Hình ảnh
Lễ Đặt Đá
Xây Dựng Đại Điện Bát Nhã & Giảng Đường Huyền Vi
tại Chùa Linh Sơn, Melbourne, Úc Châu
do TT Thích Tịnh Đạo Trụ Trì
Chủ Nhật, 30-10-2011

 


 Chùa Linh Sơn

Thượng Tọa Thích Tịnh Đạo
33-35 Radford St
RESERVOIR
VIC 3073. Australia
Tel: 03-94621799


 

 

 

 

Nhiếp ảnh: Thiện Hưng
 

Ledatda-ChuaLinhSon

At first page       Next page

1 of 4

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2