PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.
KẾT NỐI CÙNG PGUC
THƯ MỤC TÁC GIẢ
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,000

Hình ảnh Lễ Bố Tát Đầu Năm Canh Tý và Lễ Mừng Khánh Tuế Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn tại Chùa Bảo Vương

10 Tháng Hai 20208:29 CH(Xem: 5972)
Hình ảnh Lễ Bố Tát Đầu Năm Canh Tý và Lễ Mừng Khánh Tuế Đức Trưởng Lão HT Thích Huyền Tôn tại Chùa Bảo Vương
Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (1)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (2)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (3)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (4)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (6)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (7)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (8)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (9)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (10)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (11)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (12)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (13)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (14)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (15)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (16)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (17)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (18)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (19)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (20)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (21)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (22)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (23)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (24)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (25)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (26)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (27)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (28)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (29)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (31)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (32)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (33)
Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (30)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (34)Le bo tat_mung khanh tue-ht huyen ton (36)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KẾT NỐI CÙNG PGUC