PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Day 4: Đại Trai Đàn Chẩn Tế Cô Hồn - -Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại: Y Camp Adair, Auckland, New Zealand (từ ngày 24 đến 28/12/2023)

07 Tháng Giêng 20249:36 SA(Xem: 1143)
Day 4: Đại Trai Đàn Chẩn Tế Cô Hồn - -Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại: Y Camp Adair, Auckland, New Zealand (từ ngày 24 đến 28/12/2023)
Lễ Chẩn Tế Bạt Độ Âm Linh Cô Hồn
tại Phật-Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21
The Y Camp Adair, Auckland, New Zealand

3pm-6:30pm Thứ Tư 27/12/2023

Chứng minh:
HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Trường Sanh, HT Thích Minh Hiếu

Chủ Sám:
HT Thích Tâm Minh

Công văn:
TT Thích Đạo Quang

Ban Kinh Sư:
TT Hạnh Tri
TT Viên Trí
TT Viên Tịnh
TT Đạo Quang
TT Quảng An
TT Quảng Văn
ĐĐ Hạnh Phát
ĐĐ Đăng Nghĩa


Kinh cổ:
TT Thích Thông Viên

🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
chan te co hon-2023 (1)chan te co hon-2023 (2)chan te co hon-2023 (4)chan te co hon-2023 (5)chan te co hon-2023 (6)chan te co hon-2023 (7)chan te co hon-2023 (8)chan te co hon-2023 (9)chan te co hon-2023 (10)chan te co hon-2023 (11)chan te co hon-2023 (12)chan te co hon-2023 (13)chan te co hon-2023 (14)chan te co hon-2023 (15)chan te co hon-2023 (16)chan te co hon-2023 (17)chan te co hon-2023 (18)chan te co hon-2023 (19)chan te co hon-2023 (20)chan te co hon-2023 (21)chan te co hon-2023 (22)chan te co hon-2023 (23)chan te co hon-2023 (24)chan te co hon-2023 (25)chan te co hon-2023 (26)chan te co hon-2023 (27)chan te co hon-2023 (28)chan te co hon-2023 (29)chan te co hon-2023 (30)chan te co hon-2023 (31)chan te co hon-2023 (32)chan te co hon-2023 (33)chan te co hon-2023 (34)chan te co hon-2023 (35)chan te co hon-2023 (36)chan te co hon-2023 (37)chan te co hon-2023 (38)chan te co hon-2023 (39)chan te co hon-2023 (40)chan te co hon-2023 (41)chan te co hon-2023 (42)chan te co hon-2023 (43)chan te co hon-2023 (44)chan te co hon-2023 (45)chan te co hon-2023 (46)chan te co hon-2023 (47)chan te co hon-2023 (48)chan te co hon-2023 (49)chan te co hon-2023 (50)chan te co hon-2023 (51)chan te co hon-2023 (52)chan te co hon-2023 (53)chan te co hon-2023 (54)chan te co hon-2023 (55)chan te co hon-2023 (56)chan te co hon-2023 (57)chan te co hon-2023 (58)chan te co hon-2023 (59)chan te co hon-2023 (60)chan te co hon-2023 (61)chan te co hon-2023 (62)chan te co hon-2023 (63)chan te co hon-2023 (64)chan te co hon-2023 (65)chan te co hon-2023 (66)chan te co hon-2023 (67)chan te co hon-2023 (68)chan te co hon-2023 (69)chan te co hon-2023 (70)chan te co hon-2023 (71)chan te co hon-2023 (72)chan te co hon-2023 (73)chan te co hon-2023 (74)chan te co hon-2023 (75)chan te co hon-2023 (76)chan te co hon-2023 (77)chan te co hon-2023 (78)chan te co hon-2023 (79)chan te co hon-2023 (80)chan te co hon-2023 (81)chan te co hon-2023 (82)chan te co hon-2023 (83)chan te co hon-2023 (84)chan te co hon-2023 (85)chan te co hon-2023 (86)chan te co hon-2023 (87)chan te co hon-2023 (88)chan te co hon-2023 (89)chan te co hon-2023 (90)chan te co hon-2023 (91)chan te co hon-2023 (92)chan te co hon-2023 (93)chan te co hon-2023 (94)chan te co hon-2023 (95)chan te co hon-2023 (96)chan te co hon-2023 (97)chan te co hon-2023 (98)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC