29. Tu Viện Vạn Hạnh

HT. Thích Quảng Ba

Phó Hội Chủ Ngọai Vụ

32 Archibald St

LYNEHAM , ACT 2602

Tel 02-62575517 ; Mobile 0412-224553

(Hình ảnh Lễ Vu Lan năm 2013)

 

TVVanHanh

At first page       At last page

1 of 1

Trở về

Web Album Maker 2.2