xin thay mặt TV Từ Thiện của Giáo Hội ghi nhận công Đức vô lượng thù thắng này. Kính chúc chư tôn Đức vô lượng an lành trong Phật sự chung.

Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội:

Tổng Vụ Trưởng: TT Thích Tâm Phương

Tổng Vụ Phó: TT Thích Hạnh Tri, TT TThích Viên Trí,

NS Thích Nữ Huệ Khiết,  SC Thích Nữ Nguyên Khai


    
1_CHua Phap Hoa

(Kính mời xem tiếp)***
 Xem tin liên quan:
* Thông Tư v/v Khẩn Cấp Cứu Trợ Nạn Nhân Hỏa Hoạn Tại Úc (của HT Hội Chủ Thích Bảo Lạc)
Thư Ngỏ Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân Hỏa Hoạn tại Úc Đại Lợi (của TT Thích Tâm Phương, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC