PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Hình Chân Dung Đại Biểu Phật Tử tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Victoria, trong 3 ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019

30 Tháng Mười 20191:50 CH(Xem: 4890)
Hình Chân Dung Đại Biểu Phật Tử tham dự Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Victoria, trong 3 ngày 20, 21 và 22 tháng 9 năm 2019
Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (1)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (2)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (3)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (4)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (5)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (6)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (7)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (8)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (9)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (10)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (11)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (12)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (13)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (14)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (15)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (16)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (17)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (18)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (19)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (20)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (21)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (22)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (23)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (24)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (25)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (26)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (27)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (28)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (29)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (30)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (31)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (32)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (33)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (34)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (35)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (36)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (37)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (38)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (39)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (40)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (41)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (42)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (43)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (44)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (45)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (46)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (47)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (48)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (49)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (50)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (51)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (52)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (53)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (54)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (55)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (56)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (57)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (58)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (59)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (60)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (61)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (62)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (63)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (64)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (65)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (66)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (67)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (68)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (69)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (70)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (71)Dai bieu Phat tu-dai hoi ky 6 (72)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC