PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Day 2: Các thời Pháp thoại-Phật-Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 The Y Camp Adair, Auckland, New Zealand

27 Tháng Mười Hai 20232:55 SA(Xem: 1027)
Day 2: Các thời Pháp thoại-Phật-Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 The Y Camp Adair, Auckland, New Zealand
Day 2: Các thời Pháp thoại-Phật-Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21
The Y Camp Adair, Auckland, New Zealand


Thứ Hai 25/12/2023


Lớp giáo lý (1)
Ý nghĩa
bài tựa chú Lăng Nghiêm

Giáo thọ:
TT Nguyên Tạng
TT Phổ HuânLớp giáo lý (2)
Yếu nghĩa kinh A Di Đà
Giáo thọ:
HT Tâm Minh
TT Giác Tín


Lớp giáo lý (3)
Yếu Nghĩa Phẩm Phổ Môn

Giáo thọ:
NS Thảo Liên
SC Giác Anh
day 2-giang phap (1)day 2-giang phap (2)day 2-giang phap (3)day 2-giang phap (4)day 2-giang phap (5)day 2-giang phap (6)day 2-giang phap (7)day 2-giang phap (8)day 2-giang phap (9)day 2-giang phap (10)day 2-giang phap (11)day 2-giang phap (12)day 2-giang phap (13)day 2-giang phap (14)day 2-giang phap (15)day 2-giang phap (16)day 2-giang phap (17)day 2-giang phap (18)day 2-giang phap (19)day 2-giang phap (20)day 2-giang phap (21)day 2-giang phap (22)day 2-giang phap (23)day 2-giang phap (24)day 2-giang phap (25)day 2-giang phap (26)day 2-giang phap (27)day 2-giang phap (28)day 2-giang phap (29)day 2-giang phap (30)day 2-giang phap (31)day 2-giang phap (32)day 2-giang phap (33)day 2-giang phap (34)day 2-giang phap (35)day 2-giang phap (36)day 2-giang phap (37)day 2-giang phap (38)day 2-giang phap (39)day 2-giang phap (40)day 2-giang phap (41)day 2-giang phap (42)day 2-giang phap (43)day 2-giang phap (44)day 2-giang phap (45)day 2-giang phap (46)day 2-giang phap (47)day 2-giang phap (48)day 2-giang phap (49)day 2-giang phap (50)day 2-giang phap (51)day 2-giang phap (52)day 2-giang phap (53)day 2-giang phap (54)day 2-giang phap (55)day 2-giang phap (56)day 2-giang phap (57)day 2-giang phap (58)day 2-giang phap (59)day 2-giang phap (60)day 2-giang phap (61)day 2-giang phap (62)day 2-giang phap (63)day 2-giang phap (64)day 2-giang phap (65)day 2-giang phap (66)day 2-giang phap (67)day 2-giang phap (68)day 2-giang phap (69)day 2-giang phap (70)day 2-giang phap (71)day 2-giang phap (72)day 2-giang phap (73)day 2-giang phap (74)day 2-giang phap (75)day 2-giang phap (76)day 2-giang phap (77)day 2-giang phap (78)day 2-giang phap (79)day 2-giang phap (80)day 2-giang phap (81)day 2-giang phap (82)day 2-giang phap (83)day 2-giang phap (84)day 2-giang phap (85)day 2-giang phap (86)day 2-giang phap (87)day 2-giang phap (88)day 2-giang phap (89)day 2-giang phap (90)day 2-giang phap (91)day 2-giang phap (92)day 2-giang phap (93)day 2-giang phap (94)day 2-giang phap (95)day 2-giang phap (96)day 2-giang phap (97)day 2-giang phap (98)day 2-giang phap (99)day 2-giang phap (100)day 2-giang phap (101)day 2-giang phap (102)day 2-giang phap (103)day 2-giang phap (104)day 2-giang phap (105)day 2-giang phap (106)day 2-giang phap (107)day 2-giang phap (108)day 2-giang phap (109)day 2-giang phap (110)day 2-giang phap (111)day 2-giang phap (112)day 2-giang phap (113)day 2-giang phap (114)day 2-giang phap (115)day 2-giang phap (116)day 2-giang phap (117)day 2-giang phap (118)day 2-giang phap (119)day 2-giang phap (120)day 2-giang phap (121)day 2-giang phap (122)day 2-giang phap (123)day 2-giang phap (124)day 2-giang phap (125)day 2-giang phap (126)day 2-giang phap (127)day 2-giang phap (128)day 2-giang phap (129)day 2-giang phap (130)day 2-giang phap (131)day 2-giang phap (132)day 2-giang phap (133)day 2-giang phap (134)day 2-giang phap (135)day 2-giang phap (136)day 2-giang phap (137)day 2-giang phap (138)day 2-giang phap (139)day 2-giang phap (140)day 2-giang phap (141)day 2-giang phap (142)day 2-giang phap (143)day 2-giang phap (144)day 2-giang phap (145)day 2-giang phap (146)day 2-giang phap (147)day 2-giang phap (148)day 2-giang phap (149)day 2-giang phap (150)day 2-giang phap (151)day 2-giang phap (152)day 2-giang phap (153)day 2-giang phap (154)day 2-giang phap (155)day 2-giang phap (156)day 2-giang phap (157)day 2-giang phap (158)day 2-giang phap (159)day 2-giang phap (160)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC