PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
KỶ YẾU
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG
PHẬT LỊCH  2557
( Từ ngày 02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )

phatgiaoucchau-truong-ha-minh-quang-2013

Văn Kiện Khóa An Cư:
 • Thông Tư Về Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 14. HT Thích Bảo Lạc
 • Thư Cung Thỉnh tham dự Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 14. HT Thích Minh Hiếu
 • Ban Chức Sự Trường Minh Quang (2013)
 • Lịch giảng tại Trường Minh Quang (2013)
 • Nội quy tại Trường Hạ Minh Quang (2013)
 • Thời khóa và hiệu lệnh tại Trường Hạ Minh Quang (2013)
 • Ban Duy Na Duyệt Chúng tại Trường Hạ Minh Quang (2013)
 • Danh sách Chư Tôn Đức Tăng Ni tại Trường Hạ Minh Quang (2013)
 • Danh sách Phật tử tại gia tham dự tại Trường Hạ Minh Quang (2013)
 • Danh sách Tự Viện & Phật tử cúng dường Trai Phạn
 • Hình ảnh sinh hoạt tại Khóa An Cư  tại Thiền Viện Minh Quang  
 • Danh sách Phật tử nghe pháp qua hệ thống Paltalk - Room Phật Pháp Nhiệm Mầu
 • Danh sách Tự Viện & Phật tử cúng dường tịnh tài Trường Hạ

Bài Kỷ Yếu:
 • Lời Ngỏ.Ban Biên Tập
 • Thông Tư Về Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 14. HT Thích Bảo Lạc
 • Thư Cung Thỉnh tham dự Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 14. HT Thích Minh Hiếu
 • Diễn Văn Khai Hạ. HT Thích Minh Hiếu
 • Kiết đông (thơ) HT Thích Huyền Tôn
 • Ngọn lửa thiêng. HT. Thích Trường Sanh
 • Cách mạng bản thân trong Bát Chánh Đạo. TT. Thích Nguyên Trực
 • Dư âm mùa tưởng niệm 50 năm .TT. Thích Tâm Phương
 • Câu chuyện An Cu.  HT. Thích Trường Sanh
 • Dâng Sớ cúng Cô hồn. TT.Thích Thiện Hiền
 • Bát cơm Hương Tích . TT. Thích Nguyên Tạng  
 • Một năm Bình Phật . Vô Ngã
 • An cư an lạc (thơ)  Thanh Phi
 • Mừng chu niên 10 năm TV Minh Quang. Diệu Hòa
 • Người Phật tử già. (thơ) Quảng An Hồng Hoàng
 • Hướng về Trường Hạ. Quảng Tịnh
 • Truyền thống an cư kiết hạ. (thơ) Quảng An
 • Vu Lan Báo Hiếu.  Diệu Đồng

Hình ảnh:
 • Hình ảnh sinh hoạt tại Khóa An Cư  tại Thiền Viện Minh Quang


Ban Thực Hiện Kỷ Yếu
Cố vấn: HT Thích Bảo Lạc
Biên  tập nội dung: TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín
Trình bày nội dung: ĐĐ Thích Viên Tịnh
Đánh máy: Diệu Ánh, Minh Châu
Trình bày bìa: Thiện Hạnh Ngọc Minh
Sửa bản in: Thanh Nghiệp, Thanh Phi
Kỹ thuật ấn loát: Thiền Viện Minh Quang
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC