Hình ảnh
Đại Lễ Phật Đản 2635
tại Chùa Giác Hoàng
Trụ Trì: TT Thích Giác Tín


Nhiếp ảnh: Thục Đức

 
Đại Đức Trụ Trì Thích Giác Tín


TT Thích Bổn Điền thuyết pháp


HT Thích Huyền Tôn ban đạo từ


 

chuagiachoang

At first page       Next page

1 of 2

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2