Tự Viện Thành Viên Giáo Hội

(Xin Chư Tôn Đức Trụ Trì Tự Viện Thành Viên gởi hình và tiểu sử
của Chùa mình để Ban Biên Tập phổ biến ở đây, xin quý Ngài gởi về địa chỉ
email: quangduc@quangduc.com )
 

 

 

 

Canberra:

Tu Viện Vạn Hạnh


Sydney:
Chùa Minh Giác
Chùa A Di Đà
Chùa Huyền Quang
Chùa Hưng Long
Tu Viện Minh Giác
Chùa Trúc Lâm
Chùa Thiên Ấn
Chùa Liên Hoa
Chùa Pháp Bảo
Tu Viện Đa Bảo
Tu Viện Nguyên Thiều
Thiền Viện Minh Quang

Tịnh Xá Minh Đăng Quang
Chùa Báo Ân
Chùa Long Quang
 


Adelaide:
Chùa Pháp Hoa
Chùa Quan Âm

 

 

Queensland:

Chùa Pháp Quang
Chùa Linh Sơn

 

 

Perth:

Chùa Quán Thế Âm
 


Victoria :
Chùa Bảo Vương
Tu Viện Quảng Đức
Chùa Thiên Đức
Chùa Linh Sơn
Chùa Huệ Quang
Chùa Phật Quang
Chùa Diệu Âm
NPĐ An Lạc Hạnh
Chùa Bảo Minh
Chùa Giác Hoàng
Tu Viện Kim Cang
Tu Viện Từ ÂnTân Tây Lan:

Chùa Giác Nhiên

 

 


 

                                       Trở về Trang Mục Lục