PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Tu Viện Từ Ân đóng góp cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn tại Úc

09 Tháng Giêng 20205:35 CH(Xem: 9514)
Tu Viện Từ Ân đóng góp cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn tại Úc


TU VIỆN TỪ ÂN

 26 Jacques Road, Narre Warren North, Vic 3804, Australia

 

PHƯƠNG DANH QUÝ ĐỒNG HƯƠNG- PHẬT TỬ

PHÁT TÂM ỦNG HỘ TỊNH TÀI CỨU TRỢ HỎA HOẠN


 

1.        Thích Hạnh Phẩm

$100.00

2.        Sư Cô Hạnh Chiếu

$100.00

3.        Cô Thanh Bendigo

 $ 100.00

4.        Gia đình Thiện Trí- Diệu Bình

$  500.00

5.        Bác Sỹ Hùng

 $ 100.00

6.        Anh Chính

 $ 50.00

7.        Cô Chúc Hiền

 $ 500.00

8.        Chơn Tín Huệ

 $ 100.00

9.        Đồng Dung

 $  50.00

10.     Chi Hai Cúc

 $ 50.00

11.     Đồng Nhẫn

 $100.00

12.     Đồng Hương

 $ 50.00

13.     Ngọc Cảnh

 $ 50.00

14.     Đồng Quý

 $ 50.00

15.     Đồng Tịnh

 $ 100.00

16.     Đồng Tín

 $ 100.00

17.     Đồng Châu

 $ 100.00

18.     Đồng Vy (Gia đình Cố Luật Sư Nguyễn Tấn Sỹ)

 $  10,000.00

19.     Đồng Yên

 $ 500.00

20.     Gia đình Đồng Ngọc

 $ 200.00

21.     Huệ Phú

 $ 100.00

22.     Đồng Ân

 $ 100.00

23.     Nguyễn Văn Cường

 $  50.00

24.     Đồng Yến

 $  200.00

25.     Mai Thảo

 $ 50.00

26.     Nga Quốc Việt

 $  100.00

27.     Việt Cao

 $  200.00

28.     Lê Thị Kim Định

 $  50.00

29.     Đinh Thị Tho

 $ 20.00

30.     Đặng Thinh Nhân

 $ 210.00

31.     Phạm Thị Ánh Nga

 $  50.00

32.     Phạm Thị Hương

 $ 50.00

33.     Gia Đình Nguyễn Thị Hồng Ân

 $ 500.00

34.     Vũ Hùng Khoa

 $ 100.00

35.     Chị Liên

 $ 100.00

36.     Đồng Phương- Đồng Hải ( Gia Đình Tina Nguyễn)

 $ 3,000.00

37.     Lệ Ngọc

 $ 100.00

38.     Nhất Kim

 $  100.00

39.     Thiện Phước- Diệu Kim

 $ 5,000.00

40.     Gia đình Lâm Vĩnh Hưng

 $  400.00

41.     Phương Đài

 $ 50.00

42.     Chân Hiền Trinh

 $ 100.00

43.     Gia Huệ

 $100.00

44.     Gia Mỹ

 

 $50.00

45.     Nghĩa Phượng                                $50.00

Tổng cộng :  $  23,730.00   (xem tiếp)

 


 

Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo
Nam Mô A Di Đà Phật

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC