PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Day 2_Khoáng Đại 6, 7 và 8: Công cử, bầu cử thành phần nhân sự nhiệm kỳ VII (2022-2026)

12 Tháng Sáu 20228:48 SA(Xem: 1733)
Day 2_Khoáng Đại 6, 7 và 8: Công cử, bầu cử thành phần nhân sự nhiệm kỳ VII (2022-2026)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC