PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Quyết Định V/v Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại Auckland, New Zealand

18 Tháng Ba 20234:02 CH(Xem: 2308)
Quyết Định V/v Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại Auckland, New Zealand


Letterhead-2022-2026

Số 21-7/HĐĐH/HC/QĐ                                                 Phật lịch: 2566

QUYẾT ĐỊNH
V/v TỔ CHỨC KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 21


- Chiếu Hiến Chương, Chương III, Điều 14, Thành Phần Nhân Sự của Hội Đồng Điều Hành
- Chiếu biên bản phiên họp của Giáo Hội tại Khóa Tu Học PPUC kỳ 20 tại Thiền Lâm Pháp Bảo ngày 29/12/2022, nay:

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại YMCA Camp Adair, 2487 Hunua Rd, RD 3, Papakura, 2583, Auckland, New Zealand.

Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21:
Cố vấn: HT Thích Trường Sanh - HT Thích Tâm Minh
1.Trưởng Ban: TT Thích Đạo Nguyên
2.Phó trưởng Ban đặc trách tài chánh: TT Thích Phổ Huân.
3.Thư Ký: TT Thích Viên Tịnh (Úc), Đh. Minh Nhân Tùng (NZ)
4.Thủ Quỹ: SC Thích Nữ Giác Anh
5.Phó Thủ Quỹ: Đh. Diệu Hoà (Sydney), Đh. Thanh Phi (Melbourne),
Đh. Quảng Khánh Linh, Đh. Quảng Phúc Hạnh (NZ)
6.Ban Cư Trú: Đh.Quảng Thiện Duyên (Úc), Đh. Nguyên Lệ (NZ)
7.Ban đưa đón: ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh (Úc), Đh. Hằng Nguyễn (NZ)
8.Ban Trần Thiết: ĐĐ Thích Huyền Thọ
9.Ban Ẩm Thực: NS Thích Nữ Như Như, SC Thích Nữ Hạnh Hiếu, SC Thích Nữ Lệ Nghiêm, Đh. Nguyên Hương
10.Ban Hành Đường: NS Thích Nữ Nhật Viên (NZ), SC Thích Nữ Huệ Minh (Úc)
11.Ban Gây Quỹ Ủng Hộ Khóa Tu Học: HT Như Định (Sydney) T.T Nguyên Tạng (Melbourne), T.T Viên Trí (Adelaide),Đh. Hằng Nguyễn (NZ)
12.Soạn thảo chương trình giảng dạy: TV Cư Sĩ-Thanh Niên (người lớn), TVHPGD (thanh thiếu niên)

Điều 3: Khuyến thỉnh các thành viên Hội Đồng Điều hành, các Tổng Vụ, các đơn vị tự viện Thành viên, cùng tham gia đóng góp, ủng hộ Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 thành tựu viên mãn Phật sự trọng đại này.

Điều 4: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 chiếu theo thông lệ để tùy nghi thực hiện trách nhiệm và sẽ chấm dứt nhiệm vụ sau khi khóa tu học kết thúc.

Điều 5: Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Làm tại Sydney, ngày 31 tháng 12 năm 2022
Hội Đồng Điều hành
Hội Chủ
(Xem bản pdf có ấn ký)
Hòa Thượng Thích Tâm Minh


Kính gởi:
- Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn "kính thẩm tường"
- Hội Đồng Điều hành và các Tổng Vụ "để kính tường"
- Thành viên Tăng Ni, đơn vị Tự Viện "để tri tường và hỗ trợ"
- Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 "để thi hành"
- Hồ sơ lưu.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC