PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: 148-154 Edensor Rd, ST JOHNS PARK, NSW 2176. Australia. Tel: 61. 2. 9610 5452. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: phapbao@bigpond.net.au.

Tu Viện Minh Giác, Sydney, Úc Châu

02 Tháng Năm 20206:32 CH(Xem: 2723)
Tu Viện Minh Giác, Sydney, Úc Châu
TU VIỆN MINH GIÁC
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Hạnh Hiếu
Tri Sự: Đại Đức Thích Thông Tuệ
42 St Johns St, CABRAMATTA, NSW 2166
Tel: 02.97243480
Email: minhgiacmonastery@yahoo.com.au

THIỀN VIỆN VĨNH ĐỨC
Trụ Trì: Thượng Tọa Thích Hạnh Hiếu
Tri Sự: Đại Đức Thích Thông Tuệ
34 Allenby Rd, ROSEMORE, NSW 2557
Tel: 02.96067167


Tu Vien Minh Giac (2)Tu Vien Minh Giac (1)
Tu Vien Minh Giac (3)
Tu Vien Minh Giac (4)Tu Vien Minh Giac (5)Tu Vien Minh Giac (6)Tu Vien Minh Giac (7)Tu Vien Minh Giac (8)Tu Vien Minh Giac (9)Tu Vien Minh Giac (10)Tu Vien Minh Giac (11)Tu Vien Minh Giac (12)Tu Vien Minh Giac (13)Tu Vien Minh Giac (14)Tu Vien Minh Giac (15)Tu Vien Minh Giac (16)Tu Vien Minh Giac (17)Tu Vien Minh Giac (18)Tu Vien Minh Giac (19)Tu Vien Minh Giac (21)Tu Vien Minh Giac (22)Tu Vien Minh Giac (23)Tu Vien Minh Giac (24)Tu Vien Minh Giac (25)Tu Vien Minh Giac (26)Tu Vien Minh Giac (27)Tu Vien Minh Giac (28)Tu Vien Minh Giac (29)Tu Vien Minh Giac (30)Tu Vien Minh Giac (31)Tu Vien Minh Giac (32)Tu Vien Minh Giac (33)
Tu Vien Minh Giac (20)Tu Vien Minh Giac (34)Tu Vien Minh Giac (35)Tu Vien Minh Giac (36)Tu Vien Minh Giac (37)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC