Hình ảnh
Khóa Tu Niệm Phật
tại Chùa Phật Quang
(Ni Sư Thích Chân Kim trụ trì)
thứ bảy 28-5-2011

 

Chùa Phật Quang

Ni sư Thích Nữ Chân Kim

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài Chánh

176 Rupert St

West FOOTSCRAY   VIC 3011

Tel 03-96874920 ; Mobile 0413-941696Nhiếp ảnh: Nguyên An

 

 


Thượng Tọa Nguyên Tạng giảng về " Thập Thiện Giới": mp3

 

chuaphatquang

At first page       Next page

1 of 2

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2