Hình ảnh
Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
Viện Chủ: TT Thích Tâm Phương
Trụ Trì: TT Thích Nguyên Tạng


Tu Viện Quảng Đức
Quang Duc Buddhist Monastery
105 Lynch Road
Fawkner, VIC 3060. Australia
Tel: 61. 03. 9357 3544
Email:
quangduc@quangduc.com
Website:
http://www.quangduc.com (new)
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
 Facebook:https://www.facebook.com/trangnhaquangduc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khóa An Cư Kiết Ðông kỳ 15 tại Tu Viện Quảng Ðức
từ ngày 1 đến 11 tháng 7 năm 2014

 

TuVienQuangDuc

At first page       Next page

1 of 6

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2