PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Quyết Định V/v Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22 tại Adelaide, Nam Úc cuối năm 2024

01 Tháng Giêng 20245:42 SA(Xem: 4550)
Quyết Định V/v Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22 tại Adelaide, Nam Úc cuối năm 2024

Letterhead-2022-2026Số 44-7/HĐĐH/HC/QĐ                                                                                             Phật lịch: 2567


QUYẾT ĐỊNH

V/v TỔ CHỨC KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP ÚC CHÂU KỲ 22


 

- Chiếu Hiến Chương, Chương III, Điều 14, Thành Phần Nhân Sự của Hội Đồng Điều Hành

- Chiếu biên bản phiên họp của Giáo Hội tại Khóa Tu Học PPUC kỳ 21 tại Y Camp Adair, Papakura, Auckland ngày 26/12/2023, nay:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22 sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024 tại đất trại Woodhouse Activity Centre, Piccadilly, South Australia 5151

Điều 2: Thành phần nhân sự Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22:

-Trưởng Ban: TT Thích Viên Trí

-Phó Ban điều hành tổng quát: ĐĐ Thích Viên Thành

-Phó Ban đặc trách Nghi Lễ: TT Thích Nhuận Chơn
-Soạn Thảo Chương Trình Giảng Dạy: Tổng Vụ Hoằng Pháp-Giáo Dục

-Thư Ký: TT Thích Viên Tịnh , Phó Thư ký: Đh. Hải Hạnh

-Thủ Quỹ: Đh. Lý Tố Lan, Phó Thủ Quỹ: Đh. Thiện Tâm

-Ban Vận Chuyển: Trưởng Ban: Đh. Đồng Khiết
-Ban Trần Thiết: Trưởng Ban: ĐĐ Thích Chúc Hân, Phó Ban: Đh. Trúc Lâm

-Ban Cư Trú: Trưởng Ban: Đh. Giác Định

-Ban Ẩm Thực: Trưởng Ban: SC TN Liên Phương, Phó Ban: Đh. Đồng Hạnh

-Ban Hành Đường: Trưởng Ban: Đh. Ngộ Ngọc


Điều 3: Khuyến thỉnh các thành viên Tổng Vụ, Vụ thuộc Hội Đồng Điều Hành. Thành viên Tăng Ni và các đơn vị Tự Viện trong Giáo Hội, cùng hỗ trợ Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22 thành tựu viên mãn Phật sự trọng đại này.

Điều 4: Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22 chiếu theo thông lệ để tùy nghi thực hiện trách nhiệm và chấm dứt nhiệm vụ sau khi khóa tu học kết thúc.

Điều 5: Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Làm tại Auckland, New Zealand,  ngày 28 tháng 12 năm 2023

Hội Đồng Điều hành
Hội Chủ 
(Xem bản pdf có ấn ký)
Hòa Thượng Thích Tâm Minh

Kính gởi:

- Hội Đồng Chứng Minh-Cố Vấn "kính thẩm tường"

- Hội Đồng Điều hành và các Tổng Vụ "để kính tường"
- Thành viên Tăng Ni, đơn vị Tự Viện "để tri tường và hỗ trợ"

- Ban Tổ Chức Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 22 "để thi hành"
- Hồ sơ lưu.
khoa tu hoc ky 22-adelaide-nam uc
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC