PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Mục lục Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu

07 Tháng Tư 20206:43 CH(Xem: 8324)
Mục lục Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu
logo Khoa tu hoc PP Uc Chau


Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu

(đây là trang mục lục giới thiệu & lưu trữ tài liệu 
khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu
tổ chức tại Sydney, Melbourne, Adelaide, Canberra của GH từ 2001 đến nay)


Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 1 (2001) tại Sydney (TBTC: TT Bảo Lạc)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 2 (2002) tại Sydney (TBTC: ĐĐ Nhuận An)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 3 (2003) tại Sydney (TBTC: TT Thiện Hiền)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 4 (2004) tại Victoria (TBTC: TT Tâm Phương)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 5 (2005) tại Canberra (TBTC: TT Quảng Ba)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 6 (2006) tại Adelaide (TBTC: ĐĐ Viên Trí)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 7 (2007) tại Victoria (TBTC: TT Tâm Phương)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 8 (2008) tại Sydney (TBTC: ĐĐ Hạnh Hiếu)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 9 (2009) tại Sydney (TBTC: TT Tâm Minh)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 10 (2010) tại Adelaide (TBTC: ĐĐ Viên Trí)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 11 (2011) tại Victoria (TBTC: TT Nguyên Tạng)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 12 (2012) tại Sydney (TBTC: ĐĐ Phổ Huân)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 13 (2013) tại Sydney (TBTC: ĐĐ Đạo Hiển)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 14 (2014) tại Canberra (TBTC: HT Quảng Ba)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15 (2015) tại Sydney (TBTC: HT Minh Hiếu)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16 (2016) tại Victoria (TBTC: TT Giác Tín)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 17 (2017) tại Victoria (TBTC: TT Nguyên Tạng)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 18 (2018) tại Adelaide (TBTC: TT Viên Trí)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 19 (2019) tại Canberra (TBTC: HT Quảng Ba)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20 (2020) tại Sydney (TBTC: NS TN Huệ Khiết)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 20 (2021)  tại New Zealand (TBTC: HT Trường Sanh)
   

***
1_Khoa tu 2015

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 15 (29/12/2015 đến 02/01/2016) tại Narrabeen, Sydney,

do HT Thích Minh Hiếu làm Trưởng Ban Tổ Chức, có 507 học viên tham dự tu học

1_Khoa tu 2016

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 16 (29/12/2016 đến 02/01/2017) tại Kyneton, Victoria,

do TT Thích Giác Tín làm Trưởng Ban Tổ Chức, có 462 học viên tham dự tu học

 

1_Khoa tu 2017

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 17 (24/12/2017 đến 28/12/2017) tại Portsea, Victoria,

do TT Thích Nguyên Tạng làm Trưởng Ban Tổ Chức, có 471 học viên tham dự tu học

1_Khoa tu 2018

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 18 (27/12/2018 đến 31/12/2018) tại Piccadilly, Adelaide,

do TT Thích Viên Trí làm Trưởng Ban Tổ Chức, có 306 học viên tham dự tu học

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC