PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Hình ảnh Lễ Khai Mạc Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan (10.30am Thứ Bảy 21-9-2019)

30 Tháng Mười 20191:49 CH(Xem: 3958)
Hình ảnh Lễ Khai Mạc Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan (10.30am Thứ Bảy 21-9-2019)
khai mac-dai hoi ky 6 (1)khai mac-dai hoi ky 6 (2)khai mac-dai hoi ky 6 (3)khai mac-dai hoi ky 6 (4)khai mac-dai hoi ky 6 (5)khai mac-dai hoi ky 6 (6)khai mac-dai hoi ky 6 (7)khai mac-dai hoi ky 6 (8)khai mac-dai hoi ky 6 (9)khai mac-dai hoi ky 6 (10)khai mac-dai hoi ky 6 (11)khai mac-dai hoi ky 6 (12)khai mac-dai hoi ky 6 (13)khai mac-dai hoi ky 6 (14)khai mac-dai hoi ky 6 (15)khai mac-dai hoi ky 6 (16)khai mac-dai hoi ky 6 (17)khai mac-dai hoi ky 6 (18)khai mac-dai hoi ky 6 (19)khai mac-dai hoi ky 6 (20)khai mac-dai hoi ky 6 (21)khai mac-dai hoi ky 6 (22)khai mac-dai hoi ky 6 (23)khai mac-dai hoi ky 6 (24)khai mac-dai hoi ky 6 (25)khai mac-dai hoi ky 6 (26)khai mac-dai hoi ky 6 (27)khai mac-dai hoi ky 6 (28)khai mac-dai hoi ky 6 (29)khai mac-dai hoi ky 6 (30)khai mac-dai hoi ky 6 (31)khai mac-dai hoi ky 6 (32)khai mac-dai hoi ky 6 (33)khai mac-dai hoi ky 6 (34)khai mac-dai hoi ky 6 (35)khai mac-dai hoi ky 6 (36)khai mac-dai hoi ky 6 (37)khai mac-dai hoi ky 6 (38)khai mac-dai hoi ky 6 (39)khai mac-dai hoi ky 6 (40)khai mac-dai hoi ky 6 (41)khai mac-dai hoi ky 6 (42)khai mac-dai hoi ky 6 (43)khai mac-dai hoi ky 6 (44)khai mac-dai hoi ky 6 (45)khai mac-dai hoi ky 6 (46)khai mac-dai hoi ky 6 (47)khai mac-dai hoi ky 6 (48)khai mac-dai hoi ky 6 (49)khai mac-dai hoi ky 6 (50)khai mac-dai hoi ky 6 (51)khai mac-dai hoi ky 6 (52)khai mac-dai hoi ky 6 (53)khai mac-dai hoi ky 6 (54)khai mac-dai hoi ky 6 (55)khai mac-dai hoi ky 6 (56)khai mac-dai hoi ky 6 (57)khai mac-dai hoi ky 6 (58)khai mac-dai hoi ky 6 (59)khai mac-dai hoi ky 6 (60)khai mac-dai hoi ky 6 (61)khai mac-dai hoi ky 6 (62)khai mac-dai hoi ky 6 (63)khai mac-dai hoi ky 6 (64)khai mac-dai hoi ky 6 (65)khai mac-dai hoi ky 6 (66)khai mac-dai hoi ky 6 (67)khai mac-dai hoi ky 6 (68)khai mac-dai hoi ky 6 (69)khai mac-dai hoi ky 6 (70)khai mac-dai hoi ky 6 (71)khai mac-dai hoi ky 6 (72)khai mac-dai hoi ky 6 (73)khai mac-dai hoi ky 6 (74)khai mac-dai hoi ky 6 (75)khai mac-dai hoi ky 6 (76)khai mac-dai hoi ky 6 (77)khai mac-dai hoi ky 6 (78)khai mac-dai hoi ky 6 (79)khai mac-dai hoi ky 6 (80)khai mac-dai hoi ky 6 (81)khai mac-dai hoi ky 6 (82)khai mac-dai hoi ky 6 (83)khai mac-dai hoi ky 6 (84)khai mac-dai hoi ky 6 (85)khai mac-dai hoi ky 6 (86)khai mac-dai hoi ky 6 (87)khai mac-dai hoi ky 6 (88)khai mac-dai hoi ky 6 (89)khai mac-dai hoi ky 6 (90)khai mac-dai hoi ky 6 (91)khai mac-dai hoi ky 6 (92)khai mac-dai hoi ky 6 (93)khai mac-dai hoi ky 6 (94)khai mac-dai hoi ky 6 (95)khai mac-dai hoi ky 6 (96)khai mac-dai hoi ky 6 (97)khai mac-dai hoi ky 6 (98)khai mac-dai hoi ky 6 (99)khai mac-dai hoi ky 6 (100)khai mac-dai hoi ky 6 (101)khai mac-dai hoi ky 6 (102)khai mac-dai hoi ky 6 (103)khai mac-dai hoi ky 6 (104)khai mac-dai hoi ky 6 (105)khai mac-dai hoi ky 6 (106)khai mac-dai hoi ky 6 (107)khai mac-dai hoi ky 6 (108)khai mac-dai hoi ky 6 (109)khai mac-dai hoi ky 6 (110)khai mac-dai hoi ky 6 (111)khai mac-dai hoi ky 6 (112)khai mac-dai hoi ky 6 (113)khai mac-dai hoi ky 6 (114)khai mac-dai hoi ky 6 (115)khai mac-dai hoi ky 6 (116)khai mac-dai hoi ky 6 (117)khai mac-dai hoi ky 6 (118)khai mac-dai hoi ky 6 (119)khai mac-dai hoi ky 6 (120)khai mac-dai hoi ky 6 (121)khai mac-dai hoi ky 6 (122)khai mac-dai hoi ky 6 (123)khai mac-dai hoi ky 6 (124)khai mac-dai hoi ky 6 (125)khai mac-dai hoi ky 6 (126)khai mac-dai hoi ky 6 (127)khai mac-dai hoi ky 6 (128)khai mac-dai hoi ky 6 (129)khai mac-dai hoi ky 6 (130)khai mac-dai hoi ky 6 (131)khai mac-dai hoi ky 6 (132)khai mac-dai hoi ky 6 (133)khai mac-dai hoi ky 6 (134)khai mac-dai hoi ky 6 (135)khai mac-dai hoi ky 6 (136)khai mac-dai hoi ky 6 (137)khai mac-dai hoi ky 6 (138)khai mac-dai hoi ky 6 (139)khai mac-dai hoi ky 6 (140)khai mac-dai hoi ky 6 (141)khai mac-dai hoi ky 6 (142)khai mac-dai hoi ky 6 (143)khai mac-dai hoi ky 6 (144)khai mac-dai hoi ky 6 (145)khai mac-dai hoi ky 6 (146)khai mac-dai hoi ky 6 (147)khai mac-dai hoi ky 6 (148)khai mac-dai hoi ky 6 (149)khai mac-dai hoi ky 6 (150)khai mac-dai hoi ky 6 (151)khai mac-dai hoi ky 6 (152)khai mac-dai hoi ky 6 (153)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC