PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: 148-154 Edensor Rd, ST JOHNS PARK, NSW 2176. Australia. Tel: 61. 2. 9610 5452. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: phapbao@bigpond.net.au.

Thông Báo V/v thay đổi thời gian tổ chức các Phật sự năm 2021 của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan

24 Tháng Tư 20217:57 SA(Xem: 1878)
Thông Báo V/v thay đổi thời gian tổ chức các Phật sự năm 2021 của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan
hoa sen - Copyletter head_Hoi Dong Dieu Hanh_2019_2023-a

No 19 -6 /HĐĐH/HC/TB                                                                                                          Phật lịch 2564, Sydney ngày 22 tháng 4 năm 2021

 

Thông Báo
V/v thay đổi thời gian tổ chức các Phật sự năm 2021

 

Kính gửi: - Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương

                - Hội Đồng Điều Hành

                - Chư Tăng Ni Trụ Trì các cơ sở thành viên Giáo Hội

 

Kính bạch quý Ngài, thưa quý vị

Qua phiên họp online của GH chiều 18/4/21, sau khi theo dõi cân nhắc tình hình đại dịch Corona vẫn đang còn phát tác tại Âu - Mỹ và Úc Châu, nên các sinh hoạt xã hội cho bình thường lại vào tháng 10 năm nay như dự định của chánh phủ Úc và các Châu nay đã thay đổi. Vì vậy, ba Phật sự quan trọng của GH đã lên chương trình như:

 

- An Cư Kiết Hạ tại Thiền Lâm Pháp Bảo từ 6 đến 16/7/2021

- Ngày về Nguồn & Lễ Hiệp Kỵ Lịch đại Tổ Sư từ 22- 24/10/2021 tại Tu Viện Quảng Đức

- Khóa tu học Phật Pháp Úc Châu từ 27-31/12/2021 tại Sydney

 

Nay quyết định dời lại năm tới (2022); địa điểm và các vị Trưởng Ban vẫn giữ nguyên. Xin lưu ý: Khóa Tu Học cuối năm 2021 và 2022, do NS Huệ Khiết và TT Đạo Nguyên, Trưởng Ban tổ chức, sớm liên hệ với Ban Quản Lý trại, dời lại thêm một lần nữa bằng một giao kèo cập nhật.

 

Cùng chung sự hệ lụy với toàn nhân loại, mong chư tôn đức cùng quý vị gia tâm an nhẫn chia sẻ, cầu nguyện cho xã hội được an lành và sớm phục hồi mọi sinh hoạt để ổn định đời sống cộng đồng cũng như mọi tổ chức, trong đó có Giáo Hội chúng ta.

 

Kính nguyện chư tôn đức tứ đại điều hòa, thân tân an tịnh, đạo quả viên thành, nguyện cầu thiên tai, dịch bệnh sớm tiêu trừ, cho xã hội an bình, thịnh vượng.

                                                                                                

Hội Đồng Điều Hành
Hội Chủ
(Xem bảng PDF đã n ký)

 

Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC