14. Chùa Quan Âm

Ni Sư Thích Nữ Viên Thông 

Phó Thủ Quỹ GH

21 Hanson St

WOODVILLE NORTH,  SA 5012

Tel 08-83472519 ; Mobile 0411-199824


(Hình ảnh Lễ Vu Lan năm 2013)

 

ChuaQuanAm

At first page       Next page

1 of 2

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2