PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.

Danh Sách Chư Tôn Đức tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra

21 Tháng Mười Hai 20193:34 CH(Xem: 4395)
Danh Sách Chư Tôn Đức tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra

Duc The Ton-4
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG – NI

QUANG LÂM CHỨNG MINH, GIẢNG DẠY KHÓA TU HỌC KỲ 19
Tổ chức tại Capital Country Holiday Park, Canberra

(Từ ngày 27 đến ngày 31 - 12 - 2019)

  

STT.

ĐẠO HIỆU

ĐƠN TỰ VIỆN

          1           

HT. THÍCH BẢO LẠC

CHÙA PHÁP BẢO - NSW

          2           

HT. THÍCH QUẢNG BA

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

          3           

HT. THÍCH TRƯỜNG SANH

CHÙA GIÁC NHIÊN - NZL

          4           

HT. THÍCH MINH HIẾU

THIỀN VIỆN MINH QUANG - NSW

          5           

HT. THÍCH BỔN ĐIỀN

CHÙA HUYỀN QUANG - NSW

          6           

TT. THÍCH TÂM MINH

CHÙA TRÚC LÂM - NSW

          7           

TT. THÍCH TÂM PHƯƠNG

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC - VIC

          8           

TT. THÍCH THIỆN HIỀN

CHÙA HUYỀN QUANG - NSW

          9           

TT. THÍCH NHUẬN AN

CHÙA HƯNG LONG - VN

        10         

TT. THÍCH NGUYÊN TẠNG

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC - VIC

        11         

TT. THÍCH GIÁC TÍN

CHÙA GIÁC HOÀNG - VIC

        12         

TT. THÍCH ĐẠO THÔNG

CHÙA HƯNG LONG - NSW

        13         

TT. THÍCH THIỆN TRÍ

THIỀN VIỆN MINH QUANG - USA

        14         

TT. THÍCH NHUẬN CHƠN

CHÙA KIM CANG - VIC

        15         

TT. THÍCH HẠNH HIẾU

TU VIỆN MINH GIÁC - NSW

        16         

TT. THÍCH MINH THƯỜNG

THIỀN VIỆN MINH QUANG - NSW

        17         

TT. THÍCH PHỔ HUÂN

CHÙA PHÁP BẢO - NSW

        18         

TT. THÍCH VIÊN TRÍ

CHÙA PHÁP HOA - SA

        19         

TT. THÍCH VIÊN TỊNH

CHÙA BẢO MINH - VIC

        20         

TT. THÍCH HẠNH TRI

CHÙA MINH GIÁC - NSW

        21         

TT. THÍCH ĐẠO HIỂN

TU VIỆN NGUYÊN THIỀU - NSW

        22         

TT. THÍCH ĐẠO NGUYÊN

CHÙA TRÍ ĐỨC - NZL

        23         

ĐĐ. THÍCH HẠNH PHẨM

TU VIỆN TỪ ÂN - VIC

        24         

ĐĐ. THÍCH THANH LƯƠNG

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        25         

ĐĐ. ANDHISLA (TÍCH LAN)

CHÙA THIÊN ẤN - NSW

        26         

ĐĐ. THÍCH VIÊN THÀNH

CHÙA PHÁP HOA - SA

        27         

ĐĐ. THÍCH ĐẠO TRÌ

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        28         

ĐĐ. THÍCH ĐẠO VIÊN

TU VIỆN NGUYÊN THIỀU - NSW

        29         

ĐĐ. THÍCH ĐĂNG NGHĨA

CHÙA HUYỀN QUANG - NSW

        30         

ĐĐ. THÍCH VẠN NHÂN

CHÙA  HƯNG LONG - VN

        31         

ĐĐ. THÍCH VẠN TOÀN

CHÙA  HƯNG LONG - VN

        32         

ĐĐ. THÍCH CHƠN THIỆN

THIỀN VIỆN MINH QUANG - NSW

        33         

SA DI THÍCH HỮU TÍN

TU VIỆN NGUYÊN THIỀU - NSW

        34         

SA DI THÍCH GIÁC PHÁP

CHÙA HUYỀN QUANG - NSW

        35         

ĐIỆU CHÚC SIÊU

TU VIỆN MINH GIÁC - NSW

        36         

NS. THÍCH NỮ NHƯ TUYẾT

CHÙA DIỆU ÂM - VIC

        37         

NS. THÍCH NỮ TÂM LẠC

CHÙA LIÊN HOA - NSW

        38         

VEN NUNSUNIM BOMHYON

TỊNH THẤT NSW

        39         

NS. THÍCH NỮ VIÊN THÔNG

CHÙA QUANG ÂM - SA

        40         

NS. THÍCH NỮ HUỆ KHIẾT

CHÙA BÁO ÂN - NSW

        41         

NS. THÍCH NỮ NHƯ NHƯ

CHÙA BÁO ÂN - NSW

        42         

NS. THÍCH NỮTHẢO LIÊN

TỊNH XÁ THANH LƯƠNG - NSW

        43         

NS. THÍCH NỮ ĐẠO HƯƠNG

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        44         

NS. THÍCH NỮ NHẬT LIÊN

CHÙA BỒ ĐỀ - VIC

        45         

NS. THÍCH NỮ ĐẠO TỪ

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        46         

NS. THÍCH NỮ ĐẠO MINH

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        47         

SC. THÍCH NỮ NGUYÊN KHAI

NPĐ AN LẠC HẠNH - VIC

        48         

SC. THÍCH NỮ DIỆU VI

CHÙA BỒ ĐỀ - VIC

        49         

SC. THÍCH NỮ HUỆ NHẪN

CHÙA LIÊN HOA - NSW

        50         

SC. THÍCH NỮ GIÁC ANH

CHÙA PHÁP BẢO - NSW

        51         

SC. THÍCH NỮ HẠNH LIÊN

TỊNH XÁ THANH LƯƠNG - NSW

        52         

SC. THÍCH NỮ PHỔ HUỆ

CHÙA PHÁP VÂN - VIC

        53         

SC. THÍCH NỮ THÔNG THANH

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        54         

SC. THÍCH NỮ HẠNH KHIẾT

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        55         

SC. THÍCH NỮ HẠNH ĐOAN

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        56         

SC. THÍCH NỮ HẠNH VI

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        57         

SC. THÍCH NỮ ĐẠO THANH

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        58         

SC. THÍCH NỮ ĐẠO TỊNH

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        59         

SC. THÍCH NỮ ĐẠO AN

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        60         

SC. THÍCH NỮ ĐẠO HIỀN

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        61         

SC. THÍCH NỮ ĐẠO NGHĨA

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        62         

SC. THÍCH NỮ HẠNH TỪ

CHÙA BÁO ÂN - NSW

        63         

SC. THÍCH NỮ HẠNH QUANG

CHÙA BÁO ÂN - NSW

        64         

SC. THÍCH NỮ ĐỒNG SƠN

CHÙA  HƯNG LONG - VN

        65         

SA DI NI HẠNH NGHIÊM

CHÙA DIỆU ÂM - VIC

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC