PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Danh sách Học Viên Đăng Ký Tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan cuối năm 2023 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

04 Tháng Tư 20234:50 SA(Xem: 1035)
Danh sách Học Viên Đăng Ký Tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan cuối năm 2023 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21
của Giáo Hội PGVNTNHN tại UĐL - TTL
được tổ chức tại Auckland, New Zealand
 (từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 12 năm 2023)

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21

 tại Auckland, New Zealand
(từ ngày 24 đến 28/12/2023)

pdf-download 

DANH SÁCH HỌC VIÊN

pdf icon-2


Danh_sách học viên đăng ký tham dự Khóa Tu Học PPUC kỳ 21-2023 (cập nhật ngày 3-4-2023)

 

 

 

Stt

Học và tên

Pháp danh

Đơn vị Tự Viện

       1          

Lê Thị Hồng Vân

Tâm Ngọc

Tu Viện Quảng Đức

       2          

Trần Hữu Huề

Quảng An

Tu Viện Quảng Đức

       3          

Trần Thị Mận

Tâm Mỹ

Tu Viện Quảng Đức

       4          

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

Tu Viện Quảng Đức

       5          

Hồ Thị Thu Hồng

Tâm Huệ

Tu Viện Quảng Đức

       6          

Trương Nhị Hưng

Quảng Minh Thạnh

Tu Viện Quảng Đức

       7          

Bùi Thị Vĩnh

Tâm An

Tu Viện Quảng Đức

       8          

Ngô Nguyệt Liên

Long Tuyền

Tu Viện Quảng Đức

       9          

Công Huyền Tôn Nữ Thị Thu Hà

Nguyên Thanh

Tu Viện Quảng Đức

    10          

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Quảng Thiện Duyên

Tu Viện Quảng Đức

    11          

Lê Thiện Jordan

Quảng Thiện Hùng

Tu Viện Quảng Đức

    12          

Lê An Lạc Ananda

Quảng Thiện Khánh

Tu Viện Quảng Đức

    13          

Trần Công Đạo

Quảng Đại Tâm

Tu Viện Quảng Đức

    14          

Trần Thị Mai Liên

Quảng Diệu Hương

Tu Viện Quảng Đức

    15          

Trần Minh Thiện William

Quảng Đại Thành

Tu Viện Quảng Đức

    16          

Từ Phạm Ngọc Sơn

Hoằng Ý

Tu Viện Quảng Đức

    17          

Trần Thị Xê

Nguyên Quảng Thuận

Tu Viện Quảng Đức

    18          

Kathy Đặng

Quảng Diệu Trí

Tu Viện Quảng Đức

    19          

Nguyễn Thụy Bình Phương

Diệu Trí

Tu Viện Quảng Đức

    20          

Nguyễn Văn Tuyến

 

Tu Viện Quảng Đức

    21          

Dion Phi Nguyễn

Quảng Nhật

Tu Viện Quảng Đức

    22          

Stella Vy Nguyễn

Quảng Nguyệt

Tu Viện Quảng Đức

    23          

Ngô Quang Lãnh

Nguyên Quảng Tánh

Tu Viện Quảng Đức

    24          

Trần Thị Diệu Tuyết

Lệ Trinh

Tu Viện Quảng Đức

    25          

Phan Thị Hường

Khánh Hương

Tu Viện Quảng Đức

    26          

Ngô Thị Bích Vân

Diệu Tràng

Tu Viện Quảng Đức

    27          

Phạm Trần Phi Phi

Hương Châu

Tu Viện Quảng Đức

    28          

Lê Thị Thúy Hằng

Diệu Hoa

Tu Viện Quảng Đức

    29          

Phan Thị Huyền Linh

Nguyên Quảng Tín

Tu Viện Quảng Đức

    30          

Phạm Thị Lộc

Nguyên Quảng Hòa

Tu Viện Quảng Đức

    31          

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

Tu Viện Quảng Đức

    32          

Nguyễn Thị Thu Thanh

Quảng Hạnh

Tu Viện Quảng Đức

    33          

Julie Đặng

Diệu Ngọc

Tu Viện Quảng Đức

    34          

Đinh Thu Thủy

Trúc Ngọc

Tu Viện Quảng Đức

    35          

Trần Thị Nở

Tâm Đắc

Tu Viện Quảng Đức

    36          

Hứa Mỹ Trinh

Quảng Huệ Tịnh

Tu Viện Quảng Đức

    37          

Lê Thị Lan

Huệ Ân

Tu Viện Quảng Đức

    38          

Nguyễn Thị Nở

Tâm Tưởng

Tu Viện Quảng Đức

    39          

Ngô Thanh Liên

Tịnh Hoa

Tu Viện Quảng Đức

    40          

Huỳnh Thị Tuyết Hà

Nguyên Hồng

Tu Viện Quảng Đức

    41          

Dương Thị Hẹ

Tịnh Thiện

Tu Viện Quảng Đức

    42          

Trần Thị Hồng Mai

Tâm Quang

Tu Viện Quảng Đức

    43          

Nguyễn Trí

Bổn Tiến

Tu Viện Quảng Đức

    44          

Nguyễn Thị Kim Lan

Nguyên Quảng Khánh

Tu Viện Quảng Đức

    45          

Nguyễn Thị Thanh Hương

Thanh Yên

Tu Viện Quảng Đức

    46          

Amy Phạm Ngọc Tuyết

Thanh Cúc

Tu Viện Quảng Đức

    47          

Nguyễn Quý Phước

Huệ Đức

Tu Viện Quảng Đức

    48          

Phương Trọng Nhân

Tâm Quảng Hóa

Tu Viện Quảng Đức

    49          

Nguyễn Thị Thái

Bảo Diệu Hòa

Chùa Bảo Vương

    50          

Trương Thị Ngọc Anh

Bảo Kim Mai

Chùa Bảo Vương

    51          

Nguyễn Thị Tuyết Ánh

Bảo Diệu Nguyện

Chùa Bảo Vương

    52          

Dương Thị Nhàn

Bảo Diệu Hạnh

Chùa Bảo Vương

    53          

Trần Thị Biết

Bảo Duy Niêm

Chùa Bảo Vương

    54          

Lương Ngọc Tốt

Bảo Minh Toàn

Chùa Bảo Vương

    55          

Nguyễn Duy Hùng

Bảo Minh Từ

Chùa Bảo Vương

    56          

Mai Ngọc Anh

Bảo Kim Tú

Chùa Bảo Vương

    57          

Lê Văn Bình

Bảo Quang An

Chùa Bảo Vương

    58          

Nguyễn Văn Hòa

Thiện Nhân

Chùa Bảo Vương

    59          

Nguyễn Thị Chư

Viên Ngọc

Chùa Bảo Vương

    60          

Nguyễn Duyên Flora

Chúc Pha

Chùa Pháp Bảo

    61          

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Chúc Mỹ Hiền

Chùa Pháp Bảo

    62          

Hồ Kiều Thiện Cẩm Phúc

Nguyên Lệ

Chùa Giác Nhiên

    63          

Trần Thị Liên

Nguyên Giác

Chùa Giác Nhiên

    64          

Lê Đình Bách

Nguyên Nhật

Chùa Giác Nhiên

    65          

Hà Mi Mi

 

Chùa Trí Đức

    66          

Nhi Lương

 

Chùa Trí Đức

    67          

Võ Thị Ngọc Ánh

Tenzin Yangdon

Chùa Trí Đức

    68          

Văn Ngọc Đan Thanh

 

Chùa Trí Đức

    69          

Trần Tú Ngọc

Quảng Như

Chùa Trí Đức

    70          

Nguyễn Thị Liên

Quảng Liên

Chùa Trí Đức

    71          

Nguyễn Hải Dương

 

Chùa Trí Đức

    72          

Nguyễn Sara

 

Chùa Trí Đức

    73          

Nguyễn Isabella

 

Chùa Trí Đức

    74          

Trần Vỹ Phong

Quảng Ngân

Chùa Trí Đức

    75          

Trần Muối

 

Chùa Trí Đức

    76          

Dung Huỳnh

 

Chùa Trí Đức

    77          

Kathy Huỳnh

 

Chùa Trí Đức

    78          

Lâm Thị Vân

Mãn Hiền Thanh

Chùa Trí Đức

    79          

Hà Thị Nga

Diệu Yên

Chùa Trí Đức

    80          

Trương Thị Tuyết Lan

Diệu Hương

Chùa Trí Đức

    81          

Thái Kim Nương

Nguyên Hậu

Chùa Trí Đức

    82          

Tăng Khánh Linh

Quảng Khánh Linh

Chùa Trí Đức

    83          

Diệp ThanhTùng

Minh Nhân

Chùa Trí Đức

    84          

Nguyễn Thị Hạnh

Quảng Phúc

Chùa Trí Đức

    85          

Cao Thị Nỡ

 

Chùa Trí Đức

    86          

Ngô Thị Sáu

Thiện An

TV Minh Quang

    87          

Lưu Thị Hiệp

Diệu Hiền

TV Minh Quang

    88          

Phạm Kim Hoa

Tâm Đản

TV Minh Quang

    89          

Chrystal Huỳnh

Đồng Hợp

TV Minh Quang

    90          

Nguyễn Hồng

Quảng Quang

TV Minh Quang

    91          

Đỗ Thị Minh

Quảng Nguyệt

TV Minh Quang

    92          

Hồ Văn Lâu

Tâm Hậu

TV Minh Quang

    93          

Phù Thị Như

Tâm Phương

TV Minh Quang

    94          

Vũ Thị Hưng

Nhật Cát

TV Minh Quang

    95          

Nguyễn Thị Nga

Quảng Thanh

TV Minh Quang

    96          

Mai Thị Thu Hương

Ngọc Minh

TV Minh Quang

    97          

Võ Ngọc Lan

Ngọc Tâm

TV Minh Quang

    98          

Ngô Hồng Nhung

Diệu Trang

TV Minh Quang

    99          

Trần Thị Bé

Diệu Bình

TV Minh Quang

 100          

Tăng Thị Ngọi

Ngọc Thiền

TV Minh Quang

 101          

Wendy Phạm

Diệu Lan

TV Minh Quang

 102          

Phạm Hữu Phước

Giác Trí

TV Minh Quang

 103          

Lê Ngọc Hoa

Diệu Quý

TV Minh Quang

 104          

Nguyễn Thị Châm

Diệu Huệ

TV Minh Quang

 105          

Đỗ Thị Thành

Diệu Tâm

TV Minh Quang

 106          

Lê Kông Nam

Minh Tú

TV Minh Quang

 107          

Lý Mỹ Trân

Nhật Trang

TV Minh Quang

 108          

Lâm Xuân Tuấn

Thiện Tuấn

TV Minh Quang

 109          

Đặng Tú Linh

Diệu Ánh

TV Minh Quang

 110          

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Diệu Kim

TV Minh Quang

 111          

Lâm Hàn Nhứt Luân

 

TV Minh Quang

 112          

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Diệu Hòa

TV Minh Quang

 113          

Nguyễn Thị Ngọc Hiên

Diệu Ánh

TV Minh Quang

 114          

Ngô Thị Hoà

Diệu Thuận

TV Minh Quang

 115          

Lê Thị Thức

Quảng Duyên

TV Minh Quang

 116          

Huyền Trần Công Lê

Thiện Hữu

Thiền Viện Minh Quang

 117          

Nga Thị Tuyết Nguyễn

Ngọc Liên

Thiền Viện Minh Quang

 118          

Du Ngọc Lang

Hiếu Ngọc

Thiền Viện Minh Quang

 119          

Nguyễn Ngọc Dung

Giác Đức

Thiền Viện Minh Quang

 120          

Tạ Hiếu Trung

Ngộ Chí

Thiền Viện Minh Quang

 121          

Nguyễn Thị Kim Anh

 

Thiền Viện Minh Quang

 122          

Lâm Ngọc Bích

 

Thiền Viện Minh Quang

 123          

Trần Thị Bông

Diệu Phụng

Chùa Pháp Vân

 124          

Nguyễn Thị Ngọc Hằng

Viên Nguyện

Chùa Pháp Vân

 125          

Nguyễn Phương Mai

Huệ Mai

Chùa Pháp Vân

 126          

Nguyễn Thị Quá

Viên Phượng

Chùa Pháp Vân

 127          

Nguyễn Văn Lượng

Nguyên Hùng

Chùa Giác Hoàng

 128          

Trần Vĩnh Chinh

Nguyên Tường

Chùa Giác Hoàng

 129          

Lữ Phối Vỹ

Hữu Đại

Chùa Giác Hoàng

 130          

Trần Vĩnh Phúc

Nguyên An

Chùa Giác Hoàng

 131          

Phan Thị Bé

Quảng Tâm

Chùa Giác Hoàng

 132          

Nguyễn Thị Hoàng Xuân

Diệu Hạnh

Chùa Giác Hoàng

 133          

Phạm Thị Mỹ Trí

Hữu Hòa

Chùa Giác Hoàng

 134          

Trịnh Thị Thu Hoàng

Huệ An

Chùa Giác Hoàng

 135          

Ngô Thị Minh Mai

Hữu Huỳnh

Chùa Giác Hoàng

 136          

Huỳnh Thị Mỹ Hiền

 

Chùa Giác Hoàng

 137          

Huỳnh Thị Phương Kiều

Lệ Phương

Chùa Giác Hoàng

 138          

Nguyễn Hoàng Mai

Diệu Hoàng

Chùa Giác Hoàng

 139          

Ngô Thị Phúng

Nguyên Hằng

Chùa Giác Hoàng

 140          

Ngô Sally

Diệu Hảo

Chùa Giác Hoàng

 141          

Võ Thị Chuyền

Hữu Thiện

Chùa Giác Hoàng

 142          

Nguyễn Thị Chuồn

Quảng Tâm

Chùa Giác Hoàng

 143          

Ngô Thị Thiệp

Quảng Thuận

Chùa Giác Hoàng

 144          

Choe Lu

Thanh Trúc

Chùa Giác Hoàng

 145          

Alex Lu

Nguyên Huy

Chùa Giác Hoàng

 146          

Ngô Thị Bích

Thị Tần

Chùa Giác Hoàng

 147          

Nguyễn Thanh Hiền

 

Chùa Giác Hoàng

 148          

Nguyễn Thanh Nhân

 

Chùa Giác Hoàng

 149          

Nguyễn Thanh Mai

 

Chùa Giác Hoàng

 150          

Nguyễn Trần Thảo Nguyên

 

Chùa Giác Hoàng

 151          

Patrick Nguyễn

 

Chùa Giác Hoàng

 152          

Nguyễn Văn Đại

Quảng Ngộ

NPD An Lạc Hạnh

 153          

Dương Mỹ Lệ

Quảng Thiện

NPD An Lạc Hạnh

 154          

Frank Minh Trí Nguyễn

Quảng Tuệ

NPD An Lạc Hạnh

 155          

Cindy Như Ý Nguyễn

Quảng Diệu

NPD An Lạc Hạnh

 156          

Hồ Thị Thu Hồng

Tâm Huệ

NPD An Lạc Hạnh

 157          

Nguyễn Thị Nhuận

Nguyên Nhật Tú

NPD An Lạc Hạnh

 158          

Benjamin Nguyễn

Quảng Minh

NPD An Lạc Hạnh

 159          

Nguyễn Hữu Thuận

Nguyên Thiện Phước

NPD An Lạc Hạnh

 160          

Nguyễn thi Lợi

Nguyên Nhật Tịnh

NPD An Lạc Hạnh

 161          

Nguyễn Kelvin

Quảng Tuệ Lộc

NPD An Lạc Hạnh

 162          

Nguyễn Brandon

QuảngThắng

NPD An Lạc Hạnh

 163          

Trần Thị Minh Hà

 

NPD An Lạc Hạnh

 164          

Lê Thị Quyên

Nguyên Nhật Phúc

NPD An Lạc Hạnh

 165          

Ngô Thị Hy

Nguyên Nhật Thảo

NPD An Lạc Hạnh

 166          

Võ Thi Hồng Mai

Thiện Bảo

NPD An Lạc Hạnh

 167          

Lê Thị Rê

Quảng Bảo Quý

NPD An Lạc Hạnh

 168          

Trần Ngọc Ngân

Hạnh Kim

NPD An Lạc Hạnh

 169          

Huyền Châu

 

NPD An Lạc Hạnh

 170          

Chase Sam Châu

 

NPD An Lạc Hạnh

 171          

Đạng Thị Chi Lan

Quảng Như

Chùa Trúc Lâm

 172          

La Tuyết Nhi

Quảng Anh

Chùa Trúc Lâm

 173          

Trần Thị Mỹ Huệ

Diệu Quang

Chùa Trúc Lâm

 174          

Nguyễn Thị Diệu Uyên

Quảng Huyền

Chùa Trúc Lâm

 175          

Trương Huyền

Tuệ Dung

Chùa Trúc Lâm

 176          

Kerry Nguyễn

Trí Thắng

Chùa Trúc Lâm

 177          

Lê Xuân Thanh

Quảng Tịnh

Chùa Trúc Lâm

 178          

To Huệ Dương

Tắc viên

Hương Vân Lan Nhã

 179          

Hồ Thị Sương

Đồng Ngọc Minh

Chùa Pháp Hoa

 180          

Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Đồng Từ Sang

Chùa Pháp Hoa

 181          

Nguyễn T Ngọc Sương

Thiện Hiền

Chùa Pháp Hoa

 182          

Nguyễn T Ngọc Dung

Thiện Trí

Chùa Pháp Hoa

 183          

Phan Thị Ngọc Dung

Hải Hạnh

Chùa Pháp Hoa

 184          

Trần Hồng Hải

Giác Định

Chùa Pháp Hoa

 185          

Nguyễn Văn Tuấn

Nhật Khôi

Chùa Pháp Hoa

 186          

Trần Thị Hạnh Nhơn

Nhật Năng

Chùa Pháp Hoa

 187          

Nguyễn Thị Bé Tư

Đồng Ân

Chùa Pháp Hoa

 188          

Thái Bình Long

Đồng Thanh Nghĩa

Chùa Pháp Hoa

 189          

Trang Thị Thanh

Như Tâm

Chùa Pháp Hoa

 190          

Thạch Thị Hưởng

Diệu Phước

Chùa Pháp Hoa

 191          

Nguyễn Thị Cẩm Vân

Đồng Thuận Thủy

Chùa Pháp Hoa

 192          

Nguyễn Ngọc Mỹ

Thiện Tâm

Chùa Pháp Hoa

 193          

Đàm Tú Ngọc

Lệ Bạch

Chùa Pháp Hoa

 194          

Lê Thị Thọ

Đồng Thọ Pháp

Chùa Pháp Hoa

 195          

Nguyễn Tấn Toàn

Đồng Toàn Thiện

Chùa Pháp Hoa

 196          

Lê Ngọc Tâm

Vạn Từ Hạnh

Chùa Pháp Hoa

 197          

Lê Thanh Tâm

Vạn Từ Phúc

Chùa Pháp Hoa

 198          

Lê Khải Tâm

Vạn Đăng Đức

Chùa Pháp Hoa

 199          

Hồ Thu Vân

Đồng Từ Thanh

Chùa Pháp Hoa

 200          

Nguyễn Thị Hạnh

Diệu Hương

Chùa Pháp Hoa

 201          

Lê Văn Dương

 

Chùa Pháp Hoa

 202          

Đỗ Ngọc Trúc Lâm

Thiện Thanh

Chùa Pháp Hoa

 203          

Dương Nguyệt Liên

Viên Hương

Chùa Pháp Hoa

 204          

Phan Thị Huệ

Diệu Giác

Chùa Pháp Hoa

 205          

Kha Mỹ Dung

 

Chùa Pháp Hoa

 206          

Ngọc Liên Phạm

Phổ Lệ

Chùa Pháp Hoa

 207          

 

 

 

 208          

 

 

 

 209          

(đang cập nhật)

 

 

 210          

 

 

 

 211          

 

 

 

 212          

 

 

 

 

 

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC