PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Day 1_ Tiền Hội Nghị (Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 7, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan)

04 Tháng Sáu 20222:43 CH(Xem: 2145)
Day 1_ Tiền Hội Nghị (Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 7, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan)

 

Đại Hội Khoáng Đại Kỳ VII  
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI-TÂN TÂY LAN
tại Chùa Thiên Ấn, NSW, Australia
 

tien dai hoi (1)tien dai hoi (2)tien dai hoi (3)tien dai hoi (4)tien dai hoi (5)tien dai hoi (8)tien dai hoi (9)tien dai hoi (12)tien dai hoi (13)tien dai hoi (14)tien dai hoi (15)tien dai hoi (17)tien dai hoi (18)tien dai hoi (19)tien dai hoi (20)tien dai hoi (22)tien dai hoi (23)tien dai hoi (24)tien dai hoi (25)tien dai hoi (26)tien dai hoi (27)tien dai hoi (28)tien dai hoi (29)tien dai hoi (30)tien dai hoi (31)tien dai hoi (32)tien dai hoi (33)tien dai hoi (34)tien dai hoi (35)tien dai hoi (36)tien dai hoi (37)tien dai hoi (38)tien dai hoi (39)tien dai hoi (40)tien dai hoi (41)tien dai hoi (42)tien dai hoi (43)tien dai hoi (44)tien dai hoi (45)tien dai hoi (46)tien dai hoi (47)tien dai hoi (48)tien dai hoi (49)tien dai hoi (50)tien dai hoi (51)tien dai hoi (52)tien dai hoi (54)tien dai hoi (55)tien dai hoi (56)tien dai hoi (57)tien dai hoi (58)tien dai hoi (59)tien dai hoi (60)tien dai hoi (61)tien dai hoi (62)tien dai hoi (63)tien dai hoi (64)tien dai hoi (65)tien dai hoi (66)tien dai hoi (67)tien dai hoi (68)tien dai hoi (69)tien dai hoi (70)tien dai hoi (71)tien dai hoi (72)tien dai hoi (73)tien dai hoi (74)tien dai hoi (75)tien dai hoi (76)tien dai hoi (77)tien dai hoi (78)tien dai hoi (79)tien dai hoi (80)tien dai hoi (81)tien dai hoi (82)tien dai hoi (83)tien dai hoi (84)tien dai hoi (85)tien dai hoi (86)tien dai hoi (87)tien dai hoi (88)tien dai hoi (89)tien dai hoi (90)tien dai hoi (91)tien dai hoi (92)tien dai hoi (93)tien dai hoi (94)tien dai hoi (95)tien dai hoi (96)tien dai hoi (97)tien dai hoi (98)tien dai hoi (99)tien dai hoi (100)tien dai hoi (101)tien dai hoi (102)tien dai hoi (103)tien dai hoi (104)tien dai hoi (105)tien dai hoi (106)tien dai hoi (107)tien dai hoi (108)tien dai hoi (109)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC