Hình ảnh
 Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2637 (PL 2557)
 tại Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh, Melbourne, Úc Châu

(Chủ nhật 19-5-2013)

 

Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh

Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai

Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xã Hội

80 Cyprus St

LALOR , VIC 3075

Tel 03-94026274 ; Mobile 0422-610554

 

 

 

Anlachanh

At first page       Next page

1 of 4

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2