PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

THÔNG TƯ V/v Tưởng Niệm Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

24 Tháng Giêng 20227:47 SA(Xem: 2332)
THÔNG TƯ V/v Tưởng Niệm Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
tnh1_jpg
letter head_Hoi Dong Dieu Hanh_2019_2023-a

Số 30-6/HĐĐH/HC/TT                                     Phật Lịch 2566, Sydney ngày 23/01/2022

THÔNG TƯ
V/v Tưởng Niệm Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


 Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Kính gởi quý Thiện hữu tri thức và Đồng hương Phật tử,

Thiền Sư, Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, Húy thượng Trừng hạ Quang, tự Phùng Xuân, hiệu Nhất Hạnh, đời thứ 42 Lâm Tế Chánh Tông, thế hệ thứ 8 Pháp Phái Liễu Quán, Niên trưởng Trú trì Tổ Đình Từ Hiếu tại cố đô Huế, Khai Sơn Đạo Tràng Mai Thôn Quốc Tế đã thâu thần thị tịch tại Thất Lắng Nghe, Tổ Đình Từ Hiếu vào lúc 00:00 giờ sáng ngày 22 tháng 01 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu, trụ thế 95 năm và 71 hạ lạp.

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh là một bậc long tượng thiền môn, là một Cao Tăng Phật Giáo của Việt Nam và thế giới, đã cống hiến trọn đời cho Đạo pháp và Dân tộc. Thiền Sư cũng là nhà Phật học lỗi lạc, một nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa, một sứ giả hòa bình danh tiếng thế giới. Đặc biệt Thiền Sư Nhất Hạnh có công đưa pháp môn Thiền tập Chánh niệm vào thế giới Tây Phương, và hàng vạn  đệ tử  tại gia và xuất gia thọ ơn giáo dưỡng của Ngài.

Để tỏ lòng tri ân kính tưởng một bậc Cao Tăng Thạc Đức của Phật Giáo Việt Nam và Thế Giới, mà nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử đã thừa hưởng ân đức giáo dưỡng của Ngài. Nay Hội Đồng Điều hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, thành tâm khuyến thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử, tùy nghi theo hoàn cảnh của từng tiểu bang trong thời gian diễn biến đại dịch Covid-19, mà thiết lễ Truy Niệm Công Đức của Cố Thiền Sư Đại Lão Hoà Thượng Thích Nhất Hạnh.

Thành kính cầu nguyện Thiền Sư Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, chứng quả vô sanh và sớm hồi nhập Ta Bà, để tiếp tục công cuộc hóa độ chúng sanh.                                                                   

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

                                                                                               

TM. Hội Đồng Điều Hành
Hội Chủ

(Xem bản PDF có ấn ký)

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC