PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Danh Sách Phật Tử Học Viên tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19 tại Canberra

21 Tháng Mười Hai 20193:53 CH(Xem: 6902)
Danh Sách Phật Tử Học Viên tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19 tại Canberra

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi- Tân Tây lan
KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU kỳ 19
được tổ chức tại Capital Country Holiday Park, 47 Bidges Road, Sutton  NSW  2620
(Canberra, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)DANH SÁCH PHẬT TỬ HỌC VIÊN
THAM DỰ KHÓA TU HỌC KỲ 19

pdf 

 

Stt-

BTC

Stt-

chùa

Họ-Tên

Pháp danh

Đơn vị Tự Viện

         1             

         1             

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Quảng Thiện Duyên

VIC.Quảng Đức

         2             

         2             

Lê Thiện Jordan

Quảng Thiện Hùng

VIC.Quảng Đức

         3             

         3             

Lê Nhất Tâm Ryan

Quảng Thiện Hỷ

VIC.Quảng Đức

         4             

         4             

Lê An Lạc Ananda

Quảng Thiện Khánh

VIC.Quảng Đức

         5             

         5             

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

VIC.Quảng Đức

         6             

         6             

Đặng Điểm Đạo

Thiện Hưng

VIC.Quảng Đức

         7             

         7             

Đặng Thị Đào

Ngọc Hoa

VIC.Quảng Đức

         8             

         8             

Đặng Mỹ Hạnh

Nguyên Nhật Khánh

VIC.Quảng Đức

         9             

         9             

Lê Thị Hồng Vân

Tâm Ngọc

VIC.Quảng Đức

     10             

     10             

Nguyễn Thái Thục Đức

Giác Trí

VIC.Quảng Đức

     11             

     11             

Phạm Trường Quân

Quảng Minh

VIC.Quảng Đức

     12             

     12             

Trương Nhị Hưng

Quảng Minh Thạnh

VIC.Quảng Đức

     13             

     13             

Bùi Thị Vĩnh

Tâm An

VIC.Quảng Đức

     14             

     14             

Nguyễn Văn Tâm

Thiện Tịnh

VIC.Quảng Đức

     15             

     15             

Lâm Thị Quế Hương

Diệu Liên

VIC.Quảng Đức

     16             

     16             

Hoàng Thị Quế

Thiện An

VIC.Quảng Đức

     17             

     17             

Nguyễn Thị Mai

Nguyên Trâm

VIC.Quảng Đức

     18             

     18             

Phạm Thị Huệ

Diệu Tín

VIC.Quảng Đức

     19             

     19             

Lê Thị Mận

Nguyên Tuệ Châu

VIC.Quảng Đức

     20             

     20             

Trần Thị Cẩm Tú

Nguyên Thành

VIC.Quảng Đức

     21             

     21             

Trần Thị Mỹ Hoàng

Diệu Lệ

VIC.Quảng Đức

     22             

     22             

Ngô Thanh Liên

Tịnh Hoa

VIC.Quảng Đức

     23             

     23             

Hồ Thị Thu Hồng

Tâm Huệ

VIC.Quảng Đức

     24             

     24             

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

VIC.Quảng Đức

     25             

     25             

Nguyễn Thị Thu Thanh

Quảng Hạnh

VIC.Quảng Đức

     26             

     26             

Jennifer Nguyễn

Quảng Phúc

VIC.Quảng Đức

     27             

     27             

Tăng Thị Hồng Hường

Nguyên Quảng Hương

VIC.Quảng Đức

     28             

     28             

Trần Công Đạo

Quảng Đại Tâm

VIC.Quảng Đức

     29             

     29             

Trần Minh Thiện William

Quảng Đại Thành

VIC.Quảng Đức

     30             

     30             

Trần Thị Mai Liên

Quảng Diệu Hương

VIC.Quảng Đức

     31             

     31             

Kathy Đặng

Quảng Diệu Trí

VIC.Quảng Đức

     32             

     32             

Nguyễn Thụy Bình Phương

Diệu Trí

VIC.Quảng Đức

     33             

     33             

Nguyễn Thị Việt Quyên

Diệu Minh

VIC.Quảng Đức

     34             

     34             

Nguyễn  Huyền

Quảng Diệu Thiện

VIC.Quảng Đức

     35             

     35             

Trần Mai

Quảng Diệu Đức

VIC.Quảng Đức

     36             

     36             

Lữ Thị Thu

Hòa Phúc

VIC.Quảng Đức

     37             

     37             

Phạm Lữ Diễm Hà

Hòa Ngọc

VIC.Quảng Đức

     38             

     38             

Lê Bảo Quân

Quảng Minh

VIC.Quảng Đức

     39             

     39             

Đỗ Đinh Tiến

Minh Đăng

VIC.Quảng Đức

     40             

     40             

Trương Thị Mỹ Loan

Ngọc Đức

VIC.Quảng Đức

     41             

     41             

Đỗ Trương Vương

Nguyên Đức Thiện

VIC.Quảng Đức

     42             

     42             

Đỗ Thùy Trâm

Nguyên Đức Hiếu

VIC.Quảng Đức

     43             

     43             

Đỗ Tâm An

Nguyên Quảng Bình

VIC.Quảng Đức

     44             

     44             

Lê Hồng Yến

Nguyên Đà

VIC.Quảng Đức

     45             

     45             

Ngô Nguyệt Liên

Long Tuyền

VIC.Quảng Đức

     46             

     46             

Trần Thanh Lan

Diệu Mỹ

VIC.Quảng Đức

     47             

     47             

Võ Thị Huệ

Tâm Hương

VIC.Quảng Đức

     48             

     48             

Võ Thị Mai

Thiện Bảo

VIC.Quảng Đức

     49             

     49             

Ngô Thị Hy

Nguyên Nhật Thảo

VIC.Quảng Đức

     50             

     50             

Phạm Trần Phi Phi

Hương Châu

VIC.Quảng Đức

     51             

     51             

Huỳnh Ngọc Phượng

Huệ Hương

VIC.Quảng Đức

     52             

     52             

Nguyễn Quý Phước

Huệ Đức

VIC.Quảng Đức

     53             

     53             

Đỗ Thị Kiều Trang

Lệ Nghiêm

VIC.Quảng Đức

     54             

     54             

Trần Thị Châu Tâm

Quảng Bảo Thiện

VIC.Quảng Đức

     55             

     55             

Chloe Phạm

Quảng Bảo Thanh

VIC.Quảng Đức

     56             

     56             

Phạm Anh Dũng

Hoằng Lân

VIC.Quảng Đức

     57             

     57             

Ryan Phạm

Quảng Bảo Minh

VIC.Quảng Đức

     58             

     58             

Đặng Minh Chung

Nguyên Giác

VIC.Quảng Đức

     59             

     59             

Bùi Thị Ngọc Diệp

Quảng Mỹ

VIC.Quảng Đức

     60             

     60             

Nguyễn T. Phương Giang

Quảng Hương

VIC.Quảng Đức

     61             

     61             

Nguyễn Thị Kim Phương

Quảng Tịnh

VIC.Quảng Đức

     62             

     62             

Trương Nguyễn Thiện Trí

Quảng Tuệ

VIC.Quảng Đức

     63             

     63             

Trương Nguyễn Trí Thông

Quảng Đạt

VIC.Quảng Đức

     64             

     64             

Trương Nguyễn Tuệ Từ

Quảng Nguyện

VIC.Quảng Đức

     65             

     65             

Phan Kiều Oanh

Nguyên Nhật Thơ

VIC.Quảng Đức

     66             

     66             

Trương Kiều Nhi

Quảng Tịnh Hiếu

VIC.Quảng Đức

     67             

     67             

Trương Nhã Vi

Quảng Tịnh Diệu

VIC.Quảng Đức

     68             

     68             

Nguyễn Thị Thu Hồng

Diệu  Đắc

VIC.Quảng Đức

     69             

     69             

Huỳnh Chánh Đức

Nguyên Pháp

VIC.Quảng Đức

     70             

     70             

Phương Trọng Nhân

Tâm Quảng Hóa

VIC.Quảng Đức

     71             

     71             

Trần Hữu Huề

Quảng An

VIC.Quảng Đức

     72             

     72             

Hoàng Anh Tuấn

Tâm Chơn

VIC.Quảng Đức

     73             

     73             

HOÀNG ANH GIA BẢO

MINH AN

VIC.Quảng Đức

     74             

     74             

Trần Lê Tú

Tâm Tuấn

VIC.Quảng Đức

     75             

     75             

Trần Hoàng Đan

Hạnh Hậu

VIC.Quảng Đức

     76             

     76             

Trần Hoàng Bách

Hạnh Hiếu

VIC.Quảng Đức

     77             

     77             

Akira Ray Hoang Kho

 

VIC.Quảng Đức

     78             

     78             

Trần Thị Mận

Tâm Mỹ

VIC.Quảng Đức

     79             

     79             

Hoàng Kim Nguyệt

Diệu Minh

VIC.Quảng Đức

     80             

     80             

Trần Lê Hoàng Ái Mỹ

Hạnh Tâm

VIC.Quảng Đức

     81             

     81             

Lê Ngọc Bích

Diệu Liên

VIC.Quảng Đức

     82             

     82             

Hoàng Kim Anh

Diệu Lạc

VIC.Quảng Đức

     83             

     83             

Trần Thị Cỏn

Đức Nghiêm

VIC.Quảng Đức

     84             

     84             

Trương Bách Toàn

Thiện Năng

VIC.Quảng Đức

     85             

     85             

Lâm Đào Phương Nga

Diệu Hiếu

VIC.Quảng Đức

     86             

     86             

Trương Phương Như

Quảng Ý

VIC.Quảng Đức

     87             

     87             

Trương Quỳnh Như

Quảng Tuệ Thiện

VIC.Quảng Đức

     88             

     88             

Dương Tô Văn Hòa

 

VIC.Quảng Đức

     89             

     89             

Trương Ngọc Trinh

Diệu Trung

VIC.Quảng Đức

     90             

     90             

Dương Hạo Nhiên

Quảng Trí Nhật

VIC.Quảng Đức

     91             

     91             

Dương Doanh Doanh

Quảng Nguyên Tâm

VIC.Quảng Đức

     92             

     92             

Trương Bảo Ý

Quảng Tâm Duyên

VIC.Quảng Đức

     93             

     93             

Nguyễn Thị Oanh

Nguyên Nhật Mỹ

VIC.Quảng Đức

     94             

     94             

Nguyễn Thị Cúc

Nguyên Nhật Lâm

VIC.Quảng Đức

     95             

     95             

Nguyễn Thị Kim Liên

Đồng Túy

VIC.Quảng Đức

     96             

     96             

Lê Thị Quyên

Nguyên Nhật Phúc

VIC.Quảng Đức

     97             

     97             

Nguyễn Thị Thanh Vân

Diệu Tuyết

VIC.Quảng Đức

     98             

     98             

Huỳnh Ngọc Sương

Diệu Phủ

VIC.Quảng Đức

     99             

     99             

Trần Thị Hương

Quảng Thành

VIC.Quảng Đức

  100             

  100             

Điều Thị Averton

Nguyên Nhật Tiến

VIC.Quảng Đức

  101             

  101             

Yến Nguyễn Averton

Nguyên Nhật Hưng

VIC.Quảng Đức

  102             

  102             

Ngô Trần Ngọc

Quảng Thọ

VIC.Quảng Đức

  103             

  103             

Hoàng Thục Luân

Nguyên Nhật Thường

VIC.Quảng Đức

  104             

  104             

Trần Thị Bé

Tường An

VIC.Quảng Đức

  105             

  105             

Lư Anh Đào

Quảng Tường Nguyên

VIC.Quảng Đức

  106             

  106             

Khưu Mỹ Xuân

Nguyên Thọ

VIC.Quảng Đức

  107             

  107             

Đinh Thu Thủy

Trúc Ngọc

VIC.Quảng Đức

  108             

  108             

Trần Khả Doanh

Quảng Diệu Thư

VIC.Quảng Đức

  109             

  109             

Đinh Minh Phượng

Diệu Hồng

VIC.Quảng Đức

  110             

  110             

Nguyễn Minh Nhựt

Minh Tánh

VIC.Quảng Đức

  111             

  111             

Trương Thị Ngọc Anh

Bảo Kim Mai

VIC.Quảng Đức

  112             

  112             

Đinh Lệ Phương

Nguyên Hướng

VIC.Quảng Đức

  113             

  113             

Đỗ Thị Bích Hồng

Diệu Quang

VIC.Quảng Đức

  114             

  114             

Lê Thị Lan

Huệ Ân

VIC.Quảng Đức

  115             

  115             

Trần Thị Nỡ

Tâm Đắc

VIC.Quảng Đức

  116             

  116             

Lê Thị Nở

Tâm Tưởng

VIC.Quảng Đức

  117             

  117             

Hồ Diệu Huyền

Tín Chánh

VIC.Quảng Đức

  118             

  118             

Trần Thị Kim Khánh

Diệu Huệ

VIC.Quảng Đức

  119             

  119             

Trần Khắc Kiều

Giác Mỹ

VIC.Quảng Đức

  120             

  120             

Lương Mỹ Ly

Nguyên Nhật Định

VIC.Quảng Đức

  121             

  121             

Brendan Phan

Quảng Đại Khánh

VIC.Quảng Đức

  122             

  122             

Lê Thị Thới

Thuận Lễ

VIC.Quảng Đức

 

 

 

 

 

  123             

         1             

Bùi Thị Kim Loan

Giác Liên Thanh

VIC.Bồ Đề

  124             

         2             

Nguyễn Thị Phượng Mai

Huệ Mai

VIC.Bồ Đề

  125             

         3             

Nguyễn Thị Một

Như Hiền

VIC.Bồ Đề

  126             

         4             

Nguyễng Mai Minh Phượng

Chúc Hoa

VIC.Bồ Đề

  127             

         5             

Nguyễn Hoàng Mai

Diệu Hoàng

VIC.Bồ Đề

  128             

         6             

Võ Thị Thứ

Hạnh Phúc

VIC.Bồ Đề

  129             

         7             

Ngô Văn Lợi

Tuệ Lộc

VIC.Bồ Đề

  130             

         8             

Lưu Đức Vinh

Minh Thành

VIC.Bồ Đề

  131             

         9             

Chấn Cao

Thiện Hảo

VIC.Bồ Đề

  132             

     10             

Nguyễn Thị Ngọc Hằng

Viên Nguyện

VIC.Bồ Đề

  133             

     11             

Phạm Thị Mười

Nhật Hạnh

VIC.Bồ Đề

  134             

     12             

Lý Ngọc Dung

Ngộ Hiền

VIC.Bồ Đề

  135             

     13             

Tạ Ngọc Diệp

Chúc Bảo

VIC.Bồ Đề

  136             

     14             

Huỳnh Thị Lan-Lưu

Chơn Tâm Huyền

VIC.Bồ Đề

  137             

     15             

Thi Trần

Chơn Nguyên Thường

VIC.Bồ Đề

  138             

     16             

Kim Đỗ

Nguyên Ngọc

VIC.Bồ Đề

  139             

     17             

Đặng Phương Huyền

Tâm Thông

VIC.Bồ Đề

  140             

     18             

Nguyễn Thị Mỹ Phượng

Mỹ Nghiêm

VIC.Bồ Đề

  141             

     19             

Nguyễn Thị Mai Lộc

Quảng Xuân

VIC.Bồ Đề

  142             

     20             

Vũ Hồng Thu

Liên Thu

VIC.Bồ Đề

  143             

     21             

Nguyễn Thị Thảo

Từ Nhẫn

VIC.Bồ Đề

  144             

     22             

Tommy Nguyễn

Thắng Chánh

VIC.Bồ Đề

  145             

     23             

Đào Thị Kim Dung

Nghiêm Đan

VIC.Bồ Đề

  146             

     24             

Trần Thị Mỹ Dung

 

VIC.Bồ Đề

  147             

     25             

Nguyễn Trần Mỹ Anh

 

VIC.Bồ Đề

  148             

     26             

VŨ THỊ QUYÊN

DIỆU TỊNH

VIC.Bồ Đề

  149             

     27             

Vũ Thị Dung

Diệu Vân

VIC.Bồ Đề

  150             

     28             

Nguyễn Thị Huệ

Hạnh Tú

VIC.Bồ Đề

  151             

     29             

Ngô Bạch Thu

Huệ Pháp

VIC.Bồ Đề

  152             

     30             

Phan Thị Toan

Diệu Tâm

VIC.Bồ Đề

  153             

     31             

Bùi Thị Tố Hoa

Nguyên Hạnh

VIC.Bồ Đề

  154             

     32             

Ngô Hồng Quyên

 

VIC.Bồ Đề

  155             

     33             

Vang Cẩm Võ

Diệu Quý

VIC.Bồ Đề

  156             

     34             

Phan Nhật Tâm

Quảng Minh

VIC.Bồ Đề

 

 

 

 

 

  157             

         1             

Trần Thị Tuyết Nhung

Đồng Ngọc

VIC.Từ Ân

  158             

         2             

Trần Thị Tuyết Loan

Đồng Ân

VIC.Từ Ân

  159             

         3             

Tannya Nguyễn

Đồng Phương

VIC.Từ Ân

  160             

         4             

Huỳnh Thiên Kim

 

VIC.Từ Ân

  161             

         5             

Trương Linh Linh

Đồng Minh

VIC.Từ Ân

  162             

         6             

Hồ Kim Phi

Chơn Tín Huệ

VIC.Từ Ân

  163             

         7             

Nguyễn Thị Mai Thảo

Đồng Yên

VIC.Từ Ân

  164             

         8             

Võ Thúy Loan

Đồng Phụng

VIC.Từ Ân

  165             

         9             

Lâm Thu Quế

Chúc Hiền

VIC.Từ Ân

  166             

     10             

Nguyễn Thị Minh Tố

Đồng Dung

VIC.Từ Ân

  167             

     11             

Huỳnh Phúc Duy

Đồng Thức

VIC.Từ Ân

  168             

     12             

Huỳnh Thái Hằng

Đồng Nhiên

VIC.Từ Ân

  169             

     13             

Văn minh Thái

Nguyên Lạc

VIC.Từ Ân

  170             

     14             

Nguyễn Minh Quân

Nguyên Minh

VIC.Từ Ân

  171             

     15             

Mai Huỳnh Thiện Khang Justin

Đồng Hưng

VIC.Từ Ân

  172             

     16             

Tăng Lê Minh

Đồng Hoàng

VIC.Từ Ân

 

 

 

 

 

  173             

         1             

Nguyễn Văn Lượng

Nguyên Hùng

VIC.Giác Hoàng

  174             

         2             

Trần Hữu Lộc

Hữu Tài

VIC.Giác Hoàng

  175             

         3             

Bùi Văn Chấm

Thiên Bảo

VIC.Giác Hoàng

  176             

         4             

Trần Đông Mai

 

VIC.Giác Hoàng

  177             

         5             

Trần Thị Xuân

Hữu Vạn Tâm

VIC.Giác Hoàng

  178             

         6             

Phan Thị Xuân

Hữu An

VIC.Giác Hoàng

  179             

         7             

Nguyễn Thị Hồng Uyên

Hữu Thắm

VIC.Giác Hoàng

  180             

         8             

Lê Hà

Tâm Thanh

VIC.Giác Hoàng

  181             

         9             

Gip Xuân Trang

Huệ Linh

VIC.Giác Hoàng

  182             

     10             

Võ Thị Lệ

Đồng Thể

VIC.Giác Hoàng

  183             

     11             

Nguyễn Thị Hoàng Xuân

Diệu Hạnh

VIC.Giác Hoàng

  184             

     12             

Phạm Thị Mỹ Trí

Hữu Hòa

VIC.Giác Hoàng

  185             

     13             

Phan Thị Bé

Quảng Tâm

VIC.Giác Hoàng

  186             

     14             

Nguyễn Thị San

Diệu Sen

VIC.Giác Hoàng

  187             

     15             

Trần Thị Phương

Đồng Châu

VIC.Giác Hoàng

  188             

     16             

Phan Thị Sang

Huệ Minh

VIC.Giác Hoàng

  189             

     17             

Ngô Thị Minh Mai

Hữu Huỳnh

VIC.Giác Hoàng

  190             

     18             

Nguyễn Thị Thu Anh

Nguyên Nghĩa

VIC.Giác Hoàng

  191             

     19             

Phạm Thị Miên

Hữu Hiền

VIC.Giác Hoàng

  192             

     20             

Châu Thị Vân Trang

Diệu Nghiêm

VIC.Giác Hoàng

  193             

     21             

Chan Gia Mỹ Tâm
 (Tammy Chan)

 

VIC.Giác Hoàng

  194             

     22             

Trịnh Thị Hoàng Thu

Huệ An

VIC.Giác Hoàng

 

 

 

 

 

  195             

         1             

Lê Thị Hồng Yến

Diệu Tịnh

VIC.Diệu Âm

  196             

         2             

Nguyễn Thị Tám

Nguyên Đạo

VIC.Diệu Âm

  197             

         3             

Huỳnh Thị Yến

Diệu Nga

VIC.Diệu Âm

  198             

         4             

Lê Thị Chiến

Diệu Ngọc

VIC.Diệu Âm

  199             

         5             

Lê Thanh Vũ

Viên An

VIC.Diệu Âm

  200             

         6             

Nguyễn Mai Nhơn

Viên Trí

VIC.Diệu Âm

  201             

         7             

Lê Uyên Như

Như Như

VIC.Diệu Âm

  202             

         8             

Nga Trần

Diệu Pháp

VIC.Diệu Âm

  203             

         9             

Jonathan Phạm

 

VIC.Diệu Âm

 

 

 

 

 

  204             

         1             

Nguyễn Thị Ngọc

Chúc Bảo Tịnh

VIC.Bảo Minh

  205             

         2             

Lương Thị Mừng

Diệu Thường

VIC.Bảo Minh

  206             

         3             

Trương Hồng Thủy

Quảng Hải

VIC.Bảo Minh

  207             

         4             

Đoàn Kim Phượng

Huệ Kim

VIC.Bảo Minh

  208             

         5             

Huỳnh Thị Ánh Thu

Chúc Bảo Nguyệt

VIC.Bảo Minh

  209             

         6             

Châu Thị Dung

Hiền Trang

VIC.Bảo Minh

  210             

         7             

Giang Ngọc Liên

Hoa Hương

VIC.Bảo Minh

  211             

         8             

Trần Như

Diệu Liên

VIC.Bảo Minh

  212             

         9             

Bùi Đăng Cát

 

VIC.Bảo Minh

  213             

     10             

Phan Thị Lễ

 

VIC.Bảo Minh

  214             

     11             

Jane Nguyen

 

VIC.Bảo Minh

  215             

     12             

Caroline Thai Nguyen

 

VIC.Bảo Minh

  216             

     13             

Catherine Thai Nguyen

 

VIC.Bảo Minh

  217             

     14             

Carlos Woo

Quảng Minh Hòa

VIC.Bảo Minh

  218             

     15             

Bùi Văn

 

VIC.Bảo Minh

  219             

     16             

Bùi Huy

 

VIC.Bảo Minh

  220             

     17             

Nguyễn Đình Phúc

Phúc Lý

VIC.Bảo Minh

  221             

     18             

Bùi Thế Hiển

 

VIC.Bảo Minh

 

 

 

 

 

  222             

         1             

Nguyễn Văn Đại

Quảng Ngộ

VIC.An Lạc Hạnh

  223             

         2             

Dương Mỹ Lệ

Quảng Thiện

VIC.An Lạc Hạnh

  224             

         3             

Nguyễn Cindy Như Ý

Quảng Diệu

VIC.An Lạc Hạnh

  225             

         4             

Nguyễn Thị Nhuận

Nguyên Nhật Tú

VIC.An Lạc Hạnh

  226             

         5             

Benjamin Nguyễn

Quảng Minh

VIC.An Lạc Hạnh

  227             

         6             

Tony Bảo Trần

Quảng Từ Trí

VIC.An Lạc Hạnh

  228             

         7             

Michael Lý Nguyên

Quảng Thành

VIC.An Lạc Hạnh

  229             

         8             

Trần Cẩm Hy

Quảng Tâm

VIC.An Lạc Hạnh

  230             

         9             

Nguyễn Ngọc Phượng

Huệ Như

VIC.An Lạc Hạnh

  231             

     10             

Michelle Lữ

Quảng Mỹ

VIC.An Lạc Hạnh

  232             

     11             

Quách Thị Kim

Diệu Ngọc

VIC.An Lạc Hạnh

  233             

     12             

Đoàn thị Thảo

 

VIC.An Lạc Hạnh

  234             

     13             

Trần Ty

 

VIC.An Lạc Hạnh

 

 

 

 

 

  235             

         1             

Võ Thị Nga

Quảng Hỷ

NSW.Huyền Quang

  236             

         2             

Đặng Thị Mỹ

Huyền Hân

NSW.Huyền Quang

  237             

         3             

Nguyễn Thi Bê

Diệu Lộc

NSW.Huyền Quang

  238             

         4             

Hồ Thị Thu Hương

Tâm Viên Hoa

NSW.Huyền Quang

  239             

         5             

Trần Tuyết Nghĩa

Châu Ngọc

NSW.Huyền Quang

  240             

         6             

Trang Ngọc Hương

Giác Hương

NSW.Huyền Quang

  241             

         7             

Phạm Thị Thu Hà

Quảng Minh

NSW.Huyền Quang

  242             

         8             

Lê Dung Thái Phượng

Giác Hiền

NSW.Huyền Quang

  243             

         9             

Trần Thị Phong

Thuận Ngọc

NSW.Huyền Quang

  244             

     10             

Nguyễn Thu Hồng

Vạn Diệu

NSW.Huyền Quang

  245             

     11             

Huỳnh Thanh Loan

Giác Ngọc

NSW.Huyền Quang

  246             

     12             

Trần Ngọc Xuân

Diệu Hải

NSW.Huyền Quang

  247             

     13             

Hồ Thị Nhường

Chơn Tín Quả

NSW.Huyền Quang

  248             

     14             

Nguyễn Thị Kim Phượng

Viên Hảo

NSW.Huyền Quang

  249             

     15             

Nguyễn Thị Lệ

Vạn Kỳ

NSW.Huyền Quang

  250             

     16             

Đào Thị Điệp

Vạn Hỷ

NSW.Huyền Quang

  251             

     17             

Trần Thị Thu Nguyệt

Quảng Oánh

NSW.Huyền Quang

  252             

     18             

Nguyễn Thị Phong

Huyền Thiện

NSW.Huyền Quang

  253             

     19             

Huỳnh Thị Phượng

Huyền Thùy

NSW.Huyền Quang

  254             

     20             

Huỳnh Jessica Bảo Châu

Huyền Minh

NSW.Huyền Quang

  255             

     21             

Huỳnh Kim Oanh

Hiếu Thành

NSW.Huyền Quang

  256             

     22             

Mai Nhật Nhật

Huyền Như

NSW.Huyền Quang

  257             

     23             

Đỗ Thị Vân Lang

Tâm Tuệ Hạnh

NSW.Huyền Quang

  258             

     24             

Vi Thị Ánh Hồng

Diệu Tường

NSW.Huyền Quang

  259             

     25             

Trần Việt

Diệu Huệ

NSW.Huyền Quang

  260             

     26             

Trần Thị Thanh Thùy

Trừng Từ

NSW.Huyền Quang

  261             

     27             

Nguyễn Minh Trang

Tâm Viên Hỷ

NSW.Huyền Quang

  262             

     28             

Tăng Ngọc Xuyên

Thanh Xuân

NSW.Huyền Quang

  263             

     29             

Trần Thị Đa

Giác Hương

NSW.Huyền Quang

  264             

     30             

Trần Kim Hiền

Tâm Dung

NSW.Huyền Quang

  265             

     31             

Trần Thị Ánh Tuyết

Chúc Nga

NSW.Huyền Quang

  266             

     32             

Đỗ Thị Tuyết

Ngọc Lan

NSW.Huyền Quang

  267             

     33             

Phù Kim Viên

Nhật Minh

NSW.Huyền Quang

  268             

     34             

Nguyễn Phương Vy

Nhật Hoa

NSW.Huyền Quang

  269             

     35             

Nguyễn Tuyết Anh

Bảo Diệu Nguyện

NSW.Huyền Quang

  270             

     36             

Đỗ Quang Định

Quảng Duy

NSW.Huyền Quang

  271             

     37             

Đinh Thị Mai

 

NSW.Huyền Quang

  272             

     38             

Đỗ  Raymond Quang Tùng

Quảng Lâm

NSW.Huyền Quang

  273             

     39             

Đỗ Katelyn Diệu Khánh

Quảng Hòa

NSW.Huyền Quang

  274             

     40             

Đỗ Thị Kim Dung

Giác Hóa

NSW.Huyền Quang

  275             

     41             

Ngô Thanh Phong

Giác Nguyên

NSW.Huyền Quang

  276             

     42             

Võ Văn Đà

Nhuận Tiến

NSW.Huyền Quang

  277             

     43             

Hàng Nhất Luân Lâm

 

NSW.Huyền Quang

  278             

     44             

Wendy Cheung

Thiên Mãn

NSW.Huyền Quang

  279             

     45             

Bùi Thị Minh Nguyệt

Huyền Anh

NSW.Huyền Quang

  280             

     46             

Steven Bùi

 

NSW.Huyền Quang

  281             

     47             

Lê Kim Anh

Giác Minh

NSW.Huyền Quang

  282             

     48             

Đỗ Thị Hoa

 

NSW.Huyền Quang

  283             

     49             

Trần  Thị Thêu

 

NSW.Huyền Quang

 

 

 

 

 

  284             

         1             

Hà Thanh Quan

Diệu Thật

NSW.TvMinh Giác

  285             

         2             

Lê Thị Ưng

Diệu Thuận

NSW.TvMinh Giác

  286             

         3             

Phạm Thị Hoa

Đồng Ngộ

NSW.TvMinh Giác

  287             

         4             

Nguyễn Thị Mùi

Minh Đức Hương

NSW.TvMinh Giác

  288             

         5             

Lâm Tấn Đạt

Đồng Phú

NSW.TvMinh Giác

  289             

         6             

Lâm Tấn Dương

Đồng Thạnh

NSW.TvMinh Giác

  290             

         7             

Lâm Trâm Anh

Đồng Duyên

NSW.TvMinh Giác

  291             

         8             

Michelle Bảo Hân Lý

Minh Châu

NSW.TvMinh Giác

  292             

         9             

Richard Thiên Phú Lý

Minh Quý

NSW.TvMinh Giác

  293             

     10             

Melanie Bảo Trân Lý

Minh Thanh

NSW.TvMinh Giác

  294             

     11             

Alyssa Margaret Sabbadin

Minh Như

NSW.TvMinh Giác

  295             

     12             

Jereme Fortunato Sabbadin

Minh Đạt

NSW.TvMinh Giác

  296             

     13             

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

 

NSW.TvMinh Giác

  297             

     14             

Lê Thị Tường Vi

Diệu Mỹ

NSW.TvMinh Giác

  298             

     15             

Lý San Đinh

Như Tịnh

NSW.TvMinh Giác

  299             

     16             

Văn Khoa

Hoằng Lưỡng

NSW.TvMinh Giác

  300             

     17             

Văn Thi

Thanh Nhã

NSW.TvMinh Giác

  301             

     18             

Đổ thị Ênh

Nguyên Lộc

NSW.TvMinh Giác

  302             

     19             

Tạ văn Út

Thiện Thọ

NSW.TvMinh Giác

  303             

     20             

Tạ Harry

Tuệ Tánh

NSW.TvMinh Giác

  304             

     21             

Tạ Helen

Tuệ Tú

NSW.TvMinh Giác

  305             

     22             

Tạ Linda

Từ Đan

NSW.TvMinh Giác

  306             

     23             

Nguyễn thị Mận

Tâm viên Ân

NSW.TvMinh Giác

  307             

     24             

Leanne Trần Dậu

Từ Niệm

NSW.TvMinh Giác

  308             

     25             

Rayyan Nguyễn Saghir

Tuệ Yên

NSW.TvMinh Giác

  309             

     26             

Huỳnh Long Hòa

Đồng Tâm Thiện

NSW.TvMinh Giác

  310             

     27             

Nguyễn thúy Minh

Đồng Tâm Đức

NSW.TvMinh Giác

  311             

     28             

Huỳnh Minh Châu

Đồng Tâm Ngọc

NSW.TvMinh Giác

  312             

     29             

Huỳnh Ánh Dương

Đồng Tâm Quý

NSW.TvMinh Giác

 

 

 

 

 

  313             

         1             

Nguyễn Thi Ngoc Dung

Diệu Hòa

NSW.Minh Quang

  314             

         2             

Nguyễn Thị Ngọc Hiên

Diệu Ánh

NSW.Minh Quang

  315             

         3             

Lưu Thị Hiệp

Diệu Hiền

NSW.Minh Quang

  316             

         4             

Vũ Thị Hưng

Nhật Cát

NSW.Minh Quang

  317             

         5             

Ngô Thị Sáu

Thiện An

NSW.Minh Quang

  318             

         6             

Huyền Trương

Tuệ Dung

NSW.Minh Quang

  319             

         7             

Đào Hoàng Anh

Diệu Thư

NSW.Minh Quang

  320             

         8             

Phạm Thị Tiếng

Tâm Nguyện

NSW.Minh Quang

  321             

         9             

Phù Thị Như

Tâm Phương

NSW.Minh Quang

  322             

     10             

Nguyễn Thị Nga

Quảng Thanh

NSW.Minh Quang

  323             

     11             

Nguyễn Thị Thu Hà

Thiện Giang

NSW.Minh Quang

  324             

     12             

Lương Thị Lan Hương

Nhật Lộ

NSW.Minh Quang

  325             

     13             

Phạm Thị Ngọc Yến

Tâm Khánh

NSW.Minh Quang

  326             

     14             

Ngô Hồng Nhung

Diệu Trang

NSW.Minh Quang

  327             

     15             

Đỗ Thị Minh

Quảng Nguyệt

NSW.Minh Quang

  328             

     16             

Huỳnh Tuyết Cẫm

Nhật Đức

NSW.Minh Quang

  329             

     17             

Diệp Ngọc Điệp

Phúc Nguyệt Hậu

NSW.Minh Quang

  330             

     18             

Lý Kim Hoa

 

NSW.Minh Quang

  331             

     19             

Nguyễn Thị Thanh Thu

Nhật Viên

NSW.Minh Quang

  332             

     20             

Nguyễn Đặng Bích Đào

Chơn Huyền Lan

NSW.Minh Quang

  333             

     21             

Trần Thị Thu Thủy

Diệu Tịnh

NSW.Minh Quang

  334             

     22             

Nguyễn Kim Hiền

Diệu Như

NSW.Minh Quang

  335             

     23             

Cindy Tô

Nhật Hạ

NSW.Minh Quang

  336             

     24             

Kelly Tô

Mỹ Hằng

NSW.Minh Quang

  337             

     25             

Lâm Hồng Duyên

Mỹ Đức

NSW.Minh Quang

  338             

     26             

Quách Cao Doan

Diệu Đoan

NSW.Minh Quang

  339             

     27             

Kerry Nguyễn

Trí Thắng

NSW.Minh Quang

  340             

     28             

Nguyễn Hồng

Quảng Quang

NSW.Minh Quang

  341             

     29             

Huỳnh Thanh Dân

Thiện Bảo

NSW.Minh Quang

  342             

     30             

Hồ Văn Lâu

Tâm Hậu

NSW.Minh Quang

  343             

     31             

Trần Duy Hoàng

Thiện Lai

NSW.Minh Quang

  344             

     32             

Lâm Tòng Hòa

Thiện Hiệp

NSW.Minh Quang

  345             

     33             

Nguyễn Giang

Chúc Lộc

NSW.Minh Quang

  346             

     34             

Nguyễn Đình Quang

Chánh Minh Nghiêm

NSW.Minh Quang

  347             

     35             

Quách Tấn Quang

Minh Bổn

NSW.Minh Quang

  348             

     36             

STACEY NGUYỄN

 

NSW.Minh Quang

  349             

     37             

TỪ THẢO VI

 

NSW.Minh Quang

  350             

     38             

TỪ MA VI

 

NSW.Minh Quang

 

 

 

 

 

  351             

         1             

Vũ Thúy Lan

Thiện Hạnh

NSW.Liên Hoa

  352             

         2             

Sabrina Tran

 

NSW.Liên Hoa

  353             

         3             

Trương Nghiệp

Huệ Thành

NSW.Liên Hoa

  354             

         4             

Ngụy Thiếu Hoa

Diệu Tâm

NSW.Liên Hoa

  355             

         5             

Nguyễn Văn Quý

 

NSW.Liên Hoa

  356             

         6             

Tăng Thùy Linh

Diệu Tâm

NSW.Liên Hoa

  357             

         7             

Andrew Nguyễn

Minh Anh

NSW.Liên Hoa

  358             

         8             

Emma Nguyễn

Diệu Nhã

NSW.Liên Hoa

 

 

 

 

 

  359             

         1             

Nguyễn Thị Bảy

Nguyên Lộc

NSW.Nguyên Thiều

  360             

         2             

Cao Cự Hưng

Minh Chánh

NSW.Nguyên Thiều

  361             

         3             

Cao Cự Thịnh

Minh Pháp

NSW.Nguyên Thiều

  362             

         4             

Đinh Thị Trợ

Diệu Bảo

NSW.Nguyên Thiều

  363             

         5             

Bùi Thị Thiện

Đăng Phước

NSW.Nguyên Thiều

  364             

         6             

Phạm Thị Tâm

Hữu An

NSW.Nguyên Thiều

  365             

         7             

Trần Thị Tế

Hữu Lễ

NSW.Nguyên Thiều

  366             

         8             

Nguyễn Thị Lang

Diệu Tâm

NSW.Nguyên Thiều

  367             

         9             

Trần Thị Thanh Tâm

 

NSW.Nguyên Thiều

  368             

     10             

Lê Thị Thủy

 

NSW.Nguyên Thiều

  369             

     11             

Lê Thị Kim Hoanh

Nguyên Hòa

NSW.Nguyên Thiều

  370             

     12             

Huỳnh Thị Nhỏ

Nguyên Đại

NSW.Nguyên Thiều

  371             

     13             

Thị Thu Nga Lê

Diệu Thanh

NSW.Nguyên Thiều

  372             

     14             

Dương Kim Hường

Quảng Tịnh Duyên

NSW.Nguyên Thiều

  373             

     15             

Phan Thị Thu Phương

Diệu Khánh

NSW.Nguyên Thiều

  374             

     16             

Dennis Sơn Huy Huỳnh

 

NSW.Nguyên Thiều

  375             

     17             

Dương Anh Dũng

Quảng Pháp Đăng

NSW.Nguyên Thiều

  376             

     18             

Võ Tấn Phước

Huệ Đức

NSW.Nguyên Thiều

  377             

     19             

Benny Đặng

Minh Tánh

NSW.Nguyên Thiều

 

 

 

 

 

  378             

         1             

Ng Thị Tuyết Bạch

Tâm Huệ

NSW.Pháp Bảo

  379             

         2             

Nguyễn Diệu Tâm

Diệu Hiền

NSW.Pháp Bảo

  380             

         3             

Trần Thị Như Lài

Diệu Hương

NSW.Pháp Bảo

  381             

         4             

Trần Thị Như Trang

Đồng Linh

NSW.Pháp Bảo

  382             

         5             

Võ Kim Ngọc

Thanh Lan

NSW.Pháp Bảo

  383             

         6             

Ng Mỹ Tuyền Grace

Thanh Mỹ

NSW.Pháp Bảo

  384             

         7             

Ng Mỹ Tuyền Joyce

Thanh Kim

NSW.Pháp Bảo

  385             

         8             

Hồ Thị Nhung

Diệu Thủy

NSW.Pháp Bảo

  386             

         9             

Trần Thị Danh

Từ Thư

NSW.Pháp Bảo

  387             

     10             

Trần Thị Hiền

Từ Hội

NSW.Pháp Bảo

  388             

     11             

Ng Thị Minh Ái

Chúc Quảng

NSW.Pháp Bảo

  389             

     12             

Ng Kim Anh

Chúc Tứ

NSW.Pháp Bảo

  390             

     13             

Kiều Túy Nga

Diệu Ngọc

NSW.Pháp Bảo

  391             

     14             

Lê Thị Muội

Chúc Huệ

NSW.Pháp Bảo

  392             

     15             

Trần Thị Yến Nhi

Nhật Thảo

NSW.Pháp Bảo

  393             

     16             

Trương Hoài Hương

Diệu Yên

NSW.Pháp Bảo

  394             

     17             

Trần Ngọc Lan

Diệu Nhã

NSW.Pháp Bảo

  395             

     18             

Võ Tuyết Anh

Diệu Phương

NSW.Pháp Bảo

  396             

     19             

Sầm Thị Tuyết Nga

Diệu Quyền

NSW.Pháp Bảo

  397             

     20             

Trịnh Thanh Luân

Thanh Lý

NSW.Pháp Bảo

  398             

     21             

Đặng Tuấn Khải

Thanh Nguyên

NSW.Pháp Bảo

  399             

     22             

Tony Nguyễn

Thanh Toàn

NSW.Pháp Bảo

  400             

     23             

Peter Nguyễn

Thanh Phong

NSW.Pháp Bảo

  401             

     24             

Trương Công Chánh

Thanh Công

NSW.Pháp Bảo

  402             

     25             

Trương Tấn Tiến

Thanh Bình

NSW.Pháp Bảo

  403             

     26             

Trịnh Tiến Đạt

Thanh Đạt

NSW.Pháp Bảo

  404             

     27             

Jayden Dương Hoàng Long

Hữu Thịnh

NSW.Pháp Bảo

  405             

     28             

Quản Minh Hải

Thanh Hóa

NSW.Pháp Bảo

  406             

     29             

Nguyễn Thị Đạt

Thiện Thành

NSW.Pháp Bảo

  407             

     30             

Ông Tú Mai

Tịnh Kỷ

NSW.Pháp Bảo

  408             

     31             

Trần Thị Nữ

Hiền Minh

NSW.Pháp Bảo

  409             

     32             

Võ Văn Giàu

Thanh Nghĩa

NSW.Pháp Bảo

  410             

     33             

Trần Thị Như Liên

Nguyên Nhật Lý

NSW.Pháp Bảo

  411             

     34             

Lưu Văn Vĩnh

Minh Trường

NSW.Pháp Bảo

  412             

     35             

Trần Thị Ngọc Thanh

Tâm Đức

NSW.Pháp Bảo

  413             

     36             

Kevin Võ

Thanh Tín

NSW.Pháp Bảo

  414             

     37             

Lâm Văn Hải

Thanh Vương

NSW.Pháp Bảo

  415             

     38             

Nguyễn Thị Thanh Nga

Chúc Nguyệt

NSW.Pháp Bảo

  416             

     39             

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Chúc Hiền

NSW.Pháp Bảo

  417             

     40             

Huỳnh Tấn Khanh

Nguyên Thiện

NSW.Pháp Bảo

 

 

 

 

 

  418             

         1             

Đoàn Tấn Khánh

Minh Thành

NSW.Hưng Long

  419             

         2             

Trần Thế Kiệt

Nguyên Nhân

NSW.Hưng Long

  420             

         3             

Hồ Phương Hà

Diệu Hằng

NSW.Hưng Long

  421             

         4             

Trần Thị Ánh Hồng

 

NSW.Hưng Long

  422             

         5             

Phan Thị Phải

Đức Từ

NSW.Hưng Long

  423             

         6             

Trần Thị Hoa

Chúc Yến

NSW.Hưng Long

  424             

         7             

Lê Thu Ba

Đức Trang

NSW.Hưng Long

  425             

         8             

Dương Thanh Mai

 

NSW.Hưng Long

  426             

         9             

Nguyễn Thị Thanh Hương

Thanh Yên

NSW.Hưng Long

  427             

     10             

Amy Ngọc Tuyết Phạm

Thanh Cúc

NSW.Hưng Long

  428             

     11             

Lê Thị Lê Quyên

Đức Quyên

NSW.Hưng Long

  429             

     12             

Hồ Lê Bảo Ngọc

Đức Bảo

NSW.Hưng Long

 

 

 

 

 

  430             

         1             

Nguyễn Thị Lệ

Diệu Chân

NSW.Thanh Lương

  431             

         2             

Phạm Thị Ngoạn

Ngọc Thuận

NSW.Thanh Lương

  432             

         3             

Bùi Thị Thu

Ngọc Hỷ

NSW.Thanh Lương

  433             

         4             

Nguyễn Xuân Phước

Thiện Chí

NSW.Thanh Lương

  434             

         5             

LÊ THỊ NĂM

Ngọc Tuân

NSW.Thanh Lương

 

 

 

 

 

  435             

         1             

Trương Ngọc Sang

Quảng Thành

NSW.Báo Ân

  436             

         2             

Nguyễn Thị Phương Thủy

Nhuận An

NSW.Báo Ân

  437             

         3             

Phạm Thị Phương Nhung

Nhuận Lạc

NSW.Báo Ân

  438             

         4             

Phan Kha Ly

NhuậnHạnh

NSW.Báo Ân

  439             

         5             

Lê Hải Yên

Diệu Linh

NSW.Báo Ân

  440             

         6             

Đoàn Hương Giang

Diệu Hiền

NSW.Báo Ân

  441             

         7             

Nguyễn Thái Châu

Huệ Đạt

NSW.Báo Ân

  442             

         8             

Đoàn Tommy

 

NSW.Báo Ân

 

 

 

 

 

  443             

         1             

Phương Như Âm

Giác Như

NSW. Trúc Lâm

  444             

         2             

Nguyễn thị Thiên Hương

Diệu Định

NSW. Trúc Lâm

  445             

         3             

Trần thi Bích Lậm

Lệ Minh

NSW. Trúc Lâm

  446             

         4             

Nguyễn thị Mỹ Huệ

Quảng Diệu Trí

NSW. Trúc Lâm

  447             

         5             

Nguyễn thị Chiến

 

NSW. Trúc Lâm

  448             

         6             

Hoàng thị Yến

Quảng Oanh Minh

NSW. Trúc Lâm

  449             

         7             

Nguyễn Hoàng Yenna

Quảng Yến Minh

NSW. Trúc Lâm

  450             

         8             

Trương Hoàng Lucas

Tuệ Kiến

NSW. Trúc Lâm

  451             

         9             

Hoàng thị Khá

 

NSW. Trúc Lâm

  452             

     10             

TRẦN KIM XUÂN

DIỆU TỊNH

NSW. Trúc Lâm

 

 

 

 

 

  453             

        1             

THÁI THỊ MINH DANH

DIỆU CHÂU

NSW. Minh Giác

 

 

 

 

 

  454             

         1             

Trần Xuân Hà

Đồng Hà Hạnh

SA.Pháp Hoa

  455             

         2             

Nguyễn Văn Bình

Thiện Định

SA.Pháp Hoa

  456             

         3             

Nguyễn Thị Ánh

Thiện Kim

SA.Pháp Hoa

  457             

         4             

Nguyễn Thị Ngọc Sương

Thiện Hiền

SA.Pháp Hoa

  458             

         5             

Nguyễn Thị Hạnh

Diệu Hương

SA.Pháp Hoa

  459             

         6             

Từ Thị Thu Trang

Thiện Nghiêm

SA.Pháp Hoa

  460             

         7             

Vi Tú Vân

Diệu Phú

SA.Pháp Hoa

  461             

         8             

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Thiện Trí

SA.Pháp Hoa

  462             

         9             

Hồ Thị Thu Vân

Đồng Từ Thanh

SA.Pháp Hoa

  463             

     10             

Nguyễn Thị Lưu

An Vũ

SA.Pháp Hoa

  464             

     11             

Trang Thị Thanh

Như Tâm

SA.Pháp Hoa

  465             

     12             

Nguyễn Thị Biên

Thiện Cương

SA.Pháp Hoa

  466             

     13             

Nguyễn Văn Nhân

Thiện Đạo

SA.Pháp Hoa

  467             

     14             

Lê Thị Thu Ba

Thiện Hương

SA.Pháp Hoa

  468             

     15             

Võ Phương Mai

Đồng Thanh Hoa

SA.Pháp Hoa

  469             

     16             

Kang Liam

Đồng Từ Minh

SA.Pháp Hoa

  470             

     17             

Hồ Ngọc Thảo

 

SA.Pháp Hoa

  471             

     18             

Lê Thị Thanh Thúy

Đồng Thanh Trúc

SA.Pháp Hoa

  472             

     19             

Trần Hồng Hải

Giác Định

SA.Pháp Hoa

  473             

     20             

Phan Thị Ngọc Dung

Hải Hạnh

SA.Pháp Hoa

  474             

     21             

Trần Thị Hạnh Nhơn

Viên Từ

SA.Pháp Hoa

  475             

     22             

Nguyễn Văn Tuấn

 

SA.Pháp Hoa

  476             

     23             

Nguyễn Đức Xuân

Ngộ Đại Nghĩa

SA.Pháp Hoa

  477             

     24             

Lê Thị Kim Thoa

Diệu Tâm

SA.Pháp Hoa

  478             

     25             

Nguyễn Tuệ Minh Albert

Ngộ Đại Quang

SA.Pháp Hoa

  479             

     26             

Nguyễn Nhân Đức Nalanda

 

SA.Pháp Hoa

  480             

     27             

Nguyễn Thị Hoa

 

SA.Pháp Hoa

  481             

     28             

Đoàn Thị Bình

 

SA.Pháp Hoa

  482             

     29             

Ngô Thị Mỹ Hạnh

 

SA.Pháp Hoa

  483             

     30             

Hồ Thị Sương

Đồng Ngọc Minh

SA.Pháp Hoa

  484             

     31             

Bành ThuThủy

Chơn Phước Hội

SA.Pháp Hoa

  485             

     32             

Jessica Nguyễn

Đồng Thanh Mai

SA.Pháp Hoa

  486             

     33             

Phạm Thị Thảo Nguyên

Chúc Tuyền

SA.Pháp Hoa

  487             

     34             

Hiển Cao

Đồng Thanh Đạt

SA.Pháp Hoa

  488             

     35             

Trinny Nguyễn

Đồng Thanh Quý

SA.Pháp Hoa

  489             

     36             

Kayden Cao

Đồng Thanh An

SA.Pháp Hoa

  490             

     37             

Kaylena Cao

Đồng thanh Nghĩa

SA.Pháp Hoa

  491             

     38             

Lê Thị Minh Tâm

Nguyên Thủy

SA.Pháp Hoa

  492             

     39             

Tony Nguyễn

 

SA.Pháp Hoa

  493             

     40             

Nguyễn Jade Alyssa

 Đồng Thanh

SA.Pháp Hoa

  494             

     41             

Châu Thị Thanh Tuyền

Đồng Đạo

SA.Pháp Hoa

  495             

     42             

Đặng Hiếu

Chánh Huệ Kính

SA.Pháp Hoa

  496             

     43             

James Mills

Chánh Anh Kiệt

SA.Pháp Hoa

  497             

     44             

Luke Minh Huỳnh

Thiện Đạt

SA.Pháp Hoa

  498             

     45             

Trần Ngọc Kim-Vi

Đồng Kim Diệu

SA.Pháp Hoa

  499             

     46             

Trần Quốc Toàn

Chánh Tịnh Châu

SA.Pháp Hoa

  500             

     47             

Triệu Peter

Đồng Công

SA.Pháp Hoa

  501             

     48             

Nguyễn Ngọc Nhi (Jennie)

 

SA.Pháp Hoa

  502             

     49             

Nguyễn Kevin

 

SA.Pháp Hoa

  503             

     50             

Linda Lâm

Thiện Giới

SA.Pháp Hoa

  504             

     51             

Tina Hứa Lê

 

SA.Pháp Hoa

  505             

     52             

Phan Thế Bình

Đồng Hòa

SA.Pháp Hoa

  506             

     53             

Keven Khánh Nguyễn

Đồng Thanh Tâm

SA.Pháp Hoa

  507             

     54             

Lê Quang Toàn

Thiện Chơn

SA.Pháp Hoa

  508             

     55             

Huỳnh Mai

Ngọc Trang

SA.Pháp Hoa

  509             

     56             

Huỳnh Ngô Jessica

 

SA.Pháp Hoa

  510             

     57             

Nhi Nguyễn

Diệu Mai

SA.Pháp Hoa

  511             

     58             

Hân Chung

Diệu Hiền

SA.Pháp Hoa

  512             

     59             

Nguyễn Ngọc Mỹ

Thiện Tâm

SA.Pháp Hoa

  513             

     60             

Lê Thị Cẩm Nhung

Diệu Đức

SA.Pháp Hoa

  514             

     61             

Lê Thị Nga

Đồng Từ Liên

SA.Pháp Hoa

  515             

     62             

Huỳnh Ngọc Thạch

Diệu Liên

SA.Pháp Hoa

  516             

     63             

Chung Từ Lan

Quãng Diệu Nguyện

SA.Pháp Hoa

  517             

     64             

Nguyễn Văn Bé

Thiện Phong

SA.Pháp Hoa

  518             

     65             

Trương Mỹ Liên

Thiện Hoa

SA.Pháp Hoa

 

 

 

 

 

  519             

           1           

Trần Thị Út

Hạnh Hải

SA.Quan Âm

 

 

 

 

 

  520             

         1             

Lâm Kim Lan

 

SA.Minh Quang

  521             

         2             

Nguyễn Hồng Kim

Như Hóa

SA.Minh Quang

  522             

         3             

Nguyễn thị Kim Nhung

Huệ Mỹ

SA.Minh Quang

  523             

         4             

Nguyễn Mỹ Linh

Nhật Hoa

SA.Minh Quang

  524             

         5             

Trương Ngọc Ánh

Chơn Phước Hiếu

SA.Minh Quang

  525             

         6             

Phạm thị Kim Anh

Diệu Ánh

SA.Minh Quang

  526             

         7             

Nghiêm văn Lâm

Thiện Hiệp

SA.Minh Quang

  527             

         8             

Lam Sao

Thiện Đài

SA.Minh Quang

  528             

         9             

Lê tuấn Anh

Hùng Minh

SA.Minh Quang

 

 

 

 

 

  529             

         1             

Trần Thị Thu Trang

Nguyên Đoan

NZ.Giác Nhiên

  530             

         2             

Lương Văn Hải

Nguyên Dương

NZ.Giác Nhiên

  531             

         3             

Lương Bảo Nhi

Nguyên Ni

NZ.Giác Nhiên

  532             

         4             

Đặng Đăng Dồn

Tuệ Đăng

NZ.Giác Nhiên

  533             

         5             

Hồ Kiều Thiên Cẩm Phúc

Nguyên Lệ

NZ.Giác Nhiên

 

 

 

 

 

  534             

         1             

Tiêu Hồng Mai

 

NZ.Trí Đức

  535             

         2             

Huỳnh Anh Hà

Diệu Hải

NZ.Trí Đức

  536             

         3             

Hà My My

 

NZ.Trí Đức

  537             

         4             

Tăng Khánh Linh

 

NZ.Trí Đức

 

 

 

 

 

  538             

         1             

Huỳnh Ngọc Loan

Diệu Hồng

WA.Minh Quang

  539             

         2             

Dương Thị Trúc Bạch

Diệu Viên

WA.Minh Quang

  540             

         3             

Tăng Thùy Trang

Diệu Tịnh

WA.Minh Quang

  541             

         4             

Trần Bích Thủy

Diệu Thủy

WA.Minh Quang

  542             

         5             

Nguyễn Thị Tú Linh

Như Hiền

WA.Minh Quang

  543             

         6             

Nguyễn Ngọc Thủy

Diệu Tâm

WA.Minh Quang

  544             

         7             

Trần Khả Tú

Diệu An

WA.Minh Quang

  545             

         8             

Trần Khả Tường

 

WA.Minh Quang

  546             

         9             

Trần Thanh Tuấn

Minh Lực

WA.Minh Quang

 

 

 

 

 

  547             

         1             

Nguyễn Văn Vương

 

QLD.Minh Quang

  548             

         2             

Nguyễn Thị Lệ Chi

Tâm Hải

QLD.Minh Quang

 

 

 

 

 

  549             

         1             

Nguyễn Mỹ Khánh

Tâm Lạc

QLD.Pháp Quang

  550             

         2             

Chinh Nguyễn

Viên Quới

QLD.Pháp Quang

  551             

         3             

Victor Nguyễn

Tâm Quang Thệ

QLD.Pháp Quang

  552             

         4             

Eric Nguyễn

Tâm Quang Nguyện

QLD.Pháp Quang

  553             

         5             

Alex Nguyễn

Tâm Quang Nghị

QLD.Pháp Quang

  554             

         6             

Nguyễn Thị Ngọc Tâm

Hoa Diệu

QLD.Pháp Quang

  555             

         7             

Trần Hương Thị Thu

Hoa Liên

QLD.Pháp Quang

  556             

         8             

Phan Thị Hương

Hoa Trầm

QLD.Pháp Quang

  557             

         9             

Giang Hinh

Tâm Duyên

QLD.Pháp Quang

  558             

     10             

Trần Thị Tiêm

Hoa Thiện

QLD.Pháp Quang

  559             

     11             

Đinh Thành Võ

Thiện Tài

QLD.Pháp Quang

  560             

     12             

Võ Thị Thanh Nga

Diệu Tâm

QLD.Pháp Quang

  561             

     13             

Đinh Thị Mỹ Ly

Diệu Nhàn

QLD.Pháp Quang

  562             

     14             

Bùi ThịVương

Nhật Diệu Liên

QLD.Pháp Quang

  563             

     15             

Trần Thị Nghỉnh

Diệu Nghiêm

QLD.Pháp Quang

  564             

     16             

Lê Thị Thu Hạ

Diệu Thuận

QLD.Pháp Quang

  565             

     17             

Huỳnh Thị Minh Hương

Nhật Diệu Hạnh

QLD.Pháp Quang

  566             

     18             

Phạm Quế Thanh

Thanh Tịnh

QLD.Pháp Quang

  567             

     19             

Võ Kiều Oanh

Chánh Hiện

QLD.Pháp Quang

  568             

     20             

Trần Trúc Quỳnh

Diệu Hương

QLD.Pháp Quang

  569             

     21             

Văn Trọng Tiên

Diệu Từ

QLD.Pháp Quang

  570             

     22             

Trần Thị Kim Ánh

Diệu Minh

QLD.Pháp Quang

 

 

 

 

 

  571             

         1             

Trần Minh Tâm                           

Thục Giác

ACT.Vạn Hạnh

  572             

         2             

Sơn

Thục Hà

ACT.Vạn Hạnh

  573             

         3             

Khưu Văn Bình

Minh Tấn

ACT.Vạn Hạnh

  574             

         4             

Đoàn, Thái Ngân Hà

Minh Hải

ACT.Vạn Hạnh

  575             

         5             

Nguyễn Kim Bình

Minh Đạt

ACT.Vạn Hạnh

  576             

         6             

Hoàng Trung Nam

 

ACT.Vạn Hạnh

  577             

         7             

Nguyễn Mạnh Hà

 

ACT.Vạn Hạnh

  578             

         8             

Tăng Vinh Tài

Trí Minh

ACT.Vạn Hạnh

  579             

         9             

Oscar Trần

 

ACT.Vạn Hạnh

  580             

     10             

Brian Tran

 

ACT.Vạn Hạnh

  581             

     11             

Hoàng thị Hồng Vân 

 

ACT.Vạn Hạnh

  582             

     12             

Rachel Hoàng

 

ACT.Vạn Hạnh

  583             

     13             

Julia Hoàng

 

ACT.Vạn Hạnh

  584             

     14             

La Đoan Phương

Diệu Chiếu

ACT.Vạn Hạnh

  585             

     15             

Khưu Ngân Tuyền

 

ACT.Vạn Hạnh

  586             

     16             

Lê Thị Thanh Nhàn

Diệu Tịnh

ACT.Vạn Hạnh

  587             

     17             

Nguyễn Lê Mai Khanh

 

ACT.Vạn Hạnh

  588             

     18             

Nguyễn Lê Như An

 

ACT.Vạn Hạnh

  589             

     19             

Phạm Thị Kim Lan

Diệu Hương

ACT.Vạn Hạnh

  590             

     20             

Nguyễn, Emily Lan Hương

Diệu Vân

ACT.Vạn Hạnh

  591             

     21             

Phạm Thị Thanh Phương

Liên Tuệ Trí

ACT.Vạn Hạnh

  592             

     22             

Nguyễn, Vivian Phương Vi

 

ACT.Vạn Hạnh

  593             

     23             

Nguyễn Adrian Bảo An

 

ACT.Vạn Hạnh

  594             

     24             

Nguyễn Mia Phương Mai

 

ACT.Vạn Hạnh

  595             

     25             

Phạm Thị Kim Phượng

Liên Tuệ Hoàng

ACT.Vạn Hạnh

  596             

     26             

Zhao Peter Phạm Minh Tuấn

Minh Huy

ACT.Vạn Hạnh

  597             

     27             

Zhao, Cindy Phạm Mai Linh

Diệu Quang

ACT.Vạn Hạnh

  598             

     28             

Phan Khou Rida  

Vạn Thiện

ACT.Vạn Hạnh

  599             

     29             

Marcus Quốc Minh

Vạn Tuấn

ACT.Vạn Hạnh

  600             

     30             

Daniel Quốc Anh

Vạn Lạc

ACT.Vạn Hạnh

  601             

     31             

Phạm Thị Kim Hồng    

Liên Tuệ Hoa

ACT.Vạn Hạnh

  602             

     32             

Tống, Jade Ngọc

Liên Tuệ Châu

ACT.Vạn Hạnh

  603             

     33             

Hoàng Thúy Bình

Diệu Hòa

ACT.Vạn Hạnh

  604             

     34             

Nguyễn Kira

Diệu Kim

ACT.Vạn Hạnh

  605             

     35             

Nguyễn Tuyết Loan

Diệu Đức

ACT.Vạn Hạnh

  606             

     36             

Katelyn Ha An Trần

 

ACT.Vạn Hạnh

  607             

     37             

Ngô thị Bích

Thị Tần

ACT.Vạn Hạnh

  608             

     38             

Nguyễn Thanh Hiền

 

ACT.Vạn Hạnh

  609             

     39             

Nguyễn Thanh Nhân

 

ACT.Vạn Hạnh

  610             

     40             

Nguyễn Thanh Mai

 

ACT.Vạn Hạnh

  611             

     41             

Phạm thị Luyến  

Diệu Kim

ACT.Vạn Hạnh

  612             

     42             

Trần Thị Hoàng

Diệu Pháp

ACT.Vạn Hạnh

  613             

     43             

Phạm Thị Hoàng Mỹ

Thiện Duyên

ACT.Vạn Hạnh

  614             

     44             

 Phạm Thị Hoàng Hà

Diệu Trí

ACT.Vạn Hạnh

  615             

     45             

Lê Thị Tốt

Diệu Thanh

ACT.Vạn Hạnh

  616             

     46             

Nguyễn thị Phi

Diệu Đức

ACT.Vạn Hạnh

  617             

     47             

Đinh thị Tư

Huệ Tâm

ACT.Vạn Hạnh

  618             

     48             

Trần Vĩ Phong

Quảng Ngân

ACT.Vạn Hạnh

  619             

     49             

Phạm Thị Nga              

Diệu Tường

ACT.Vạn Hạnh

  620             

     50             

Phạm Xuân Lan    

Ngọc Hương

ACT.Vạn Hạnh

  621             

     51             

Trần thị Yêm

Diệu Vân

ACT.Vạn Hạnh

  622             

     52             

Nguyễn thị Kim Hằng

Thiện Hà

ACT.Vạn Hạnh

  623             

     53             

Đoàn thị Nhung

 

ACT.Vạn Hạnh

  624             

     54             

Trần thị Hoa

Diệu Tịnh

ACT.Vạn Hạnh

  625             

     55             

Nguyễn thị Ngọc Châu

Diệu Hiền

ACT.Vạn Hạnh

  626             

     56             

Nguyễn Phương Thảo

Tánh An Hiền

ACT.Vạn Hạnh

  627             

     57             

Nguyễn thị Hải

 

ACT.Vạn Hạnh

  628             

     58             

Phạm thị Liên

Diệu Phẩm

ACT.Vạn Hạnh

  629             

     59             

Nguyễn thị Tuyết Nhung

Diệu Tín

ACT.Vạn Hạnh

  630             

     60             

Tiền, Anh Thơ   

Tâm Quang

ACT.Vạn Hạnh

  631             

     61             

Tiên Trần

Ngọc Trân

ACT.Vạn Hạnh

  632             

     62             

Nguyễn Minh Trang

Nhật Diệu Nhã

ACT.Vạn Hạnh

  633             

     63             

Kim Trần           

Mỹ Liên

ACT.Vạn Hạnh

  634             

     64             

Lê thị Chung     

Diệu Bảo

ACT.Vạn Hạnh

  635             

     65             

Hồ thị Vinh Lộc

Quảng Xuân

ACT.Vạn Hạnh

  636             

     66             

LÊ THỊ NGÂN

 

ACT.Vạn Hạnh

 

 

 

 

 

  637             

                     1             

Cao Văn Một

Tâm Quang

USA

 

 

CHÚ Ý: TÊN HỌC VIÊN MÀU ĐỎMỚI THAY ĐỔI

 

Danh sách Tự Viện Thành Viên
 Đăng Ký Học Viên

 

VIC

 1. Tu Viện Quảng Đức: 122
 2. Chùa Bồ Đề: 34
 3. Tu Viện Từ Ân: 16
 4. Chùa Giác Hoàng: 22
 5. Chùa Diệu Âm: 9
 6. Chùa Bảo Minh: 18
 7. NPĐ An Lạc Hạnh: 13

 

NSW

 1. Chùa Huyền Quang: 49
 2. Tu Viện Minh Giác: 29
 3. Tổ Đình Minh Quang (NSW): 38
 4. Chùa Liên Hoa: 8
 5. Tu Viện Nguyên Thiều: 19
 6. Chùa Pháp Bảo: 40
 7. Chùa Hưng Long: 12
 8. Tịnh Xá Thanh Lương: 5
 9. Chùa Báo Ân: 8
 10. Chùa Trúc Lâm: 10
 11. Chùa Minh Giác: 1

 

SA

 1. Chùa Pháp Hoa: 65
 2. Chùa Quan Âm SA: 1
 3. Thiền Viện Minh Quang (SA): 9

 

ACT, NZL, WA, QLD

 1. Chùa Giác Nhiên: 5
 2. Chùa Trí Đức: 4
 3. Thiền Viện Minh Quang (WA): 9
 4. Thiền Viện Minh Quang (QLD): 2
 5. Chùa Pháp Quang: 22
 6. Tu Viện Vạn Hạnh: 66
 7. Học Viên Khách USA: 1  

 

Tổng cộng: 637 Phật tử học viên

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC