PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Toàn Thể Nhân Sự của Giáo Hội trong nhiệm kỳ 7 (2022-2022)

03 Tháng Bảy 20224:51 CH(Xem: 2086)
Toàn Thể Nhân Sự của Giáo Hội trong nhiệm kỳ 7 (2022-2022)
logo-giao hoi uc chau

Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn
(Nhiệm kỳ 2022-2026)

1.Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
2.Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
3.Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
4.Hòa Thượng Thích Trường Sanh
5.Hòa Thượng Thích Bổn Điền (Chánh Thư Ký)
6.Hòa Thượng Thích Nhật Tân
7.Hòa Thượng Thích Nguyên Trực


Hội Đồng Điều Hành 
(Nhiệm kỳ 2022-2026)

Hội Chủ: Thượng Tọa Thích Tâm Minh
Phó Hội Chủ 1: Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Phó Hội Chủ 2: Thượng Tọa Thích Như Định

Tổng Thư Ký:  Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Phó Tổng Thư Ký 1: Thượng Tọa Thích Giác Tín
Phó Tổng Thư Ký 2: Thượng Tọa Thích Viên Trí

Chánh Thủ Quỹ: Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
Phó Thủ Quỹ 1: Ni Sư Thích Nữ Viên Thông
Phó Thủ Quỹ 2: Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc

Tổng Vụ Tăng Sự:
Tổng Vụ Trưởng: TT Thích Tâm Phương

Tổng Vụ Phó:  TT Thích Giác Tín
*Vụ Ni Bộ
(Trực Thuộc Tổng Vụ Tăng Sự)
Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí
Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo
Vụ Phó Vụ Ni Bộ: Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
Thư ký: Ni Sư Thích Nữ Chân Kim
Phó Thư ký: Sư Cô Thích Nữ Giác Anh
Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên
Phó Thủ Quỹ: Ni Sư Thích Nữ Trí Lưu

 Tổng Vụ Hoằng Pháp & Giáo Dục
Tổng Vụ Trưởng: TT Thích Đạo Nguyên
Tổng Vụ Phó: ĐĐ Thích Thông Hiếu
Tổng Vụ Phó & Thủ Quỹ: SC Thích Nữ Nguyên Khai
Thư Ký: SC Thích Nữ Phổ Huệ
Ủy viên: ĐĐ Thích Nghiêm Tịnh, NS Thích Nữ Thảo Liên
Ban Truyền Thông: Đh Quảng Thiện Duyên, Đh Huệ Ân, Đh Giác Liên Thanh, Đh Huệ Mai

Tổng Vụ Cư Sĩ & Thanh Niên
Tổng Vụ Trưởng: TT Thích Viên Trí
Tổng Vụ Phó 1:  ĐĐ Thích Thông Hiếu
Tổng Vụ Phó 2:  SC TN Huệ Nhẫn

Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội & Tài chánh
Tổng Vụ Trưởng: NS TN Tâm Lạc
Tổng Vụ Phó 1: TT Thích Minh Hội
Tổng Vụ Phó 2:  SC TN Thành Liên
Thư Ký: Đh Diệu Ánh
Thủ Quỹ: Đh Diệu Hòa, Đh Tâm Huệ

 Tổng Vụ Nghi Lễ & Văn Hóa
Tổng Vụ Trưởng: TT Thích Nhuận Chơn
Tổng Vụ Phó:  TT. Thích Viên Tịnh
Uỷ viên: ĐĐ. Thích Hạnh Phát
Thư Ký & Thủ Quỹ: SC Thích Nữ Huệ Minh
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC