PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Lễ Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu (2pm, Thứ Bảy 16/11/2019)

16 Tháng Mười Một 20195:43 CH(Xem: 5131)
Lễ Tưởng Niệm Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu (2pm, Thứ Bảy 16/11/2019)

Lễ Tưởng Niệm
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu
(2pm, Thứ Bảy 16/11/2019)- Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm
- Chào Phật Giáo Kỳ & Một phút nhập Từ Bi Quán
- Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự ( TT Thích Nguyên Tạng)

- Dâng Hoa Tưởng Niệm Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng (GĐPT UĐL)
- Cung tuyên Tiểu Sử Cố Đại Lão Hòa Thượng ( HT Thích Trường Sanh, HT Bổn Điền)
-
Tuyên đọc Thư Truy Tán Công Đức của Giáo Hội (HT Thích Minh Hiếu)
-
Lời Truy Tán công đức về ĐLHT Trí Quang (HT Thích Quảng Ba)
-
Tán Dương công đức về Ôn Trí Quang (HTr. Quảng Giải Huỳnh Kim Hóa)
-
Cảm niệm của một nhân sĩ Phật tử (Luật Sư Lưu Tường Quang)
- Lời đạo tình của Hòa Thượng Hội Chủ Thích Bảo Lạc
- Cúng tiến Giác Linh Đức Đại lão Hòa Thượng (Tổng Vụ Nghi Lễ)
- Cảm Tạ của ban tổ chức. (TT Thích Phổ Huân)
- Chụp hình lưu niệm & hoàn mãn 

Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (1)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (2)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (3)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (4)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (5)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (6)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (7)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (8)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (9)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (10)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (11)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (12)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (13)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (14)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (15)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (16)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (17)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (18)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (19)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (20)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (21)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (22)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (23)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (24)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (25)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (26)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (27)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (28)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (29)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (30)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (31)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (32)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (33)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (34)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (35)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (36)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (37)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (38)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (39)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (40)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (41)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (42)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (43)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (44)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (45)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (46)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (47)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (48)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (49)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (50)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (51)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (52)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (53)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (54)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (55)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (56)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (57)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (58)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (59)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (60)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (61)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (62)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (63)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (64)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (65)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (66)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (67)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (68)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (69)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (70)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (71)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (72)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (73)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (74)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (75)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (76)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (77)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (78)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (79)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (80)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (81)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (82)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (83)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (84)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (85)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (86)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (87)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (88)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (89)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (90)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (91)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (94)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (95)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (96)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (97)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (98)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (99)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (100)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (101)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (102)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (103)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (104)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (105)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (106)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (107)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (108)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (109)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (111)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (112)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (113)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (114)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (115)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (116)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (117)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (118)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (119)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (120)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (121)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (122)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (123)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (124)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (125)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (126)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (127)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (128)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (129)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (130)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (131)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (132)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (133)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (134)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (135)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (136)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (137)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (138)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (139)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (140)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (141)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (142)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (143)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (144)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (145)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (146)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (147)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (149)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (150)Le tuong niem HT Tri Quang tai Uc Chau (150-a)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC