PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Hội Đồng Giáo Phẩm (Nhiệm Kỳ VI, 2019-2023)

30 Tháng Mười 20191:49 CH(Xem: 4041)
Hội Đồng Giáo Phẩm (Nhiệm Kỳ VI, 2019-2023)
letter head_Hoi Dong Giao Pham-2019-2023


HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
(Nhiệm kỳ 2019-2023)


  1. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Tăng Giáo Trưởng)
  2. Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
  3. Hòa Thượng Thích Quảng Ba
  4. Hòa Thượng Thích Trường Sanh
  5. Hòa Thượng Thích Minh Hiếu
  6. Hòa Thượng Thích Bổn Điền
  7. Hòa Thượng Thích Nguyên Trực
  8. Thượng Tọa Thích Tâm Minh
  9. Thượng Tọa Thích Tâm Phương (Chánh Thư Ký)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC