PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2645 của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

07 Tháng Năm 20219:33 SA(Xem: 2525)
THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2645 của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan
duc phat dan sanhletter head_Hoi Dong Dieu Hanh_2019_2023-a

Số 21-6/HĐĐH/HC/TB                                                                                                                       Phật Lịch 2565, Sydney ngày 06/05/2021

 

THÔNG BẠCH
PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2645

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 Kính gởi: Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,
                 Quý thân hào nhân sĩ, Thiện hữu trí thức,
                 Cùng quý Đồng hương và chư Thiện nam Tín nữ Phật tử,

Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa Quý vị,


Nhân ngày trăng tròn tháng Vesakha, toàn thể Phật giáo đồ khắp năm châu hân hoan đón mừng kỷ niệm lần thứ 2645 năm, ngày đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện ra đời. Nhìn hình ảnh sơ sinh của Đức Phật bước qua bảy đóa sen đang bừng nở, ta không nghĩ đó là bức tượng bình thường mà là một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ. Bức họa không lời ấy làm rung động lòng người qua năm tháng, tới nay hơn hai nghìn sáu trăm năm mà vẫn trọn đầy sức sống linh động trong cõi tục thế gian. Ngài xuất hiện như vầng hào quang soi sáng khắp muôn loài vạn vật, như mặt trời trí tuệ xóa tan bóng tối vô minh, phiền não; là bậc Thầy của trời người, đấng cha lành của hết thảy chúng sanh trong các quốc độ. Ngài tìm phương pháp diệt trừ các căn bệnh tham dục, khát ái và dẫn dắt chúng sanh đến bờ an vui giải thoát.


Lễ kỷ niệm Phật Đản năm nay (2021) vẫn còn dịch bệnh Corona, lệnh cách ly xã hội của chính phủ chưa tháo gỡ hoàn toàn, Giáo Hội xin khuyến thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni cùng các hàng Phật tử tùy hoàn cảnh của mỗi trú xứ, cử hành lễ Đản Sanh Đức Từ Phụ trong sự khiêm tốn, nhưng trang nghiêm để tỏ lòng tri ân bậc Đại Giác Thế Tôn. Ngài vì lòng bi mẫn mà thị hiện ra nơi đời ác trược này và chỉ cho ta thấy rõ nguyên nhân của khổ; tìm phương pháp diệt khổ, đạt đến giải thoát sanh tử luân hồi. Đức Thế Tôn dạy ba pháp ấn:  Vô thường, Khổ không và Vô ngã, nhưng chúng sanh vì vô minh tạo nhiều nghiệp bất thiện, đưa đến quả báo nghiêm trọng cho cộng đồng nhân loại trong thời gian qua, và không dễ dàng để khắc phục hậu quả nhanh chóng.

Theo lời Phật dạy, chúng ta nguyện tu tập diệt trừ ngã chấp, học hiểu và thực hành giáo pháp vi diệu, mong đáp đền ân đức giáo hóa của Ngài trong muôn một.


Kính lễ bậc Toàn Giác, chúng con nguyện sám hối những cội rễ vô minh, dục nhiễm, tham sân si thảy tiêu trừ cho thân tâm thanh tịnh, như là phẩm vật cúng dường Đức Đạo Sư nhân ngày Khánh đản.


Ngưỡng nguyện chư Tôn Đức Tăng Ni, cùng quý Đồng hương Phật tử tinh tấn tu tập, góp phần tài bồi di sản tâm linh đồ sộ do bậc Cha lành để lại, đó là cách cúng dường Phật Đản thiết thực và ý nghĩa.


Nguyện cầu thế giới yên bình, nhân loại an lành hạnh phúc và Phật đản mãi sáng ngời trong lòng người con Phật.


Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

                                                                                               

Hội Đồng Điều Hành
Hội Chủ

 

(Xem bảng PDF đã ấn ký)


Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC