tuong niem Bo Tat Quang Duc

Letterhead_Giao Hoi Uc Chau 2015


 

        Số 48 – 05/HC/TT                                      

Sydney, ngày 28 tháng 10 năm 2018

 

   THÔNG TƯ
 

 

Kính gởi:   Chư Tôn Đức Tăng Ni, các tự viện tại Úc và các nơi

Quý Phật tử và toàn thể quý đồng hương

 

 

Kính thưa quý vị,

 

Trong vài tuần nay, sự kiện Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang NSW (Cộng Đồng) loan báo chính thức tổ chức Lễ Tưởng Niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã gây nhiều căng thẳng trong công luận người Việt tại Úc, đặc biệt là đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi -Tân Tây Lan (Giáo Hội) và cộng đồng Phật tử Việt Nam.

 

Giáo Hội nhận thấy quyết định này có tiềm năng gây chia rẽ cộng đồng và giữa hai tôn giáo là Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo, nên đã đề cử phái đoàn, hẹn gặp Ban Chấp Hành ở Văn phòng Cộng Đồng tại Cabramatta vào lúc 12:00 giờ trưa thứ Ba ngày 23/10/18 để cân nhắc thảo luận.

 

Trong tinh thần tương kính và thiện chí, ngay khi phiên họp bắt đầu, Giáo Hội minh xác rõ rệt là Giáo Hội đã và không chống đối Lễ Tưởng Niệm mà chỉ quan ngại về mặt cơ quan tổ chức, vì Cộng Đồng bao gồm nhiều thành phần người Việt mà số đông theo tín ngưỡng Phật Giáo.

 

Sau 90 phút thảo luận, một đề nghị được nêu lên nhằm tạm thời giải tỏa các bất đồng ý kiến, chỉ áp dụng một lần (one off) và giới hạn vào Lễ Tưởng Niệm.  Đề nghị này hoàn toàn không nhằm giới hạn quyền quyết định của Cộng Đồng mà chỉ gợi ý Cộng Đồng thành lập một ban tổ chức phụ trách thay vì đích thân Chủ tịch Cộng Đồng (vốn là khuôn mặt đại diện cho tất cả thành phần trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản).  Ý định sau đó, Giáo Hội và Cộng Đồng (kể cả ở cấp liên bang) có thể tiếp tục bàn thảo để đạt đồng thuận về vấn đề tưởng niệm.  

 

Hai bên đồng ý cứu xét đề nghị trong nội bộ và sẽ họp lại vào ngày Thứ Năm 25.10.2018 lúc 1:00 giờ trưa cũng tại Văn Phòng Cộng Đồng Cabramatta.

 

Tuy nhiên, sau khi phiên họp chấm dứt, tin tức sai lạc (fake news) đã được phổ biến đến một số trang mạng xã hội, tạo ra tình trạng căng thẳng và hiểu lầm giữa các thành viên Giáo Hội và Cộng Đồng. 

 

Sáng ngày 24/10 Ông Paul Huy Nguyễn điện thoại cho chúng tôi và báo tin cuộc họp ngày hôm sau không cần tiến hành, vì Cộng Đồng giữ nguyên lập trường tổ chức Lễ Tưởng Niệm như dự định chứ không thay đổi.

 

Cuộc họp trưa ngày 25/10 đã bị hủy bỏ, nhưng Cộng Đồng liền triệu tập một cuộc họp khác lúc 19g cùng ngày tại TTSH CĐ, Bonnyrigg. Giáo Hội chúng tôi không trực tiếp nhận được thư mời tham dự.  Cuộc họp này đã diễn ra trong bối cảnh rất đáng tiếc và làm sự phân hóa cộng đồng thêm trầm trọng.

 

Nhìn lại từ 1963 - 2018, 55 năm sau khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa sụp đổ, trong cộng đồng phật tử không mấy ai còn muốn nhắc tới giai đoạn lịch sử đau thương của năm 1963.  Kể từ khi có làn sóng người Việt tỵ nạn Cộng Sản sau biến cố mất nước 30/04/1975 đến nay, đã 43 năm, CĐNVTD tiểu bang NSW chưa bao giờ nhân danh Cộng Đồng tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

 

Để tránh hiểu lầm và rộng đường dư luận, chúng tôi xin minh định lập trường của Giáo Hội như sau:

 

  1. Tuy Phật Giáo không chủ trương làm chính trị nhưng Giáo Hội luôn có lập trường chính trị và chúng tôi xác nhận lập trường tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Lập trường này đã thể hiện rõ rệt trong cuộc Họp Báo mà Giáo Hội tổ chức tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng tại Bonnyrigg ngày 30.06.2018 và tại Quốc Hội Liên Bang ở Canberra ngày 19.09.2018.

 

  1. Giáo Hội không chống việc tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm do bất cứ cá nhân hay tập thể cá biệt nào.  Giáo Hội chỉ nêu ra vấn đề cá nhân hay tập thể nào đứng ra tổ chức mà thôi.  Theo quan điểm của Giáo Hội, Ban Chấp Hành Cộng Đồng liên bang và các tiểu bang không nên đứng ra tổ chức vì các BCH là đại diện cho mọi người Việt kể cả Phật Tử.  Làm như vậy sẽ không tránh khỏi gây chia rẽ trong hàng ngũ những người chống Cộng tại Úc Châu.

 

Giáo Hội thành tâm kêu gọi Chư Tôn Đức Tăng Ni trấn an Phật tử, tự chế những phản ứng bất lợi nhất thời, để bảo vệ danh dự người Phật tử và đời sống tâm linh cao thượng của người Việt ly hương đang lưu lạc tại Úc và khắp nơi trên thế giới; cũng như mong quý Ngài/quý vị gia tâm giải thích rõ ràng để bổn đạo, Phật tử các Chùa hiểu tại sao Giáo Hội phải lên tiếng và đòi hỏi công bằng, tương kính trong mọi góc cạnh xã hội dân sự này.

 

 

Nay thông tư,

(ấn ký)

Hoà Thượng Thích Bảo Lạc

Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL

 

-         Kính trình: Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương GH

-         Đồng gởi: Viện Chủ, Trú Trì 43 Tự Viện thành viên GH khắp Úc châu,

-         Kính nhờ các Cơ quan Truyền Thông Việt ngữ & các website + social media

“tại Sydney & khắp nơi loan tải rộng rãi đến công luận”.

 
*

 

*


 
 

 

 

 

 
 

 

 

Trở về Mục Lục