Hình ảnh
Đại Lễ Phật Đản 2635
tại Chùa Diệu Âm (photo)
Trụ Trì: Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
30 Willis St
St.Albans, VIC 3021
Tel: 9382 9977 

Chủ nhật: 22-05-2011

 

 

Chùa Diệu Âm

Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết

Chánh Thủ Quỹ GH

30 Willis St

ST ALBANS, VIC 3021

Tel 03-93829977

 


TT Thích Ngyên Tạng
giảng về ý nghĩa Phật Đản


Đại Đức Thích Hoằng Niệm

 

Ni Sư Trụ Trì Thích Nữ Như TuyếtNi Cô Thích Nữ Thanh Quang

 

Nhiếp ảnh: Nguyên An - Thiện Hưng

 

chuadieuam

At first page       Next page

1 of 4

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2