Thông Bạch Xuân Quý Tỵ 2013. HT Thích Như Huệ


Thông Bạch Vu Lan PL 2555. HT Thích Như Huệ
Bài học từ Pháp nạn. Thích Siêu Phương
Thư Mời Họp Báo của Giáo Hội tại Nam Úc

Thư Mời Họp Báo của Giáo Hội tại New South Wales
Tuyên Bố Chung của các Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại  Úc Ðại Lợi - Tân Tây Lan

Tuyên Bố Chung của các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại
 tại Canada, Úc Ðại Lợi - Tân Tây Lan, Âu Châu, và Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Thông Tư Cầu An cho Đức Tăng Thống HT Thích Huyền Quang
Thông Bạch Cầu Nguyện và Cứu Trợ Đồng bào nạn nhân bị Sập Cầu Cần Thơ
và Cơn Bão Lụt Lịch Sử Miền Trung
(28-10-07).
HT Thích Như Huệ
Cứu trợ nạn nhân bị Sập Cầu Cần Thơ và Cơn Bão Lụt Lịch Sử Miền Trung. Thích Nhật Tân
Lại thương về Miền Trung. Mặc Giang
Thảm trạng sập cầu Cần Thơ. Mặc Giang
  Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ viết thư cho ông Tổng Thư ký LHQ yêu cầu can thiệp chấm dứt cuộc tàn sát Tăng Ni Miến Điện và mở cuộc đối thoại với phe Dân chủ
  Giáo Chỉ Thành lập Văn Phòng II VHĐ. HT Thích Huyền Quang
Hòa thượng Thích Hộ Giác ra Thông bạch khẩn phản đối Nhà cầm quyền Hà Nội
Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ cảm tạ chư vị ân nhân gửi tiền ủng hộ Qũy Cứu tế Dân oan
Thông bạch yểm trợ Giáo Hội quê nhà. HT Thích Bảo Lạc
Thông bạch số 2 yểm trợ Giáo Hội quê nhà. HT Thích Bảo Lạc
Thông bạch yểm trợ Giáo Hội quê nhà. HT Thích Minh Tâm
Sign the Petition: Supporting the religious freedom practice in Vietnam. Very Ven. Thich Quang Ba
Lễ Cầu Nguyện tại Tu Viện Vạn Hạnh . Very Ven. Thich Quang Ba

Thông điệp Xuân Mậu Tý (2008). HT Thích Quảng Độ
Thông bạch Xuân Mậu Tý (2008). HT Thích Như Huệ

Thông điệp Vu Lan PL 2551 (2007). HT Thích Quảng Độ

Thông bạch Vu Lan PL 2551 (2007) HT Thích Như Huệ

 

Thông điệp Phật Đản PL 2631. HT Thích Huyền Quang

Thông bạch Phật Đản 2631. HT Thích Như Huệ  


Thông bạch Xuân Đinh Hợi 2007. HT Thích Như Huệ

Thông tư Đại Hội Khoáng Đại Kỳ III (tháng 4/2007)


Hòa thượng Thích Quảng Độ đoạt giải Nhân quyền Quốc tế Rafto năm 2006
VHĐ thỉnh Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang vào Saigon chữa bệnh
Đại hội Thường niên GHPGVNTNHN-HK – Văn phòng II Viện Hóa Đạo lần 2
 

Thông bạch Cứu Trợ nạn bão lụt miền Trung VN. HT Quảng Độ
Thông báo khẩn cấp số 01 của Giáo Hội tại Úc. TT Nhật Tân
Thông báo khẩn cấp số 02 của Giáo Hội tại Úc. TT Nhật Tân

Thư Mời Họp Chư Tôn Đức thuộc GHPGVNTN hải ngoại Văn Phòng II Viện Hóa Đạo

Thông Tư Tổ Chức Lễ Cầu Siêu Tưởng Niệm Chung

 

 
 

 

 

Trở về Mục Lục