PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: 148-154 Edensor Rd, ST JOHNS PARK, NSW 2176. Australia. Tel: 61. 2. 9610 5452. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: phapbao@bigpond.net.au.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
63,695

Rời East Gippsland, phái đoàn phải quay ngược trở về Melbourme, rồi từ Melbourne di chuyển đến địa điểm thứ hai tại Lavington Rural Fire Brigade  629 Krautz Street  Lavington thuộc tiểu bang New South Wales, chặng đường dài hơn 500km,  vì tranh thủ thời gian nên chư Tôn Đức Tăng Ni cùng thành viên phái đoàn dùng tạm buổi trưa trên xe bus, nhưng tất cả đều biểu lộ tấm lòng tràn đầy sự hoan hỷ. 

(kính mời xem bài tường thuật)

 
Lavington (1)Lavington (2)Lavington (3)Lavington (4)Lavington (5)Lavington (6)Lavington (7)Lavington (8)Lavington (9)Lavington (10)Lavington (11)Lavington (12)Lavington (13)Lavington (14)Lavington (15)Lavington (16)Lavington (17)Lavington (18)Lavington (19)Lavington (20)Lavington (21)Lavington (22)Lavington (23)Lavington (24)Lavington (25)Lavington (26)Lavington (27)Lavington (28)Lavington (29)Lavington (30)Lavington (31)Lavington (32)Lavington (33)Lavington (34)Lavington (35)Lavington (36)Lavington (37)Lavington (38)Lavington (39)Lavington (40)Lavington (41)Lavington (42)Lavington (43)Lavington (44)Lavington (45)Lavington (46)Lavington (47)Lavington (48)Lavington (49)Lavington (50)Lavington (51)Lavington (52)Lavington (53)Lavington (54)Lavington (55)Lavington (56)Lavington (57)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC