PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Chùa Giác Nhiên, Auckland, Tân Tây Lan

30 Tháng Mười 20192:16 CH(Xem: 5573)
Chùa Giác Nhiên, Auckland, Tân Tây Lan

CHÙA GIÁC NHIÊN

Hòa Thượng Thích Trường Sanh

Phó Hội Chủ Giáo Hội

Thành Viên Hội Đồng Giáo Phẩm

70A Avenue Rd, Otahuhu, Auckland, New Zealand
Tel: + 64.9.276 1747;  Fax: 64.9.276 1745;

Viber: +64. 21029 76553

Email: chuagiacnhien@yahoo.com

 

 

TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT CỦA CHÙA GIÁC NHIÊN,

AUCKLAND, TÂN TÂY LAN, TỪ 2015-2019

 

1-Dẫn Nhập:

Từ khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan thành lập, đã bổ nhiệm Đại Đức Thích Trường Sanh sang đất nước Tân Tây Lan vào năm 1991 để lãnh đạo Hội Phật Giáo tại thành phố Auckland và Hội Phật Giáo tại vùng thủ đô Wellington, đến nay 2019 là đã 28 năm. Tại Tân Tây Lan vào thời điểm ấy chỉ lập Hội chứ chưa có chùa và Thầy, sau đó Thầy Trường Sanh đã kiến tạo ngôi chùa Giác Nhiên. Giác Nhiên là Đạo hiệu của Đức Đệ Nhị Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từ năm 1973-1979. Ngài là đương kim Trụ Trì Tổ đình Thuyền Tôn tại cố đô Huế, Việt Nam. Ngôi chùa Tổ này được Tổ sư Liễu Quán người miền Trung Việt Nam đã đắc truyền Tổ đạo với Tổ sư Minh Hoằng-Tử Dung, khai sơn Tổ đình Từ Đàm tại Huế. Từ Đàm là ngôi chùa lịch sử thống nhất Phật giáo ba miền Bắc - Trung - Nam vào những năm 1950-1952; là nơi đấu tranh cho tự do tín ngưỡng vào năm 1963, trong thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hòa miền Nam Việt Nam. Và Thầy Trường Sanh là đệ tử của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, cho nên xưng danh Đạo hiệu của Thầy mình để nương nhờ ân đức của Thầy Tổ mà hành đạo ở nơi xứ người.

2- Chương trình sinh hoạt-tu học:

Cũng như tất cả những ngôi chùa khác ở trong nước và sau năm 1975, các ngôi chùa Việt Nam đã có mặt tại hải ngoại. Ngôi chùa Giác Nhiên đã sinh hoạt hằng tuần, hằng tháng và hằng năm theo truyền thống Phật Giáo Bắc Tông: Tết Nguyên Đán, Đại lễ Phật Đản, Vu Lan, thuyết giảng hằng tuần, Đạo tràng Bát Quan Trai, các khóa lễ Cầu an, Cầu siêu và tiếp đón chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử từ Việt Nam và các Châu lục đến giảng dạy và thăm viếng. Tại Chùa Giác Nhiên có Thầy Trụ Trì và quý Thầy Cô thường trú trong chùa thay nhau giảng dạy và điều hành các Phật sự cho các Phật tử tại địa phương; Thầy Trường Sanh còn đi tham dự các Phật sự tại Âu châu, Mỹ châu, Canada và Ngài cũng là thành viên của GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi –Tân Tây Lan nên thường xuyên qua lại Úc để hành hoạt Phật sự.

3- Về mặt xây dựng cơ sở:
Mặc dù đã có ngôi chùa, nhưng diện tích Chánh điện và phòng ốc đang còn hạn hẹp. Cho nên ngày 17/6/2018, Thầy Trụ Trì đã cung thỉnh chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni trong Hội Đồng Điều hành Giáo Hội Úc Châu – Tân Tây Lan làm lễ đặt đá xây dựng công trình, ngõ hầu có nhiều phương tiện để làm Phật sự. Chùa Giác Nhiên là ngôi chùa đầu tiên tại thành phố Auckland, Tân Tay Lan, kính mong chư Tôn Đức Tăng Ni thành tâm chú nguyện và các thiện nam, tín nữ Phật tử các nơi hoan hỷ phát tâm cúng dường như bức tâm thư kêu gọi vào ngày 16/1/2019.

4- Phần tổng kết:
Nhân dịp Đại Hội Khoáng Đại kỳ 6 được tổ chức vào những ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019 tại Tu Viện Quảng Đức, tiểu bang Victoria, Úc châu, Đại Hội đã kêu gọi các tu viện, tự viện, tịnh xá, tịnh thất v.v… viết bản tường trình về sự sinh hoạt của bổn tự… Chúng tôi viết lên vài dòng để đóng góp cho sinh hoạt chung của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại.

HT Thích Trường Sanh.
 

Vài hình ảnh
sinh hoạt và tu học
tại Chùa Giác Nhiên, Tân Tây Lan

 

Chuac Giac Nhien (1)Chuac Giac Nhien (1)Chuac Giac Nhien (2)Chuac Giac Nhien (2)Chuac Giac Nhien (3)Chuac Giac Nhien (3)Chuac Giac Nhien (4)Chuac Giac Nhien (5)Chuac Giac Nhien (6)Chuac Giac Nhien (7)Chuac Giac Nhien (8)Chuac Giac Nhien (9)Chuac Giac Nhien (10)Chuac Giac Nhien (11)Chuac Giac Nhien (12)Chuac Giac Nhien (13)Chuac Giac Nhien (14)Chuac Giac Nhien (15)Chuac Giac Nhien (16)Chuac Giac Nhien (19)Chuac Giac Nhien (27)Chuac Giac Nhien (28)Chuac Giac Nhien (29)Chuac Giac Nhien (30)Chuac Giac Nhien (31)Chuac Giac Nhien (32)Chuac Giac Nhien (33)Chuac Giac Nhien (34)Chuac Giac Nhien (40)Chuac Giac Nhien (41)Chuac Giac Nhien (42)Chuac Giac Nhien (43)Chuac Giac Nhien (44)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC