PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: 148-154 Edensor Rd, ST JOHNS PARK, NSW 2176. Australia. Tel: 61. 2. 9610 5452. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: phapbao@bigpond.net.au.

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16 (2016) tại Victoria

01 Tháng Giêng 20162:07 SA(Xem: 614)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16 (2016) tại Victoria
phatgiaoucchau-letterhead-khoa tu hoc ky 16phatgiaoucchau-logo Khoa tu hoc PP Uc Chau

phatgiaoucchau-Quyet Dinh Khoa Tu Hoc Phat Phap Uc Chau ky 16phatgiaoucchau-THONG_BAO_KHOA_TU_HOC_KY_16 - 01aphatgiaoucchau-THONG_BAO_KHOA_TU_HOC_KY_16 - 02a
phatgiaoucchau-poster Khoa tu hoc ky 16
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC