Hình ảnh


...... ... .


Hình ảnh
Lễ Khánh Thành Chùa Pháp Hoa, Nam Úc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Xem tiếp)

---o0o--

Trình bày: Giác Định, Nguyên An, Nhân Văn
Cập nhật: 01-11-2004


 

Trở về trang hình ảnh