PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
112,747

Điện Thư Phân Ưu kính gởi Ban Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

24 Tháng Giêng 20227:20 SA(Xem: 1945)
Điện Thư Phân Ưu kính gởi Ban Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

HT Nhat Hanh
letter head_Hoi Dong Dieu Hanh_2019_2023-a

Số 31-6/HĐĐH/HC/PU                                     Phật Lịch 2566, Sydney ngày 23/01/2022


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Kính gửi: Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư Tôn Đức,
Kính thưa quý vị,

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan vô cùng xúc động khi nhận tin Thiền Sư Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, đời thứ 42 Lâm Tế Chánh Tông, thế hệ 8 Pháp Phái Liễu Quán, Niên trưởng Trú trì Tổ Đình Từ Hiếu tại cố đô Huế, Khai sơn Đạo Tràng Mai Thôn Quốc Tế đã thâu thần thị tịch tại Thất Lắng Nghe, Tổ Đình Từ Hiếu vào lúc 00:00 giờ sáng ngày 22 tháng 01 năm 2022, nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu, trụ thế 95 năm và 71 hạ lạp.

Thiền Sư tân viên tịch một bậc long tượng thiền môn, là một Cao Tăng Phật Giáo của Việt Nam và thế giới, bậc Thầy của nhiều thế hệ Tăng Ni Việt Nam, đã cống hiến trọn đời cho Đạo pháp và Dân tộc. Thiền Sư cũng là nhà Phật học lỗi lạc, một nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa, một sứ giả hòa bình danh tiếng thế giới. Đặc biệt Thiền Sư Nhất Hạnh có công đưa thiền phái Chánh Niệm vào thế giới Tây Phương, và hàng vạn  đệ tử  tại gia và xuất gia thọ ơn giáo dưỡng của Ngài.  

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan chúng tôi, thành kính phân ưu cùng Tăng đoàn Làng Mai và Môn đồ pháp quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh cố Thiền Sư Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, vì hạnh nguyện lợi tha, sớm hội nhập Ta Bà, để tiếp tục công cuộc hoằng pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

                                                                                               

TM. Hội Đồng Điều Hành
Hội Chủ


(Xem bản PDF có ấn ký)


 Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC