PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: 148-154 Edensor Rd, ST JOHNS PARK, NSW 2176. Australia. Tel: 61. 2. 9610 5452. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: phapbao@bigpond.net.au.

Thông Tư V/v Tạm Ngưng 3 Phật Sự Quan Trọng Năm 2020

18 Tháng Năm 20208:15 SA(Xem: 2756)
Thông Tư V/v Tạm Ngưng 3 Phật Sự Quan Trọng Năm 2020

Phat thich ca
letter head_Hoi Dong Dieu Hanh_2019_2023-asố 12-6/HĐĐH/HC/TT                                                                  Phật lịch 2564,  Sydney 18/05/2020


Thông Tư
V/v Tạm Ngưng 3 Phật Sự Quan Trọng Năm 2020


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gởi: Chư Tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, cùng quý Thiện Nam Tín Nữ Phật tử,


Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị,

Theo như Thông Tư số 10-6/HĐĐH/HC/TT của Văn Phòng Hội Chủ đề ngày 18/03/2020, cho tới nay tình hình đại dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu giảm thiểu đến mức an toàn, số người nhiễm bệnh và người chết còn đang ở mức đáng quan ngại. Do vậy, đến thời điểm hiện tại, lệnh cách ly của chính phủ Úc vẫn duy trì và số người tập trung ở những nơi công cộng tối đa chỉ được 10 người.

Trên tinh thần đó, vì sự an toàn và bảo vệ sức khỏe của chư Tôn Đức Tăng, Ni, cùng quý Thiện nam Tín nữ Phật tử, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, quyết định tạm ngưng những Phật sự quan trọng sau đây :

1/Khóa An Cư Kiết Hạ kỳ 21 (tháng 7/2020) của Giáo Hội tại Thiền Lâm Pháp Bảo (Hóa Ch: TT Thích Phổ Huân)
2/Đại Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, Ngày Về Nguồn lần thứ 12 (tháng 10/2020) tại Tu Viện Quảng Đức (Trưởng Ban Tổ Chức: TT Thích Tâm Phương)
3/Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20 (tháng 12/2020) tại NSW (Trưởng Ban Tổ Chức: NS Thích Nữ Huệ Khiết)

Để có quyết định trên, Văn Phòng Hội Chủ đã có phiên họp thu hẹp với các vị Trưởng Ban Tổ Chức tại Chùa Pháp Bảo vào Chủ Nhật ngày 10/05/2020, và đã được các vị Trưởng Ban hoan hỷ đồng ý chuyển sang năm tới (2021); kể cả Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại Tân Tây Lan (HT Thích Trường Sanh và TT Thích Đạo Nguyên đảm trách) cũng được dời lại cuối năm 2022.

Do vì từ nay đến cuối năm không có dịp để tổ chức phiên họp của Hội Đồng Điều Hành, nên Văn Phòng Hội Chủ đã nêu rõ việc tạm ngưng ba Phật sự trên trong cuộc họp online của Hội Đồng Giáo Phẩm ngày 13/5/2020, và đã được Chư Tôn Đức HĐGP thông qua.

Hội Đồng Điều Hành thành tâm khuyến thỉnh chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý Phật tử thọ trì, đọc tụng kinh chú, cầu nguyện đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, tác đại chứng minh và từ bi gia hộ.


Hội Đồng Điều Hành
Hội Chủ

  (Xem bản pdf có ấn ký)

         Hòa Thượng Thích Bảo Lạc

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC