PHẬT GIÁO ÚC CHÂU Trụ sở Giáo Hội: Chùa Trúc Lâm, 11-15 Winspear Ave, Bankstown, NSW 2200. Tel: +61.02. 97086339 ; Mobile: 0422 310 225. Australia. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: giaohoiucchau@gmail.com.

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 (2023) tại New Zealand (TBTC: TT Thích Đạo Nguyên)

18 Tháng Ba 202311:39 SA(Xem: 150)
Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 (2023) tại New Zealand (TBTC: TT Thích Đạo Nguyên)


logo khoa tu ky 21-2023


Quyết Định V/v Tổ Chức Khóa Tu Học

Phật Pháp Úc Châu kỳ 21 tại Auckland, New Zealand
của HT Hội Chủ Thích Tâm Minh


***

Thông Báo số 01
về Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại:
YMCA Camp Adair, Auckland, New Zealand
của TT Trưởng Ban Tổ Chức Thích Đạo Nguyên

 (Kính mời xem tiếp)
 

***
Thông Báo số 02
về Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu Kỳ 21 tại:
YMCA Camp Adair, Auckland, New Zealand
của TT Trưởng Ban Tổ Chức Thích Đạo Nguyên

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
KẾT NỐI CÙNG PGUC