PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Danh sách Học Viên Tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan cuối năm 2021

28 Tháng Hai 20208:22 CH(Xem: 5086)
Danh sách Học Viên Tham Dự Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại Auckland, Tân Tây Lan cuối năm 2021

new zealand

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI UĐL-TTL

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 19 tại Auckland, New Zealand

DANH SÁCH HỌC VIÊN

Ghi Danh Tham Dự 
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21

 

Stt

Học và tên

Pháp danh

Đơn vị Tự Viện

         1             

Nguyễn Thị Hoàng Lan

Quảng Thiện Duyên

TV Quảng Đức

         2             

Lê Thiện Jordan

Quảng Thiện Hùng

TV Quảng Đức

         3             

Lê Nhất Tâm Ryan

Quảng Thiện Hỷ

TV Quảng Đức

         4             

Lê An Lạc Ananda

Quảng Thiện Khánh

TV Quảng Đức

         5             

Đặng Điểm Đạo

Thiện Hưng

TV Quảng Đức

         6             

Đặng Thị Đào

Ngọc Hoa

TV Quảng Đức

         7             

Đặng Mỹ Hạnh

Nguyên Nhật Khánh

TV Quảng Đức

         8             

Nguyễn Ngọc Yến

Thanh Phi

TV Quảng Đức

         9             

Đặng Thị Tú Hoài

Hồng Hạnh

TV Quảng Đức

      10             

Lê Thị Hồng Vân

Tâm Ngọc

TV Quảng Đức

      11             

Nguyễn Thái Thục Đức

Giác Trí

TV Quảng Đức

      12             

Trần Công Đạo

Quảng Đại Tâm

TV Quảng Đức

      13             

Trần Minh Thiện William

Quảng Đại Thành

TV Quảng Đức

      14             

Trần Thị Mai Liên

Quảng Diệu Hương

TV Quảng Đức

      15             

Hồ Huyền Diệu

Tín Chánh

TV Quảng Đức

      16             

Lê Thị Lan

Huệ Ân

TV Quảng Đức

      17             

Nguyễn Thị Nở

Tâm Tưởng

TV Quảng Đức

      18             

Trần Thị Nở

Tâm Đắc

TV Quảng Đức

      19             

Đỗ Thị Bích Hồng

Diệu Quang

TV Quảng Đức

      20             

Phan Bé

Chân Giác

TV Quảng Đức

      21             

Ngô Thị Tý

Nguyên Khai

TV Quảng Đức

      22             

Nguyễn Thị Đoan Thư

Quảng Hảo

TV Quảng Đức

      23             

Phan Thị Huệ

Diệu Trí

TV Quảng Đức

      24             

Nguyễn T. Phương Giang

Quảng Hương

TV Quảng Đức

      25             

Nguyễn Thị Kim Phương

Quảng Tịnh

TV Quảng Đức

      26             

Bùi Thị Ngọc Diệp

Quảng Mỹ

TV Quảng Đức

      27             

Phan Kiều Oanh

Nguyên Nhật Thơ

TV Quảng Đức

      28             

Trương Nguyễn Tuệ Từ

Quảng Nguyện

TV Quảng Đức

      29             

Trương Nguyễn Thiện Trí

Quảng Tuệ

TV Quảng Đức

      30             

Trương Nguyễn Trí Thông

Quảng Đạt

TV Quảng Đức

      31             

Trương Kiều Nhi

Quảng Tịnh Hiếu

TV Quảng Đức

      32             

Trương Nhã Vi

Quảng Tịnh Diệu

TV Quảng Đức

      33             

Hồ Thị Thu Hồng

Tâm Huệ

TV Quảng Đức

      34             

Ngô Thị Thanh Nga

Lệ Mỹ

TV Quảng Đức

      35             

Huỳnh Nhật Thảo Cindy

Lệ Hiếu

TV Quảng Đức

      36             

Huỳnh Công Thành

Lệ Tâm

TV Quảng Đức

      37             

Đặng Thu Thủy

Tịnh Châu

TV Quảng Đức

      38             

Đặng Minh Chung

Nguyên Giác

TV Quảng Đức

      39             

Nguyễn Chí Sơn

Thục Hà

TV Quảng Đức

      40             

Trần Thị Cỏn

Đức Nghiêm

TV Quảng Đức

      41             

Trương Bách Toàn

Thiện Năng

TV Quảng Đức

      42             

Lâm Đào Phương Nga

Diệu Hiếu

TV Quảng Đức

      43             

Trương Phương Như

Quảng Ý

TV Quảng Đức

      44             

Trương Quỳnh Như

Quảng Tuệ Thiện

TV Quảng Đức

      45             

Dương Tô Văn Hòa

Quảng Trí Tâm

TV Quảng Đức

      46             

Trương Ngọc Trinh

Diệu Trung

TV Quảng Đức

      47             

Dương Hạo Nhiên

Quảng Trí Nhật

TV Quảng Đức

      48             

Dương Doanh Doanh

Quảng Nguyên Tâm

TV Quảng Đức

      49             

Trương Bảo Ý

Quảng Tâm Duyên

TV Quảng Đức

      50             

Lê Hồng Yến

Nguyên Đà

TV Quảng Đức

      51             

Ngô Nguyệt Liên

Long Tuyền

TV Quảng Đức

      52             

Trần Thanh Lan

Diệu Mỹ

TV Quảng Đức

      53             

Võ Thị Huệ

Tâm Hương

TV Quảng Đức

      54             

Ngô Thị Hy

Nguyên Nhật Thảo

TV Quảng Đức

      55             

Võ Thị Mai

Thiện Bảo

TV Quảng Đức

      56             

Nguyễn Thị Mai

Nguyên Trâm

TV Quảng Đức

      57             

Lê Thị Mận

Nguyên Tuệ Châu

TV Quảng Đức

      58             

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyên Thanh

TV Quảng Đức

      59             

Nguyễn Anh Dũng

Tâm Từ

TV Quảng Đức

      60             

Nguyễn Tuyết Ánh

Bảo Diệu Nguyện

TV Quảng Đức

      61             

Trương Ngọc Anh

Bảo Kim Mai

TV Quảng Đức

      62             

Đản Thị Nuôi

Nguyên Như

TV Quảng Đức

      63             

Nguyễn Thị Thu Thanh

Quảng Hạnh

TV Quảng Đức

      64             

Jennifer Nguyễn

Quảng Phúc

TV Quảng Đức

      65             

Kathy Đặng

Quảng Diệu Trí

TV Quảng Đức

      66             

Nguyễn Thụy Bình Phương

Diệu Trí

TV Quảng Đức

      67             

Nguyễn Thị Việt Quyên

Diệu Minh

TV Quảng Đức

      68             

Nguyễn  Huyền

Quảng Diệu Thiện

TV Quảng Đức

      69             

Trần Mai

Quảng Diệu Đức 

TV Quảng Đức

      70             

Đỗ Thị Kiều Trang

Lệ Nghiêm

TV Quảng Đức

      71             

Trần Thị Châu Tâm

Quảng Bảo Thiện

TV Quảng Đức

      72             

Chloe Phạm

Quảng Bảo Thanh

TV Quảng Đức

      73             

Phạm Anh Dũng

Hoằng Lân

TV Quảng Đức

      74             

Ryan Phạm

Quảng Bảo Minh

TV Quảng Đức

      75             

Trần Hữu Huề

Quảng An

TV Quảng Đức

      76             

Trần Thị Mận

Tâm Mỹ

TV Quảng Đức

      77             

Hoàng Kim Nguyệt

Diệu Minh

TV Quảng Đức

      78             

Trần Lê Tú

Tâm Tuấn

TV Quảng Đức

      79             

Trần Lê Hoàng Ái Mỹ

Hạnh Tâm

TV Quảng Đức

      80             

Trần Hoàng Đan

Hạnh Hậu

TV Quảng Đức

      81             

Trần Hoàng Bách

Hạnh Hiếu

TV Quảng Đức

      82             

Akira Ray Hoang Kho

Quảng Bảo Nguyên

TV Quảng Đức

      83             

Hoàng Gia Bảo

Minh An

TV Quảng Đức

      84             

Lữ Thị Thu

Hòa Phúc

TV Quảng Đức

      85             

Phạm Lữ Diễm Hà

Hòa Ngọc

TV Quảng Đức

      86             

Lê Bảo Quân

Quảng Minh

TV Quảng Đức

      87             

Hồ Văn Khôi

Đồng Thanh Minh

TV Quảng Đức

      88             

Phạm Trần Phi Phi

Hương Châu

TV Quảng Đức

      89             

Phạm Trần Phương Phương

Hương Ngọc

TV Quảng Đức

      90             

Lê Chấn Hưng (Ethan)

Quảng Trí Thịnh

TV Quảng Đức

      91             

Lê Minh Kiện (Ronin)

Quảng Trí Khương

TV Quảng Đức

      92             

Châu Thị Hồng Hạnh

Quảng Diệu Hòa

TV Quảng Đức

      93             

Lý Thị Keo

Lệ Hạnh

TV Quảng Đức

      94             

Lê Thị Thúy Ngọc

Chân Mỹ Nguyện

TV Quảng Đức

      95             

Trương Nhị Hưng

Quảng Minh Thạnh

TV Quảng Đức

      96             

Bùi Thị Vĩnh

Tâm An

TV Quảng Đức

      97             

Nguyễn Thị Thanh Vân

Diệu Tuyết

TV Quảng Đức

      98             

Huỳnh Ngọc Sương

Diệu Phủ

TV Quảng Đức

      99             

Điều Thị Averton

Nguyên Nhật Tiến

TV Quảng Đức

   100             

Yến Nguyễn Averton

Nguyên Nhật Hưng

TV Quảng Đức

   101             

Nguyễn Bích Dung

Nguyên Quảng Kim

TV Quảng Đức

   102             

Phạm Thị Loan

Liên Huệ

TV Quảng Đức

   103             

Trần Thị Giàu

Diệu Chơn

TV Quảng Đức

   104             

Nguyễn Thị Oanh

Nguyên Nhật Mỹ

TV Quảng Đức

   105             

Lương Mỹ Ly

Nguyên Nhật Định

TV Quảng Đức

   106             

Brendan Phan

Quảng Đại Khánh

TV Quảng Đức

   107             

Phạm Thị Huệ

Diệu Tín

TV Quảng Đức

   108             

Huỳnh Thị Thanh Nhàn

Lệ An

TV Quảng Đức

   109             

Nguyễn Thị Thu Sương

Diệu Vân

TV Quảng Đức

   110             

Quách Thanh Mai

Diệu Hoàng

TV Quảng Đức

   111             

Du Tự Phát

Nguyên Cảnh

TV Quảng Đức

   112             

Lê Thị Rê

Quảng Bảo Quý

TV Quảng Đức

   113             

Ngô Thị Thanh Liên

Tịnh Hoa

TV Quảng Đức

   114             

Lê Thị Quyên

Nguyên Nhật Phúc

TV Quảng Đức

   115             

 

 

 

   116             

(sẽ cập nhật tiếp)

 

 

   117             

 

 

 

Auckland_2021-retreat (14)


Mời xem hình ảnh

địa điểm tổ chức

Khóa tu năm 2021

tại Auckland, Tân Tây Lan

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC