PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Danh Sách Chư Tôn Đức tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra

21 Tháng Mười Hai 20193:34 CH(Xem: 5866)
Danh Sách Chư Tôn Đức tham dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 tại Canberra

Duc The Ton-4
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG – NI

QUANG LÂM CHỨNG MINH, GIẢNG DẠY KHÓA TU HỌC KỲ 19
Tổ chức tại Capital Country Holiday Park, Canberra

(Từ ngày 27 đến ngày 31 - 12 - 2019)

  

STT.

ĐẠO HIỆU

ĐƠN TỰ VIỆN

          1           

HT. THÍCH BẢO LẠC

CHÙA PHÁP BẢO - NSW

          2           

HT. THÍCH QUẢNG BA

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

          3           

HT. THÍCH TRƯỜNG SANH

CHÙA GIÁC NHIÊN - NZL

          4           

HT. THÍCH MINH HIẾU

THIỀN VIỆN MINH QUANG - NSW

          5           

HT. THÍCH BỔN ĐIỀN

CHÙA HUYỀN QUANG - NSW

          6           

TT. THÍCH TÂM MINH

CHÙA TRÚC LÂM - NSW

          7           

TT. THÍCH TÂM PHƯƠNG

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC - VIC

          8           

TT. THÍCH THIỆN HIỀN

CHÙA HUYỀN QUANG - NSW

          9           

TT. THÍCH NHUẬN AN

CHÙA HƯNG LONG - VN

        10         

TT. THÍCH NGUYÊN TẠNG

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC - VIC

        11         

TT. THÍCH GIÁC TÍN

CHÙA GIÁC HOÀNG - VIC

        12         

TT. THÍCH ĐẠO THÔNG

CHÙA HƯNG LONG - NSW

        13         

TT. THÍCH THIỆN TRÍ

THIỀN VIỆN MINH QUANG - USA

        14         

TT. THÍCH NHUẬN CHƠN

CHÙA KIM CANG - VIC

        15         

TT. THÍCH HẠNH HIẾU

TU VIỆN MINH GIÁC - NSW

        16         

TT. THÍCH MINH THƯỜNG

THIỀN VIỆN MINH QUANG - NSW

        17         

TT. THÍCH PHỔ HUÂN

CHÙA PHÁP BẢO - NSW

        18         

TT. THÍCH VIÊN TRÍ

CHÙA PHÁP HOA - SA

        19         

TT. THÍCH VIÊN TỊNH

CHÙA BẢO MINH - VIC

        20         

TT. THÍCH HẠNH TRI

CHÙA MINH GIÁC - NSW

        21         

TT. THÍCH ĐẠO HIỂN

TU VIỆN NGUYÊN THIỀU - NSW

        22         

TT. THÍCH ĐẠO NGUYÊN

CHÙA TRÍ ĐỨC - NZL

        23         

ĐĐ. THÍCH HẠNH PHẨM

TU VIỆN TỪ ÂN - VIC

        24         

ĐĐ. THÍCH THANH LƯƠNG

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        25         

ĐĐ. ANDHISLA (TÍCH LAN)

CHÙA THIÊN ẤN - NSW

        26         

ĐĐ. THÍCH VIÊN THÀNH

CHÙA PHÁP HOA - SA

        27         

ĐĐ. THÍCH ĐẠO TRÌ

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        28         

ĐĐ. THÍCH ĐẠO VIÊN

TU VIỆN NGUYÊN THIỀU - NSW

        29         

ĐĐ. THÍCH ĐĂNG NGHĨA

CHÙA HUYỀN QUANG - NSW

        30         

ĐĐ. THÍCH VẠN NHÂN

CHÙA  HƯNG LONG - VN

        31         

ĐĐ. THÍCH VẠN TOÀN

CHÙA  HƯNG LONG - VN

        32         

ĐĐ. THÍCH CHƠN THIỆN

THIỀN VIỆN MINH QUANG - NSW

        33         

SA DI THÍCH HỮU TÍN

TU VIỆN NGUYÊN THIỀU - NSW

        34         

SA DI THÍCH GIÁC PHÁP

CHÙA HUYỀN QUANG - NSW

        35         

ĐIỆU CHÚC SIÊU

TU VIỆN MINH GIÁC - NSW

        36         

NS. THÍCH NỮ NHƯ TUYẾT

CHÙA DIỆU ÂM - VIC

        37         

NS. THÍCH NỮ TÂM LẠC

CHÙA LIÊN HOA - NSW

        38         

VEN NUNSUNIM BOMHYON

TỊNH THẤT NSW

        39         

NS. THÍCH NỮ VIÊN THÔNG

CHÙA QUANG ÂM - SA

        40         

NS. THÍCH NỮ HUỆ KHIẾT

CHÙA BÁO ÂN - NSW

        41         

NS. THÍCH NỮ NHƯ NHƯ

CHÙA BÁO ÂN - NSW

        42         

NS. THÍCH NỮTHẢO LIÊN

TỊNH XÁ THANH LƯƠNG - NSW

        43         

NS. THÍCH NỮ ĐẠO HƯƠNG

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        44         

NS. THÍCH NỮ NHẬT LIÊN

CHÙA BỒ ĐỀ - VIC

        45         

NS. THÍCH NỮ ĐẠO TỪ

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        46         

NS. THÍCH NỮ ĐẠO MINH

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        47         

SC. THÍCH NỮ NGUYÊN KHAI

NPĐ AN LẠC HẠNH - VIC

        48         

SC. THÍCH NỮ DIỆU VI

CHÙA BỒ ĐỀ - VIC

        49         

SC. THÍCH NỮ HUỆ NHẪN

CHÙA LIÊN HOA - NSW

        50         

SC. THÍCH NỮ GIÁC ANH

CHÙA PHÁP BẢO - NSW

        51         

SC. THÍCH NỮ HẠNH LIÊN

TỊNH XÁ THANH LƯƠNG - NSW

        52         

SC. THÍCH NỮ PHỔ HUỆ

CHÙA PHÁP VÂN - VIC

        53         

SC. THÍCH NỮ THÔNG THANH

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        54         

SC. THÍCH NỮ HẠNH KHIẾT

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        55         

SC. THÍCH NỮ HẠNH ĐOAN

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        56         

SC. THÍCH NỮ HẠNH VI

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        57         

SC. THÍCH NỮ ĐẠO THANH

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        58         

SC. THÍCH NỮ ĐẠO TỊNH

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        59         

SC. THÍCH NỮ ĐẠO AN

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        60         

SC. THÍCH NỮ ĐẠO HIỀN

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        61         

SC. THÍCH NỮ ĐẠO NGHĨA

TU VIỆN VẠN HẠNH - ACT

        62         

SC. THÍCH NỮ HẠNH TỪ

CHÙA BÁO ÂN - NSW

        63         

SC. THÍCH NỮ HẠNH QUANG

CHÙA BÁO ÂN - NSW

        64         

SC. THÍCH NỮ ĐỒNG SƠN

CHÙA  HƯNG LONG - VN

        65         

SA DI NI HẠNH NGHIÊM

CHÙA DIỆU ÂM - VIC

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC